Міносвіти і науки звертається до широкої громадськості, батьків, студентів МАУП щодо розповсюдження у ЗМІ неправдивих відомостей про нібито відмову міністерства у видачі дипломів випускникам академії


Міністерство освіти і науки звертається до широкої громадськості, батьків, студентів Міжрегіональної академії управління персоналом стосовно розповсюдження у засобах масової інформації неправдивих відомостей про нібито відмову міністерства у видачі більш ніж чотирьох з половиною тисяч дипломів випускникам академії.

Насправді, протягом останніх років міністерство, відповідно до чинного законодавства надавало дозвіл МАУП на виготовлення документів про освіту державного зразка у кількості, передбаченій встановленим для навчального закладу ліцензованим обсягом. Проте у 2006 році у зв’язку з виявленими грубими порушеннями чинного законодавства в галузі вищої освіти, зокрема, в організації навчального процесу, здійсненні освітньої діяльності без ліцензій, невиконання частиною студентів в повному обсязі навчальних планів Державна акредитаційна комісія припинила освітню діяльність в деяких відокремлених підрозділах та відмовила МАУП у наданні дозволу на виготовлення документів про освіту понад ліцензований обсяг більше як 4,5 тисячам випускників.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до договору, який укладають студенти з ректором МАУП, чітко передбачено, що академія взяла на себе зобов’язання за рахунок коштів батьків, студентів за певною спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним рівнем та у відповідні строки здійснити якісне навчання та видати документ про освіту державного зразка. Договором передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань навчальний заклад несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Міністерство в даному випадку не виступає суб’єктом такого договору, а лише здійснює контроль за якістю надання освітніх послуг. Тому намагання МАУП в судовому порядку зобов’язати міністерство надати дозвіл на виготовлення дипломів понад ліцензований обсяг виходять за межі чинного законодавства.

Звертаємо вашу увагу також на те, що всупереч твердженням МАУП жодне судове рішення стосовно видачі документів про освіту понад ліцензований обсяг не вступило в законну силу. Такими своїми діями МАУП спричиняє загрозу руйнування правових засад функціонування системи освіти, а також підриває авторитет вищої освіти, здобутої у приватних вищих навчальних закладах, і викликає справедливе обурення з боку студентів та їх батьків. Намагання керівництва МАУП пов’язати дії міністерства з політичними процесами в Україні не має нічого спільного з його конституційними обов’язками захищати права громадян на здобуття якісної освіти.

Міністерство неодноразово звертало увагу керівництву академії на наявні недоліки і грубі порушення у роботі, які стали підставою для відмови у виготовленні дипломів, але порозуміння з боку МАУП не знаходило, і тому змушене через засоби масової інформації звернутися до громадськості, батьків та студентів з метою інформування про реальний стан справ.

Пропонуємо студентам МАУП на підставі наявних документів про навчання звертатися до найближчого навчального закладу за місцем проживання, який має відповідну ліцензію, з клопотанням про продовження навчання або проходження державної підсумкової атестації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Міністерство освіти і науки надалі буде всіляко сприяти таким студентам МАУП у завершенні навчання та отриманні документа про освіту державного зразка.

Одночасно наголошуємо, що оскільки прийом і зарахування до вищих навчальних закладів на умовах договору відповідно до Умов прийому може здійснюватися до 30 серпня, тому звертаємо увагу абітурієнтів, батьків та громадськість на їх право ознайомлюватися з ліцензією та сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу або його відокремленого структурного підрозділу, щоб уникнути подібної ситуації, що склалася в МАУП.Bookmark and Share