ПЕРШІ КРОКИ НОВОЇ ВЛАДИ: МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1089 ставить за мету не тільки комплексне вирішення проблем забезпечення молоді житлом, але і поліпшення кризової демографічної ситуації, яка склалась в Україні.

Відповідальним виконавцем Програми є Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Робота Фонду спрямована на те, щоб Програма отримала загальнодержавний розвиток, протягом останніх років вже прийнято 25 обласних програм забезпечення молоді житлом і програма у місті Севастополі. А також прийнято 43 районні програми та 31 міська програми забезпечення молоді житлом.

На даний час Фонд здійснює такі види діяльності:
- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” надає довгострокові кредити на будівництво та придбання житла молодим сім’ям, у яких вік кожного із подружжя становить до 35 років включно, а також одиноким молодим громадянам до 35 років включно. Кредит надається терміном до 30 років.

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 853 “Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” здійснює часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Позичальник відповідно до постанови отримує компенсацію на суму облікової ставки Національного банку України.

З 1998 по 2004 роки Фондом надано кредитів на будівництво та придбання житла для молоді на суму понад 460 млн.грн і через різні механізми забезпечено житлом більше 8,5 тис. молодих сімей у всіх регіонах України.

Вирішальний імпульс для подальшого успішного розвитку програми молодіжного житлового кредитування надав у 2000 році уряд Ющенка В.А.

Згідно з орієнтовними підрахунками у поточному році кількість сімей, які через різні механізми будуть забезпеченні Фондом житлом збільшиться більше ніж у п’ять разів. Позабюджетні джерела фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом у 2005 році набудуть найбільшу питому вагу. За результатами 2004 року Фондом було залучено близько 100 млн.грн. позабюджетних ресурсів.

На даний час Міністерством України у справах молоді та спорту разом з Фондом розроблено заходи щодо вдосконалення діяльності, які будуть передбачати:
1. Розширення переліку послуг, які надає Фонд молоді по забезпеченню житлом;
2. Удосконалення діючих механізмів забезпечення молоді житлом;
3. Запровадження прозорого і соціально обґрунтованого механізму відбору потенційних позичальників;
4. Залучення додаткових позабюджетних джерел фінансування молодіжного житлового будівництва;
5. Розширення сфери діяльності Фонду на інші соціально незахищені верстви населення;
6. Організацію будівництва соціального житла.

За умови впровадження комплексу заходів, які викладенні вище, передбачається поряд з вдосконаленням діяльності Фонду суттєво збільшити кількість молоді, яка за допомогою держави поліпшить свої житлові умови. Робота Фонду передбачатиме, що кожна сім’я, яка в силу різних причин не може придбати житло за власні кошти, або отримати в комерційному банку кредит на житло, буде отримувати в різних формах державну допомогу для будівництва чи придбання житла.

Запропонована форма вдосконалення діяльності Фонду узгоджується з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 4 лютого 2005 року № 2426 – ІV визначено, що одним з пріоритетів політики Уряду щодо сім’ї, жінок, дітей та молоді є всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва.

Виходячи з вище викладеного Державна програма забезпечення молоді житлом в поточному році отримає стрімкий розвиток чому сприятиме впровадження інноваційних форм та механізмів забезпечення молоді житлом.

За тісної співпраці Міністерства молоді та спорту і Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву буде вибудована нова система молодіжного житлового будівництва, яка передбачатиме повну відкритість, громадський контроль та ефективність.

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ
ФОНД ЕДУАРДО ФРЕЯ (НІДЕРЛАНДИ)

ПЕРШІ КРОКИ НОВОЇ ВЛАДИ: МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ МОЛОДІЖНОГО
ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
Володимир СТЕЦЕНКО
Перший заступник голови
правління Державного фонду
сприяння житлового будівництва

Київ – 2005Bookmark and Share