Станіслав Ніколаєнко: Якість підготовки робітничих кадрів без інновацій неможлива


Міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко виступаючи на прес-конференції поділився враженнями від огляду Першої Всеукраїнської виставки інновацій профтехосвіти, зазначив, що у минулому навчальному році ми констатували - кризовий період у професійно-технічній освіті завершено, розпочався етап якісних змін та розвитку.

Станіслав Ніколаєнко поінформував, що вперше урядом прийнято ряд важливих рішень, які передбачають розроблення Програми поетапного оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів, на суму понад одного мільярда гривень; підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням", де у цільовому договорі передбачається можливість надавати навчальному закладу, учням під час навчання матеріальної допомоги, підвищення стипендії чи інших доплат замовниками кадрів; підготовлено проекти Законів України:

“Про внесення змін до законодавчих актів України (щодо участі роботодавців у підготовці кваліфікованої робочої сили)”, яким передбачено законодавче врегульований механізм надання матеріально-технічної допомоги державним професійно-технічним навчальним закладам;

“Про внесення доповнень до статті 46 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (щодо заінтересованості висококваліфікованих фахівців виробництва в участі у навчальному процесі)”, де передбачається якісне посилення кадрового потенціалу державних професійно-технічних навчальних закладів, шляхом прийняття на роботу висококваліфікованих фахівців виробництва із зарахуванням часу попередньої роботи за фахом до педагогічного стажу.

Вперше розроблено та подано на затвердження проект Державного переліку професій з підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, який включає в собі більше 2500 професій.

Прийняття цих нормативне - правових актів, безумовно, дасть змогу забезпечити більш якісну підготовку робітників , відчути турботу держави за кожного працівника професійно-технічної освіти.Державна підтримка

Вперше у 2007 році для професійно-технічних навчальних закладів України передбачені асигнування у сумі 2371197,6 тис. грн., що у 2,4 рази більше у порівнянні із 2004 роком.

У тому числі видатки на заробітну плату та оплату комунальних послуг і енергоносіїв зросли у 2,4 рази, а капітальні видатки - у 2,7 рази порівняно із 2004 роком.

У бюджеті 2007 p. передбачені видатки на медикаменти у сумі 1,5 млн. грн. Також збільшено видатки на утримання вихованців з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2006 році було виділено 9,2 млн. грн., то у 2007 році - 12,9 млн. грн., що на 40 відсотків більше, ніж у попередній фінансовий рік.

У три рази збільшено видатки на оплату транспортних засобів. У 2006 p. – було виділено 500тис.грн., а у 2007 p. - 1,8 млн. грн.

До початку нового навчального року проведено детальний аналіз щодо стану інвестиційної діяльності. Так, професійно - технічними навчальними закладами додатково за рахунок інвестицій отримано понад 5 млн. грн.

Основними джерелами інвестувань є: надходження коштів роботодавців - 786 тис. грн., субвенції обласних і районних бюджетів - понад 2 млн. грн., за рахунок регіональних програм - 150 тис. грн., благодійні внески - 836 тис. грн., участь у міжнародних проектах - понад 1 млн. грн. Найбільшу кількість коштів за рахунок інвестицій отримано Івано-Франківською областю (980 тис. грн.), Чернігівською (670 тис. грн.), Одеською (525 тис. грн.).Суспільна підтримка

Міністр закликав об'єднати зусилля педагогічних колективів, роботодавців, бізнесу, громадськості, органів місцевої влади та самоврядування у справі підготовки та формуванні якісного потенціалу кваліфікованих робітників в сучасних умовах ринкової економіки і не покладати весь тягар тільки на державу.

На прикладі Маріупольського заводу ім. Ілліча керівник Бойко Володимир Семенович, можна побачити тісну співпрацю і підтримку професійної освіти і її інноваційний розвиток на підприємстві. Щорічно комбінат виділяє кілька мільйонів гривень на підготовку молодих кадрів фінансуючи навчальні заклади Маріуполя. Виділяючи кошти на 100% доплату майстрам виробничого навчання, викладачам, вчителям, студентам до стипендій та дітям на харчування. Майже 60% шкіл Маріуполя ремонтує Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. Для підготовки 40 навчальних закладів міста підприємство виділено 1 млн. 600 тисяч гривен.Кадрове забезпечення. Престиж професії

Важливе питання, якому потрібно приділяти належну увагу є кадрове забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.

На думку міністра, підготовка кваліфікованих майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін повинно стати пріоритетним напрямом у діяльності кожного профтехучилища, всіх структур управління освітою. Саме від їх професійного рівня залежить рівень підготовки кваліфікованого робітника. Аналіз та статистичні дані свідчать, що значна розбіжність у заробітній платі працівника підприємства та педагогічного працівника призводить до проблем з комплектування штатами останнього.

Навчальні заклади залишають кращі спеціалісти, а повинно бути навпаки, щоб кращі спеціалісти підприємств могли навчати учнів, здійснювати підготовку та формувати кваліфіковані робітничі кадри, як це робиться у розвинутих країнах. Міністерство освіти і науки України, як вже відмічалося, працює над цією проблемою на законодавчому рівні.

Протягом 2004-2007 років заробітна плата педагогічних працівників зросла з 523 грн. (на 01.09.2004 року) до 1244 грн. (на 01.09.2007 року). Ріст заробітної плати за цей період склав 138 відсотків, вона збільшилась на 721 грн. До 1 жовтня 2007 року середня заробітна плата педагогічних працівників зросте ще на 58 гривень і складатиме 1302 грн. ( вища категорія - 1444 грн.).

Середня заробітна плата майстрів виробничого навчання в професійно-технічному училищі складає сьогодні 1136 грн. Станом на 01.10.07 складатиме 1185 грн., директорів професійно-технічних навчальних закладів зросла з 622 грн. (на 01.09.2004 року) до 1536 грн. (на 01.09.2007 року). З урахуванням надбавки (50 відсотків)середня заробітна плата директора складає 2053 грн. на місяць.

Відрадним для нас є введення звання “Народний учитель України” та п’ять щорічних державних премій у галузі освіти (по 100 тис. грн.).Переоснащення матеріально-технічної бази

Міністр поінформував, що Міністерство освіти і науки поступово сприяє переоснащенню матеріально технічної бази профтех. навчальних закладів.

Станіслав Ніколаєнко повідомив, що на початок нового навчального року вже поставлено 809 сучасних навчальних комп'ютерних комплексів, це понад 12 тис. комп'ютерів.

У 20 професійно-технічних навчальних закладах розпочато апробацію комп'ютерних програм з загальноосвітніх предметів (фізика, хімія, біологія, географія, інформатика, історія, економіка. Людина і суспільство тощо). Понад 37% училищ підключені до мережі Інтернет. У цьому контексті хочу підкреслити, що у наступному навчальному році будуть підключені всі училища та буде проведено Всеукраїнській конкурс сайтів професійно-технічних училищ.

Пріоритетним завданням міністр вважає видання оновлених, сучасних підручників для професійно-технічної освіти.

Станіслав Ніколаєнко зауважив, що важливим чинником якості підготовки майбутнього робітника є підручник нового покоління. За останні три роки видано 69 найменувань підручників та навчальних посібників що відповідають вимогам нових державних стандартів загальним накладом понад 1,4 млн. примірників.

За результатами конкурсу у поточному році заплановано видати 26 найменувань навчальної літератури, в основному для підготовки робітників промислової галузі.Стратегія розвитку професійно-технічної освіти

Враховуючи головне завдання професійно-технічної освіти - якісна підготовка робітників , Міністерством визначені основні пріоритетні напрямами подальшого розвитку професійно - технічної освіти:

1. Інноваційний зміст освіти.

2. Впровадження нових форм співробітництва освіти, промисловості та бізнесу.

3. Оснащення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

4. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виробничому процесі.

5. Забезпечення якісно нового кадрового потенціалу професійно-технічної освіти.

6. Створення загальнодержавного нормативного та інструктивно-методичного супроводу професійно-технічної освіти.

7. Соціальний захист усіх учасників навчально-виробничого процесу.

Сьогодні в Україні функціонує 930 професійно-технічних навчальних закладів різних типів та атестаційних рівнів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. З них за галузевим спрямуванням: промисловість - 333, будівництво - 185, сфера послуг - 142, агропромисловий комплекс - 270. У цих навчальних закладах здобувають професійну освіту близько 450 тис. осіб, 64% з яких паралельно з професією отримують і повну загальну середню освіту. Що року випуск кваліфікованих робітників становить близько 270 тис. осіб.Bookmark and Share