Міжнародний студентський форум "Україна - Росія"


З вітальним словом до учасників форуму звернувся міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко.

МЕТА ФОРУМУ

Міністр схвалив ініціативу студентів розвивати дружні і партнерські відносини між молоддю обох країн, пообіцяв сприяти студентському і науковому обміну між Україною і Росією.

Міністр поінформував, що нещодавно у Києві підписано спільну заяву про співпрацю обох країн у сфері освіти і науки. У документі "...ми домовились, по-перше, про концентрацію зусиль щодо обміну вченими для проведення спільних наукових досліджень, взаємодії освітніх і наукових закладів; по-друге, про збільшення квот обміну студентами і молодими вченими для навчання і стажування в Україні та Росії; по-третє, про підтримку вивчення російської мови і літератури в Україні та української мови і літератури в Російській Федерації".

Станіслав Ніколаєнко повідомив, що на сьогодні українське та російське студентство налічує близько 7 млн. осіб, це більше половини студентів усієї Європи. Професорсько-викладацький склад обох країн обчислюється сотнями тисяч професіоналів своєї справи. А вищих навчальних закладів на теренах України та Росії нараховується декілька тисяч, що позиціонує наші дві держави як лідерів освітянської справи в усьому світі.

Одним з реальних показників визнання вищої освіти є постійне збільшення кількості іноземних студентів. Так, у 2007 році до вищих навчальних закладів України зараховано понад 7 тис. іноземних громадян (у 2006 році - 6,7 тис.), а загальний контингент таких студентів становить майже 40 тисяч осіб із 131 країни світу. Це дало змогу вищим навчальним закладам отримати в поточному навчальному році додатково 80 мільйонів доларів США.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Сьогодні в системі вищої освіти України функціонує 916 вищих навчальних закладів. З них - 224 навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, академії, інститути) та 274 навчальні заклади I-II рівнів акредитації (технікуми та коледжі). Також функціонують 113 приватних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та 83 - I-II рівнів акредитації.

Міністр повідомив, що у вищих навчальних закладах України в 2007/2008 навчальному році розпочали навчання майже 640 тис. студентів-першокурсників. Близько 40 тис. з них вступило за результатами незалежного зовнішнього тестування. За сертифікатами незалежного зовнішнього оцінювання українські абітурієнти вступають до ВНЗ вже три роки. Повний перехід на незалежне тестування в Україні планується здійснити у 2009 році.

Загалом в Україні в студентських аудиторіях навчається понад 2,7 млн. студентів.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що за три роки кількість студентів, які навчаються за рахунок держави і зараховані на перший курс, зросла із 40% до 59% і склала майже 150 тис. осіб. На сьогодні в Україні налічується понад 560 студентів на 10 тис. населення, що є середньоєвропейським показником.

З 2008 року Програмою діяльності Уряду і міністерства передбачається подальше поступове збільшення обсягів державного замовлення і доведення його у найближчі роки до 65-70 відсотків.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Водночас міністерство веде безкомпромісну боротьбу з псевдовузами. Так, тільки в першому півріччі 2007 року за невідповідність кадрового забезпечення ліцензійним та акредитаційним вимогам анульовано ліцензії та припинено освітню діяльність у 43 вищих навчальних закладах державної і приватної форм власності та їх структурних підрозділах. Проблема якості освіти в Україні стала особливо актуальною останніми роками. А головним позитивом цього процесу є те, що основними учасниками боротьби за якість все більше є студенти.

Міністр наголосив, що рейтинг навчального закладу має стати основним критерієм як для студента при виборі місця навчання, так і для керівництва навчального закладу при виборі стратегії подальшого розвитку.

Станіслав Ніколаєнко поінформував, що у 2007-2011 рр. міністерством ініційовано проведення експерименту щодо запровадження в державних вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації нової моделі університетської автономії.

На думку міністра, цей крок зміцнить демократичні засади у сфері вищої освіти, допоможе вийти на новий рівень якості підготовки фахівців, сприятиме підвищенню відповідальності університету.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ

Міністр вважає одним із ключових питань діяльності міністерства створення системи моніторингу та сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів.

У 2007 році направлення на роботу отримало понад 175,6 тис. осіб, що становить 31,5% загальної кількості випускників ВНЗ І-ІV рівнів акредитації всіх форм власності та підпорядкування, з них за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів навчалося 141,8 тис. осіб.

Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що сьогодні вища освіта неможлива без найтісніших зв'язків з роботодавцями. Тому нам необхідно терміново створити нормативно-правову базу щодо участі роботодавців у забезпеченні студентів місцями практики, зміцнення матеріально-технічної бази навчального процесу, підтримки наукових досліджень. Таку роботу розпочато Міністерством освіти і науки України на рівні створення відповідного законодавчого акту.

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ. СТИПЕНДІЯ

Пріоритетом у функціонуванні вищої школи є постійне збільшення обсягів фінансування освітньої діяльності, соціальний захист студентів і викладачів.

Так, обсяги видатків із Державного бюджету на освіту з 2000 року збільшено в 5,5 раза, а за останні три роки - у два рази, з 17,9 млрд. грн. (2005 р.) до 42,3 млрд. грн. (2007 р.). На 2008 рік передбачено фінансування в обсязі 55,6 млрд. грн.

Як відомо, головним показником матеріального забезпечення студентів є стипендія. Сьогодні розмір стипендії студента університету знаходиться в межах 153-225 грн. (23,6-33 євро), технікуму (коледжу) - в межах 122-162 грн. (18-24 євро). Враховуючи зростання прожиткового мінімуму, Уряд планує збільшити стипендії студентам до 400 грн. (58,0 євро) у технікумах та коледжах, до 530 грн. (76,8 євро) - в університетах і академіях. Стипендія студентів-сиріт зросте з 247 грн. (35,8 євро) до 1060 грн. (153,6 євро).

Окрім того, системою стипендіального забезпечення передбачено встановлення ряду соціальних стипендій, зокрема, персональні стипендії, стипендії дітям-сиротам під опікою, стипендії дітям-сиротам на повному державному забезпеченні, стипендії студентам-чорнобильцям, стипендії студентам-інвалідам І-ІІ групи та малозабезпеченим, стипендії глухонімим студентам, стипендії під час академвідпустки.

Станіслав Ніколаєнко повідомив, що міністерством розроблено пропозиції щодо скасування оподаткування заробітку працюючих студентів.

"Вважаю, що студент, який працює, повинен бути звільнений від податку з заробітної плати. Перш за все - це студент, який працює в школі, дитячому садку, інтернаті та іншому навчальному закладі," - підкреслив міністр.

ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Для соціальної підтримки талановитої та обдарованої молоді запроваджено 700 стипендій Президента України, 500 стипендій Верховної Ради України та 100 стипендій Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів.

Система щорічних іменних стипендій в Україні включає: стипендії для студентів аграрних вищих навчальних закладів Президента України та для студентів Національного гірничого університету, стипендію Верховної Ради України ім. В.А. Івашка студентам Харківського національного університету радіоелектроніки; стипендію студентам-журналістам ім. В.М. Чорновола; стипендію Міністерства юстиції для студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого; стипендію ім. М.С. Грушевського (100 стипендій); стипендію ім. Вадима Гетьмана для студентів економічних вищих навчальних закладів; стипендію ім. І.В. Курчатова для студентів спеціальностей, пов'язаних з ядерною енергетикою.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Міністр вважає студентське самоврядування важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення в них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом і формування майбутньої еліти нації.

Участь студентів в управлінні вищим навчальним закладом - це конкретний вияв демократизації вищої школи, утвердження її автономії, наголосив Ніколаєнко.

Аналіз міжнародного досвіду становлення і розвитку демократичного студентського самоврядування показує, що його головними пріоритетами є: по-перше, представництво інтересів студентів у всіх інституціях вищих навчальних закладів; по-друге, захист інтересів студентів на всіх рівнях; по-третє, реалізація студентських ініціатив у всіх видах діяльності навчального закладу; по-четверте, ефективна взаємодія між студентами та адміністрацією; по-п'яте, забезпечення студентських прав і свобод; по-шосте, організація побуту, дозвілля; по-сьоме, створення нового інформаційного простору для студентів.

Міністр вважає важливим питанням для студентського самоврядування законодавче врегулювання його діяльності.

Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту" певною мірою врегульовують права органів студентського самоврядування. Разом з тим, з метою подальшого розвитку студентського самоврядування, міністерством ініційовано внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", зокрема такі положення, як представництво органів студентського самоврядування у кількості не менш як 10% на всіх рівнях самоуправління вищого навчального закладу.

Передбачалось, що на всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів, а до основних завдань органів студентського самоврядування додавались функції участі в акредитації напрямів і спеціальностей вищого навчального закладу, можливість мати печатку із власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах.

На даний момент Президентом України на зазначений закон накладено вето, але міністерство продовжує роботу щодо сприяння прийняттю його Верховною Радою України.

НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ

У 2008 році з ініціативи міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка буде впроваджено Державну програму "Наука в університетах".

Міністр вважає, що навчальний процес, освіта і проведення наукових досліджень взаємопов'язані та забезпечують єдність засвоєння і передачі знань. І в цьому процесі саме університети відіграють провідну роль.

Програма передбачає збільшення обсягу бюджетного фінансування наукових досліджень в університетах, зміцнення і переоснащення їх матеріально-технічної бази, підвищення заробітної плати наукових працівників університетів до рівня оплати праці науковців НАН.

Програма реалізовуватиметься на базі п'яти провідних державних університетів з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки. Орієнтовний обсяг фінансування - 525 млн. грн., з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету необхідно майже 478 млн. грн. При цьому, за попередніми розрахунками, обсяги додаткових надходжень від одного дослідницького університету в державний бюджет у середньому становитимуть 2,5 млн. грн.

ПІДСУМОК

На завершення міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко запропонував учасникам форуму сприяти створенню спільного освітнього простору, який базується на інституційній автономії, академічній свободі, рівних можливостях і демократичних принципах, що сприятимуть мобільності студентів.

На думку міністра, для такої широкої діяльності необхідно:

1. укладати угоди між вищими навчальними закладами України та Росії щодо спільних наукових досліджень у рамках студентських наукових товариств;
2. проводити спільні семінари, конференції, круглі столи щодо політики обох держав, закономірностей економічного, соціально-культурного розвитку, інтеграційних процесів тощо;
3. здійснювати обмін студентами для відпочинку в студентських спортивно-оздоровчих таборах під час канікул;
4. створювати спільні студентські трудові загони, студентські госпрозрахункові туристичні центри.

Міністр підтримав угоду, що заплановано підписати наприкінці форуму, й підкреслив: "Якщо це потрібно студентству, то це потрібно й обом державам".
Bookmark and Share