УКРАЇНА: програма “Помічник Голови Комітету Верховної Ради України” (2007 - 2008) (ОНОВЛЕНО)


Від початку заснування Програми її учасниками стали 783 осіб з усіх регіонів України. Учасники Програми (інтерни) протягом 8 – 9 місяців проходять стажування в секретаріатах комітетів ВРУ та управлінь апарату ВРУ. Протягом періоду стажування інтерни тісно співпрацюють з постійними працівниками апарату, помічниками-консультантами народних депутатів України, народними депутатами України.
До обов’язків інтернів входить допомога у підготовці законопроектів та інших актів законодавчого характеру, підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів згідно предметів відання комітетів, написання аналітичних та інформаційних звітів з проблематики чинного та проектного законодавства, дослідження окремих питань на виконання завдань Парламентського комітету, управління апарату, виконання іншої діяльності, спрямованої на підвищення ефективності роботи секретаріатів комітетів Верховної Ради України та підтримання зв’язків із представниками громадських організацій, що співпрацюють з відповідним комітетом/управлінням.

Програма передбачає такі форми стажування:
1) “Повний робочий день” – розрахована як на тих, хто проживає поза межами Києва так і на мешканців столиці. Інтерни повного робочого дня працюють як працівники секретаріатів комітетів Верховної Ради України, тому студентам і аспірантам рекомендується перейти на навчання за індивідуальним графіком.
УВАГА: Якщо учасники Програми проживають поза межами Києва і продовжують навчання, вони мають право від’їжджати для складання іспитів зимової та літньої сесій не більше 2 разів на рік. Інтерни щомісяця отримують стипендію. Питання відшкодування витрат на оренду житла для не киян в даний час вирішується Верховною Радою і буде повідомлено додатково.
Будь-яка інша діяльність (окрім навчання), не пов’язана з участю у Програмі, у тому числі професійна, не допускається.
2) “Неповний робочий день” – розрахована на мешканців Києва або інших міст, які навчаються у Києві. Інтерни працюють по 4 години в робочі дні і отримують відповідну стипендію. Допомога на оплату житла не надається. Учасники Програми не мають права бути відсутніми на стажуванні під час складання сесійних іспитів.
3) “Волонтери” – розрахована на бажаючих працювати в єдиному законодавчому органі України певну кількість годин на тиждень безоплатно.

Звертаємо Вашу увагу, що інформація, подана в анкеті, відіграє дуже важливу роль протягом усього процесу відбору. Належним чином оформлена анкета, правдиві та вичерпні дані, вказані у ній, допоможуть Відбірковій Комісії адекватно оцінити Вас як претендента на участь у Програмі.
Будь-ласка, подбайте, щоб анкетні дані можна було легко прочитати і зрозуміти. Інформація повинна бути викладена так, щоб її можна було швидко опрацювати. До анкети Ви можете додати копії документів, що підкреслюють Ваші здібності, засвідчують академічні та професійні досягнення (публікації, дипломи тощо).
Свої досягнення, вміння та таланти демонструйте якнайповніше, але не перебільшуйте. Інколи претендентам дуже важко оцінити свої знання іноземних мов. Будьте об’єктивні! Якщо Ви вказуєте, що вільно володієте мовою, подумайте, чи це відповідає дійсності.
Конкурс на участь у Програмі дуже високий, тому, будь-ласка, відповідально поставтеся до заповнення анкети та підготовки відповідних документів.

Відбір здійснюється на конкурсній основі у два тури:

Перший тур - це конкурс анкет (останній термін їх надходження – 15 серпня 2007 року).
Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами та факультативно перевірка рівня володіння іноземними мовами (орієнтовно початок жовтня 2007 року).
Початок стажування (орієнтовно) - 4 грудня 2007 року.
Відбір на співбесіду та остаточний відбір учасників Програми здійснюється Відбірковою комісією, до складу якої входять працівники Програми сприяння парламенту України та Апарату Верховної Ради України. Комісія також складає резервний список учасників Програми.
Рішення Відбіркової Комісії остаточне, пояснення рішень не надаються.

Перелік документів, які необхідно надати на розгляд Відбіркової Комісії. Документи слід сортувати у зазначеній нижче послідовності.

1. Заповнена анкета з наклеєною фотокарткою;
2. Резюме або короткий життєпис (Curriculum Vitae);
3. Завірена копія диплому вузу, якщо Ви вже закінчили навчання;
4. Завірена копія додатку до диплому або виписка із залікової книжки;
5. 2 рекомендаційні листи;
6. 4 фотокартки розміром 3 x 4, одна з яких має бути наклеєна на оригінал анкети, на решті зі зворотнього боку має бути написане Ваше прізвище та ініціали;
7. 2 ксерокопії анкети та всіх документів, представлених разом з нею.
Аплікаційний пакет (1 оригінал + 2 копії), складені не в зазначеній послідовності не приймаються до розгляду! Якщо організатори отримають посортовані неправильно документи, кандидат отримає повідомлення, що його документ не взятий до розгляду.
УВАГА:

- Копії дипломів вузів та додатків до них, копію залікової книжки можна завірити нотаріально або в деканаті факультету чи навчальній частині вузу, що видав диплом та додаток до нього. Дипломи, видані іноземними мовами, повинні бути перекладені на українську, а переклад завірений нотаріально або на кафедрі іноземної філології вузу.
- Рекомендаційні листи можуть подаватися на запропонованому Програмою бланку або на бланку організації, в якій працює людина, що дає рекомендацію.
- Анкети минулорічних зразків до конкурсу не прийматимуться.
- Неповні або недбало заповнені анкети не розглядатимуться.
- Фото та документи, надіслані на участь у Програмі, не повертаються, тому необхідно надсилати лише копії Ваших дипломів, додатків до дипломів та публікацій.

Кінцевий термін надходження анкет - 15 серпня 2007р. (за поштовим штемпелем). Документи надсилати лише на абонентську скриньку Програми:


01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с 442

Контактні координати:
тел/факс (044) 278 07 70, 8 050 356 2099 (Увага: може бути змінено міський телефон офісу)
(координатор Програми – Ольга Стефурак, асистент Програми – Марина Руденко)
e-mail: interns@iupdp.kiev.ua
web-site: www.interns.org.ua


Рекомендаційний лист заповнюється особисто особою, яка найбільше знайома з кандидатом як науковий керівник, викладач, працедавець та може охарактеризувати його академічні, приофесійні та громадські якості. Рекомендаційний лист завіряється підписом та печаткою.


Будь-ласка, в рекомендаційному листі надайте таку інформацію: 1) в якості кого та як довго Ви знайомі з кандидатом; 2) наведіть конкретні приклади досягнень кандидата, 3) як його теперішній досвід сприятиме успішному стажуванню в Апараті Верховної Ради України, 4) опишіть лідерський потенціал кандидата; 5) зазначте, як стажування за Програмою допоможе кандидату в розвитку його майбутньої кар’єри.

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ТА ФОРМА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Bookmark and Share