Зелений паросток майбутнього


Відповідно до Указу Президента України від 01.04.2005 р. №571/2005 «Про Всеукраїнську акцію «Зелений паросток майбутнього» Міністерство освіти і науки України ініціює проведення з 9 квітня до 15 жовтня 2005 року Всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього» серед навчальних закладів України.

Cклад Оргкомітету з проведення Всеукраїнського етапу акції (Додаток № 1) та методичні рекомендації щодо організації та проведення зазначеної акції (Додаток №2).

Додаток № 1

Склад організаційного комітету з проведення Всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього»

1. Огнев’юк В.О.- заступник Міністра освіти і науки України, голова Оргкомітету

2. Вербицький В.В.- директор Національного еколого-натуралістичного центру, заступник голови Оргкомітету

3. Десятов Т.М.- директор департаменту професійно-технічної освіти, заступник голови Оргкомітету

4. Рудакова З. М.- головний спеціаліст відділу позашкільної освіти МОН України, секретар Оргкомітету

5. Полянський П. Б.-директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, член Оргкомітету

6. Болюбаш Я.Я. - директор департаменту вищої освіти , член Оргкомітету


7. Завалевський Ю.І.- директор Наукова-методичного центру середньої освіти, член Оргкомітету
8. Кириленко С.В. – завідувач відділу виховної роботи та захисту прав дитини, член Оргкомітету

9. Рогожа М.М. –начальник відділу позашкільної освіти, член ОргкомітетуДодаток № 2

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього”

Загальні положення

Всеукраїнська акція “Зелений паросток майбутнього» (далі - Акція) спрямована на поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрій населених пунктів та прилеглих територій, очищення акваторій, збереження природоохоронних територій, заповідних та інших особливо цінних об’єктів, здійснення екологічного виховання та, зокрема, формування у юних громадян таких якостей, як почуття соціальної відповідальності, небайдужості, прагнення до активних дій з впорядкування і оздоровлення довкілля.
Акція проводиться за ініціативою Міністерства освіти і науки України, нею передбачено заходи:
- із впорядкування та благоустрою територій довкола навчальних закладів; вулиць міст, сільських населених пунктів засобами «трудових десантів», операцій з прибирання та вивезення сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ;
- очищення та впорядкування водних джерел і прибережних смуг;
- прибирання парків, скверів, зелених насаджень в населених пунктах та їх околицях;
- збереження природо-заповідних та інших особливо цінних об’єктів.

Мета та основні завдання.
Акція проводиться за напрямами:
Операція «Чисте повітря»;
Операція « Жива зелена хвиля подвір’я»;
Операція «Лісам, паркам, скверам - бути чистими»;
Операція «Чисті прибережні смуги - живі водні плеса і джерела»;

І напрям
Операція “Чисте подвір’я”:
- організація та проведення прибирання, впорядкування, очищення від сміття, різних відходів територій дворів, біля дому, навчального закладу, застосування попереджувальних заходів виховного впливу до відповідальних за санітарний стан та забруднювачів довкілля;
- визначення і позначення на карті “Чисте повітря” територій (дворів), що після прибирання та впорядкування утримаються у належному стані, є благополучними для довкілля й таких, що й далі забруднюються.

Операція “Жива зелена хвиля подвір’я”.
- догляд за зеленими насадженнями, квітниками, посадка дерев, закладання алей, квітників, скверів, організація та проведення конкурсів: “На краще шкільне подвір’я”, “На кращий двір житлового будинку”.

ІІ напрям
Операція “Лісам, паркам, скверам - бути чистими”.
Організація і проведення з учнями та студентами, а також з юними дендрологами, лісівниками, волонтерами операції “Лісам, паркам, скверам – бути чистими”.
Учасники Акції з метою впорядкування і оздоровлення довкілля формують об’єднання юних дендрологів, лісівників, волонтерів за місцем проживання з метою ліквідації у лісах і дендропаркових зонах сміттєзвалищ, прибирання залишеного сміття відпочиваючими.
Спільно з екологічними загонами засобами сценічного та фотоілюстраційного показу здійснюється виховання учнів, дорослих. На картах-схемах позначаються території, на яких продовжується забруднення і де необхідне втручання правоохоронних органів, місцевої влади.
Операцію “Лісам і оздоровчим паркам – бути чистими” започатковано як продовження Всеукраїнської акції 2003 року “Ліси для нащадків” з організації і спрямування учнівської молоді до участі у посадці лісу, полезахисних смуг, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва. Вона у 2005 році доповнюється Всеукраїнським конкурсом “Парки – легені міст і сіл”, що проводиться в Україні з 2002 року.
Участь у вивченні, догляді, збереженні природо–заповідних територій, ландшафтів та інших цінних природних об’єктів.

ІІІ напрям
Операція “Чисті прибережні смуги - живі водні плеса і джерела”.
В ході операції проводяться заходи захисту від забруднення чистої води річок, джерел. Учасники операції здійснюють:
- ліквідацію сміттєзвалищ на прибережних смугах, на берегах водойм;
- домагаються призупинення будівництва будь-яких об’єктів на забороненій відстані від річки, озера, та використання прибережних смуг під городні ділянки;
- виявляють на полях залишки мінеральних, органічних добрив і отрутохімікатів і негайно сигналізують у відповідні інстанції аж до вирішення проблеми;
- очищають і впорядковують джерела.
У розрізі цієї операції проводяться:
- конкурси “До чистих джерел”, “Ріки мого дитинства” тощо.

Учасники акції.
В Акції беруть участь учні загальноосвітніх , професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також створені на базі навчальних закладів об’єднання юних лісівників, дендрологів, «зелених» та «голубих» патрулів, загони “Варти”, волонтери із учнівської та студентської молоді віком 10-18 років, які усвідомлюють свою соціальну відповідальність за стан довкілля, прагнуть конкретними практичними діями призупинити забруднення довкілля, атмосферного повітря, водних ресурсів.
Дорослі учасники Акції беруть участь у її проведенні на правах організаторів, консультантів, експертів, членів журі від адміністрацій та педагогічних колективів навчальних закладів, громадських еколого-природоохоронних організацій.

Етапи і строки проведення Акції.
Весняний період: квітень-травень 2005 року з підведенням підсумків та подання результатів до управлінь освіти і науки відповідної облдержадміністрації не пізніше 30 травня.
Літній період: червень - липень 2005 року з підведенням підсумків та подання результатів до управлінь освіти і науки відповідної облдержадміністрації не пізніше 30 липня.
Осінній період: серпень – жовтень 2005 року з підведенням підсумків та подання результатів до управлінь освіти і науки відповідної облдержадміністрації не пізніше 10 жовтня.
Презентація найбільш вагомих і корисних для довкілля робіт із описовим і ілюстративним їх висвітленням здійснюється на базі Національного еколого-натуралістичного центру в місті Києві 15 жовтня 2005 року.


Керівництво проведенням Акції.
Загальне керівництво підготовкою і проведенням Акції здійснює оргкомітет МОН України(Додаток №2). Оргкомітет Акції формує журі Всеукраїнського етапу.
Організація і проведення Акції в регіонах покладається на управління освіти і науки за участю громадських екологічних, природоохоронних організацій.
Оргкомітети управлінь освіти і науки з проведення акції формують журі регіональних етапів.
Журі здійснює експертне оцінювання представлених на виставку – презентацію інформаційно – ілюстративних матеріалів (описи, фото, відеокасети, карти – схеми) і визначає кращі з них , за підсумками роботи кращі та найбільш вагомі матеріали надсилаються до НЕНЦ для відповідного висвітлення та відзначення.

Критерії оцінки виконаних робіт.
Експертне оцінювання виконаних завдань здійснюється з урахуванням екологічної та природознавчої освіченості учасників за критеріями:
- актуальність і важливість вирішених проблем;
- перспективність і навчально–виховна значимість;
- соціально – оздоровче значення проведених трудових десантів, операцій;
- юридична правомірність реалізованих проектів, завдань;
- досягнення взаєморозуміння і результативності у взаємодіях із владними структурами;
- практичні результати, їх позитивний вплив на довкілля.

Підведення підсумків Акції й визначення переможців.
Переможці фінальних етапів нагороджуються дипломами, грамотами управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій.
За підсумками Всеукраїнського етапу Акції команди – учасниці нагороджуються свідоцтвом “Екологічна команда фінального етапу Акції “Зелений паросток майбутнього”, а переможці – грамотою Міністерства освіти і науки України та путівкою у Всеукраїнський табір “Юннат”.

Фінансування акції
Фінансування Акції здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.

Bookmark and Share