Для учнів ПТУ розмір стипендії підвищиться з 1 січня до 150 грн., а з 1 вересня - до 200 грн. на місяць, для вузів І – ІІ рівнів акредитації стипендії підвищаться з 1 січня до 200 грн., а з 1 вересня - до 400 грн., для студентів вузів ІІІ – ІV рівнів акр


Ні Конституція України, ні Бюджетний кодекс, ні Закони України не передбачають такої норми, як “соціальні ініціативи Президента України”, а також не містять права Президента ультимативно вимагати введення до бюджету будь-яких норм.

Відповідно до статті 116 Конституції України виключно Кабінет Міністрів України “розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України”, а також “розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді звіт про його виконання”.

Закладені Урядом до проекту бюджету соціальні стандарти і гарантії ширші і глибші, ніж те, що називають “соціальними ініціативами Президента”. І найголовніше, що вони виважені, збалансовані з реальними доходами, які отримає наступного року казна держави.

Соціальні ініціативи Президента України не підкріплені реальними ресурсами економіки та становлять реальну загрозу виникнення дисбалансу бюджету та порушення макроекономічної стабільності, розгортання інфляційних процесів за сценарієм 2005 року.

Навіть за оцінками Секретаріату Президента України вартість цих ініціатив на 2008 рік становить понад 41 млрд. грн., тобто більше 5% ВВП або 16,5% обсягу зведеного бюджету, а за розрахунками Міністерства фінансів реальна потреба у додаткових видатках є ще більшою. При цьому єдиним додатковим джерелом фінансування, за пропозиціями Секретаріату Президента України, є штучне завищення номінального ВВП на 2008 рік. Завищення, винятково, за рахунок волюнтаристського підвищення дефлятора ВВП, тобто збільшення інфляції на 6,8 відсоткових пункти понад урядовий прогноз, на що Кабінет Міністрів України, який відповідає за стабільний соціально-економічний розвиток держави, не може погодитися.

Відповідно до проголошеної Урядом програми підвищення добробуту громадян додаткові ресурси бюджету-2008 спрямовуються на:

- запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року - 505 гривень на місяць, з 1 квітня - 515 гривень, з 1 жовтня - 565 гривень на місяць. На це додатково буде спрямовано 12,5 млрд. гривень. Таким чином, розмір мінімальної заробітної плати на кінець року буде становити 90 % прожиткового мінімуму;

- значне підвищення розмірів соціальних гарантій при народженні другої дитини та наступних дітей. Допомога при народженні дитини надаватиметься у розмірі: 11,7 тис. гривень – на першу дитину, 25 тис. гривень – на другу дитину, 50 тис. гривень – на третю і наступну дитину. На зазначені цілі видатки бюджету у наступному році збільшено на 1,6 млрд. гривень;

- збільшення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Щомісячні виплати цієї допомоги складуть більше 300 гривень;

- підвищення майже удвічі розмірів мінімальних стипендій для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів. Для учнів ПТУ розмір стипендії підвищиться з 1 січня до 150 грн., а з 1 вересня - до 200 грн. на місяць, для вузів І – ІІ рівнів акредитації стипендії підвищаться з 1 січня до 200 грн., а з 1 вересня - до 400 грн., для студентів вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації стипендії підвищаться з 1 січня до 300 грн., а з 1 вересня - до 530 грн. на місяць. Обсяг видатків держбюджету на ці цілі – 2,5 млрд. гривень.

Стипендії для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підвищаться у 3,2 рази та складуть 500 грн. на місяць, а для студентів вузів стипендії зростуть у 5 разів та складуть більше 1060 грн. на місяць. Обсяг видатків держбюджету на ці цілі – 0,2 млрд. гривень.

У держбюджеті-2008 передбачається поквартальне підвищення розміру прожиткового мінімуму, що сприятиме постійному підвищенню доходів громадян, розмір яких визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму: з 1 січня - 564 гривні, з 1 квітня - 573 гривні, з 1 жовтня - 586 гривень.

У наступному році суттєво збільшаться допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасова державна допомога дітям, підвищиться рівень грошового забезпечення військовослужбовців, соціальний захист та пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розміри допомоги ветеранам тощо.

Державну підтримку агропромислового комплексу збільшено безпрецедентно: на 37,8%. Видатки сформовані з огляду на необхідність відродження великотоварного виробництва, розширення видів сільськогосподарської продукції та створення належних побутових умов на селі для працівників бюджетної сфери. Зокрема, кошти передбачені на видатки та надання кредитів сільгоспвиробникам на кардинальну модернізацію рослинництва, садівництва і виноградарства; тваринництва, а також на сприяння оновлення парку сільськогосподарської техніки та технічного переозброєння сільськогосподарського виробництва.

Передбачені також видатки на державну підтримку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, які будуть спрямовані: на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення нових технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції та нових виробничих потужностей для виробництва малолітражних дизельних двигунів і тракторів на їх базі.

Всього ж на соціально-економічний розвиток села у проекті держбюджету-2008 передбачено близько 30 млрд. грн.

Питома вага видатків місцевих бюджетів у загальному фонді зведеного бюджету становить 45,5% і є найвищою за останні чотири роки.

На 2008 рік обсяг доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшено на 10,5 млрд. грн. або на третину, у порівнянні з відповідним показником 2007 року і становить 44,1 млрд. гривень.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшується порівняно з 2007 роком на 1,7 млрд.грн. (на 40%) і прогнозується у сумі 5,9 млрд. гривень.

Уряд України ще раз наголошує, що бюджет держави не може бути заручником виборчих процесів. Політичне опонування, яке у певних політичних сил базується на голому популізмі, не повинно позначитися на якості Державного бюджету. Він має бути реалістичний, збалансований, справедливий та націлений на соціально-економічний розвиток країни. Саме такий проект Державного бюджету на 2008 рік пропонує суспільству Кабінет Міністрів України.

Bookmark and Share