Всеукраїнській ФРІ 3 роки !


Перша регіональна „ФРІ” була створена в липні 2002 року в обласному центрі Закарпаття під час виборів міського голови Ужгорода. Саме тоді відбулося остаточне згуртування місцевої активної молоді, були чітко окреслені спільні бачення та стратегія роботи, і як наслідок, - рішення об’єднатися в нову незалежну молодіжну організацію, яка „нічого не боїться”. Бажання молодих активістів системно впливати на молодіжне середовище, ефективно виражати його інтереси і стали причиною створення молодіжної громадської організації „Фундація Регіональних Ініціатив”.

У жовтні 2002 року проведені закарпатські обласні збори і створена Закарпатська обласна організація „ФРІ”. До складу першого правління увійшли як досвідчені молоді лідери, так і „нові обличчя”. Початкова стратегія діяльності організації полягала в тому, щоб створити активне молодіжне середовище, яке б згодом почало „самовідтворюватися” - постійно залучаючи до себе нових активних членів і в той же час „продукуючи” нагору лідерів.

Згодом, із початком розширення організації та створенням осередків у інших регіонах України (уже в 2003 році були створені Дніпропетровська та Харківська ОО „ФРІ”), дещо видозмінилася й концепція діяльності. Потрібно було налагодити взаємозв’язки та співпрацю з іншими регіональними МГО. Саме так вималювалася стратегія „ФРІ” як ресурсного, інформаційного центру підтримки, підготовки молодіжного руху, молодіжних організацій, усіх інших форм активності молоді, а також виховання лідерів для цих МГО. „ФРІ” перетворилася в модератор, який підтримував молодіжний рух та системно впливав на нього.

17 жовтня 2004 року була створена Всеукраїнська „Фундація Регіональних Ініціатив”, яка об’єднала 17 уже існуючих на той час регіональних осередків: організацій та представництв.

Головою ВМГО „ФРІ” обрано депутата Ужгородської міської (зараз представляє Закарпатську обласну раду), одного з ініціаторів і засновників організації - Олександра Солонтая. У грудні 2006 року представники регіональних осередків висловили абсолютну довіру Сашкові, і обрали його головою ВМГО вдруге.

Сьогодні ФРІ має 52 міські та районні організації. Її членами є понад 1,05 тисячі активних молодих людей по усій Україні.

Одним із найвідчутніших поворотів у історії „ФРІ” стали президентські вибори 2004 року. У ході цієї виборчої кампанії „Фундація” чітко задекларувала свою „заангажованість”. Адже майже одразу після створення Закарпатської облорганізації, „ФРІ” разом з 12-ма іншими молодіжними організаціями краю в січні 2003 вступила до Коаліції молоді Закарпаття „Наша Україна”. Попереду були президентські вибори, і тому сили переважної кількості МГО були кинуті на повалення авторитарного ладу в державі та забезпечення прозорого, демократичного голосування.

Водночас, для широкого загалу і досі залишається практично невідомим те, що у створенні таких резонансних проектів та кампаній, як: „Студент обирає вільно”, „Студентська хвиля”, „Чиста Україна”, „ПОРА”, „ЗНАЮ”, - безпосередню участь брала „Фундація Регіональних Ініціатив”.

Після виборів і впродовж усього 2005 року „ФРІ” проводила свою діяльність так, щоб позбутися іміджу „помаранчевої” організації і показати свою відкритість для усіх МГО, незалежно від їх партійної політичної направленості. Зараз „Фундація Регіональних Ініціатив” готова до співпраці з усіма молодіжними громадськими організаціями, які сповідують демократичні цінності й діяльність яких не суперечить принципам розбудови громадянського суспільства в Україні. Вже сьогодні у наших рядах є представники найрізноманітніших молодіжних припартійок: від прихильників крайніх правих поглядів до симпатиків лівої ідеології. Проте „Фундація” стає тим об’єднуючим фактором, який стимулює до злагодженої, активної та суспільно корисної діяльності усіх своїх членів, не залежно від їх політичних переконань.

Один з прикладів такої спільної роботи – ініціювання та проведення „Фундацією” всеукраїнської громадянської кампанії „МОЛОДІЖНА ВАРТА” під час останніх парламентських виборів. До кампанії долучилися десятки інших регіональних та всеукраїнських організацій, об’єднань, органів студентського самоврядування. До обговорення наболілих молодіжних тем були запрошені представники УСІХ політичних сил та їх молодіжних організацій. Завдяки цьому молодіжному середовищу вдалося привернути увагу політиків до актуальних проблем української молоді. Надалі ФРІ разом з партнерами планує продовжити кампанію моніторингу та контролю влади щодо виконання нею обіцянок перед молоддю.

Загалом „Фундація Регіональних Ініціатив” – це одна з найкращих на сьогодні шкіл для молодих лідерів в Україні. Її вихованці стають політиками, бізнесменами, діячами культури та науковцями.Bookmark and Share