Бiльше третини iноземних студентiв, якi вчаться в Україні, обрали для навчання медичнi і фармацевтичний вузи


У 2007 році надання медичної допомоги у лікувально-профілактичних установах системи МОЗ забезпечує близько 197 тисяч лікарів та близько 438 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою, які обіймають відповідно 241 тисячу лікарських посад та 449 тисяч посад молодших спеціалістів з медичною освітою. Забезпеченість лікарями по Україні становить 41,7 на 10 тис. населення, поряд з цим, забезпеченість лікарями, які безпосередньо надають медичну допомогу населенню – 26,5 на 10 тис. населення.

У пiдготовцi медичних кадрiв в Україні беруть участь 1788 докторiв наук та професорiв, 6630 кандидатiв наук та доцентiв, питома вага яких в загальнiй кiлькостi викладачiв становить вiдповiдно 15,7% та 58,3%.

План прийому фахівців до вищих медичних і фармацевтичного навчальних закладів МОЗ України в 2007 році становить 4412 осіб, що на 75 осіб більше порівняно з минулим роком.Bookmark and Share