Віктор Ющенко про проблему студентів – медиків ?


"Надзвичайно важливо слухати громаду. Яка була помилка попередньої влади? Вона не доклала жодних зусиль, щоб владу і бізнес, владу і громадян примирити. На майдані ми поклялися, що те, що говорить громада, ми будемо нести у серці. Щоб ми не відмахувалися від людей, які мають іншу думку", - сказав В.Ющенко на засіданні кабміну.
Через годину після цих слів, за інформацієї Української Правди, міністр охорони здоров`я Поліщук вийшов з Кабміну, сів у машину і поїхав, ігноруючи нечисельний мітинг під урядом з гаслами "Поліщука – у відставку". Дійсно, про що тут говорити ?

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
79035 м. Львів, вул. Зелена, 109

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
МІНІСТРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ п.ПОЛІЩУКУ М.Є.

10 квітня 2005 року відбулися загальні збори громадської організації “Батьківський комітет Львівського державного медичного університету”, приводом до проведення яких стало прийняття Міністерством охорони здоров’я України Наказу № 81 від 23.02.2005 р. “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів”, який набирає чинності з 01 серпня 2005 року і стосується студентів-медиків всіх курсів.
Громадська організація “Батьківський комітет Львівського державного медичного університету” об’єднує батьків, діти яких навчаються в ЛНМУ згідно укладених контрактів, батьків студентів, які навчаються по державному замовленню, лікарів-інтернів та їх батьків, студентів, викладачів та науковців університету і основними завданнями громадської організації є: представлення та захист спільних інтересів членів громадської організації в державних і громадських підприємствах, установах, організаціях; внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі вищої медичної освіти.
На загальних зборах громадської організації одноголосно було прийняте аргументоване Звернення до Міністра охорони здоров’я України з проханням відмінити Наказ № 81від 23.02.2005 року, як такий, що суперечить Конституції та чинному законодавству України, суттєво порушує права студентів, позбавляє їх права обирати собі професію.
Вступаючи на навчання в медичний університет молоді люди свідомо розраховували стати спеціалістами певного профілю, які існували на момент поступлення в ВУЗ, передбачені відповідними державними стандартами вищої медичної освіти, зокрема, наказами МОЗ України № 50 від 06.03.1996 р. “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів”, № 291 від 19.09.1996 р. “Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, а також, Постановами КМУ № 408 від 21.07.1992р., № 266 від 29.02.1996р., № 992 від 22.08.1996р., Указом Президента України № 77 від 23.01.1996 року та ряду інших законів та підзаконних актів, але з прийняттям цього наказу реалізувати свої плани не зможуть, бо із 54-х спеціальностей залишилося тільки 16. Крім того, вдвічі збільшено тривалість інтернатури з 1-1,5 до 2-3 років, а для студентів-контрактників збільшення терміну проходження інтернатури автоматично збільшує оплату за навчання.
Статтею 43 Конституції України закріплено кожного право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає і держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.
При прийнятті цього наказу Вами, пане Міністре, зігноровано вимоги статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а статтею 58 Конституції передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.
Крім того, державні стандарти освіти підлягають перегляду та перезатвердженню не раніше як один раз на 10 років, що передбачено пунктом першим статті 15 Закону України “Про освіту”.
Ми усвідомлюємо, що потрібно запроваджувати реформи у вищій освіті та долучати Україну до Болонського процесу. Але щоб цей механізм діяв, потрібно запровадити зміни в системі освіти, зокрема розробити та впровадити нові державні стандарти вищої медичної освіти, створити клініки при медуніверситетах з відповідною матеріально-технічною базою, забезпечивши їх діагностичною апаратурою, ліками, фінансуванням.
Ми вважаємо, що подібні зміни треба вводити поступово для тих, хто вступатиме в медуніверситет в 2005 році.
11 квітня 2005 року Звернення до Міністра охорони здоров’я, прийняте на загальних зборах громадської організації, було передане Вам особисто студентами ЛНМУ – членами громадської організації, які є, одночасно, і членами страйкового комітету.
Замість того, щоб уважно ознайомитися із змістом нашого Звернення та обгрунтувати законність прийняття Наказу № 81, Ви стали на шлях категоричної відмови від діалогу, несприйняття будь-чиєї думки, крім власної.
В засобах масової інформації Ви розпочали кампанію дискредитації, образ, наклепів, залякування студентів, погрожуючи їм репресіями і дали всім зрозуміти, що відміняти антиконституційний наказ не будете.
У Ваших виступах в засобах масової інформації ми не почули від Вас програми розвитку вітчизняної медичної освіти та обгрунтованого пояснення Ваших антиконституційних дій.
Нас турбує і обурює те, що Ви не бажаєте прислухатися до думки тисяч студентів-медиків, яких безпосередньо торкається цей наказ.
До речі, ці ж студенти і вибороли для Вас посаду, яку Ви зараз обіймаєте, на площі Незалежності в місті Києві під-час «Помаранчевої» революції.
Посадовець високого рангу, який не може, або не бажає рахуватися з думкою суспільства, категорично відкидає будь-які спроби діалогу по штучно створеній ним же проблемі, який починає свої перші кроки, перебуваючи на високій посаді, з порушень Конституції та чинного законодавства України, дискредитує своїми діями перший в новітній історії України демократичний Уряд народної довіри.
Зважаючи на ситуацію, що склалася та Вашим категоричним небажанням виправити допущену помилку та відмінити Наказ МОЗ України № 81 від 23.02.2005р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», ми змушені ініціювати звернення в судові органи для захисту своїх конституційних прав, а також, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Міністра охорони здоров’я України.
Цим відкритим листом ми хочемо привернути увагу всього суспільства, а також вищих органів влади і управління України та допомогти нам розв’язати проблему, штучно створену Міністром охорони здоров’я України.

Цей відкритий лист прийнятий одноголосно на загальних зборах громадської організації “Батьківський комітет Львівського державного медичного університету” 17 квітня 2005 року.

Bookmark and Share