ЧОМГО «АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ПРАВНИКІВ»


Закон України «Про вибори народних депутатів» (далі – Закон про вибори) в чинній редакції спотворює роль та значення засобів масової інформації в процесі висвітлення подій виборчої кампанії, заганяючи ЗМІ в рамки подання технічної інформації.

Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв’ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості (ч.12 ст.68 Закону про вибори). Тобто, неприпустимою є практика повідомлень про публічні заходи лише загальновідомих партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу.

Згідно ст.13 Закону про вибори ЗМІ зобов’язані об’єктивно висвітлювати хід підготовки та проведення виборів.

Дана норма означає, що будь-яка інформації про партії (блоки), кандидатів в депутати – суб’єктів виборчого процесу має бути насамперед достовірною.

Нібито позитивна позиція законодавця, проте виникає декілька запитань:

Хто відповідає за зміст передвиборної агітації і яких випадках?

Існує два підходи.

По-перше, ЗМІ може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії (блоку) – суб’єкту виборчого процесу у разі:
- якщо надані для поширення матеріали містять заклики до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
- розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію (блок) – суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати (п.9 ст. 68 Закону про вибори).

В інших випадках за зміст передвиборної агітації ЗМІ відповідальність не несуть.

Друга позиція. Щодо першого обмеження багато питань не виникає.

А от як бути з другим. Важко перевірити, що замовник надає недостовірні дані, наприклад, коли в Черкасах поширюється інформації про діяльність певного кандидата в депутати на Закарпатті чи на Луганщині?

Відмовляючи ж, ЗМІ ризикує отримати від замовника «подарунок» – скаргу на ЗМІ з вимогою все ж таки розмістити такий матеріал та утримуватися в подальшому від порушення виборчого законодавства, оскільки ЗМІ нібито перешкоджає веденню передвиборної агітації.

Епопея може й продовжитися… ЗМІ все ж таки поширює передвиборну агітацію, проте, якщо агітація мітить заклики голосувати проти певної політичної сили (законом це дозволено), відповідна партія (блок) може вимагати надання права на «відповідь», доказуючи недостовірність висвітленого матеріалу.

Так, ч.12 ст. 71 Закону про вибори визначає, що партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується.

Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.

Ось так! Логіка законодавців просто вражає!

Особлива увага має приділятися інформації про діяльність партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, а також кандидатів в народні депутати від них, оскільки:

Така інформація, в разі її оскарження, може бути визнана такою, що має ознаки передвиборної агітації, оскільки у відповідному ефірі (публікації) можливі висловлювання, які можуть кваліфікуватися як такі, що спрямовані на формування у виборців позитивного або негативного ставлення до відповідної партії (блоку) та кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку.

Такі висловлювання є передвиборною агітацією у формі публічної оцінки діяльності партій (блоків) чи кандидатів у депутати та є порушенням Закону про вибори, тому що розміщені без підписання відповідної угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації.

Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

Виходить журналістам заборонено висловлювати свою думку???

Звісно ж, ЗМІ не несе відповідальності у випадку відсутності оскарження рішень, дій чи бездіяльності його посадових осіб, а також творчих працівників ЗМІ – журналістів.

Нагадую, суб’єктом звернення зі скаргою до ЗМІ відповідно до ст. 114 Закону про вибори можуть бути кандидат в депутати, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, ЦВК та окружні комісії.

Колектив ЧОМГО «Асоціації молодих правників» стурбований тим, що власники ЗМІ, які є самостійними суб’єктами господарювання законодавчо обмежені в можливості повноцінно отримувати доходи від розміщення передвиборної агітації.

Візьмемо, наприклад, обмеження щодо часу мовлення, відведеного на політичну рекламу на радіо та телебаченні, що не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності чи друкована площа, відведеної на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, що не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього (ч.3 ст.66 Закону про вибори).

Досить абсурдна ситуація може виникнути й в останню неділю проведення передвиборної агітації, коли майже всі учасники виборчої кампанії захочуть розмістити матеріали передвиборної агітації в ЗМІ.

З однієї сторони – обмеження в 20 відсотків, з іншої – відсутність достатніх правових підстав для відмови в розміщенні передвиборної агітації.

Насправді, окреслені проблеми є лише частиною із великого загалу, які штучно створені законодавцями.

ЧОМГО «Асоціація молодих правників» здійснює узагальнення проблем застосування Закону України «Про вибори народних депутатів» в частині участі ЗМІ у виборчому процесі, які після їх опрацювання будуть направлені до Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України для врахування при удосконаленні виборчого законодавства.

Якщо Ви маєте конкретні пропозиції щодо зміни існуючої ситуації, а також з інших питань звертайтесь до Юридичного центру для журналістів
за тел.: 8 (0472) 56-13-26, 8 (0472) 38-48-17,
або за електронною адресою lawyers_amp@ukr.net

Bookmark and Share