Акції протестів студентів медиків сягнули національного маштабу....


Сьогодні вранці студенти медичних спеціальностей ВНЗ України розпочали безстрокове пікетування Міністерства охорони здоров`я з вимогою скасування незаконних положень наказу МОЗ №81 від 23 лютого 2005 року про затвердження переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі. Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) стверджує, що міністр охорони здоров`я своїм наказом грубо порушує права студентів вищих медичних навчальних закладів України, зокрема, право на вибір професії, гарантоване ст. 43 Конституції України, та право на вільний вибір місця проживання, гарантоване ст. 33 Конституції.

Наразі біля будівлі МОЗ стоять намети студентів Львівського державного медичного університету імені Д.Галицького. Найближчим часом до них приєднаються студенти-медики з Полтави, Сімферополя та Харкова, які вже виїхали зі своїх міст.

Нагадаємо, що 19 квітня УАСС оприлюднила офіційний текст Звернення до міністра охорони здоров`я України, в якому студенти-медики звинуватили міністра в порушенні їх прав та свобод.

ЗАЯВА
Української асоціації студентського самоврядування
щодо протиправних дій міністра охорони здоров’я Миколи Поліщука,
спрямованих на позбавлення випускників вищих медичних навчальних закладі
прав на вибір професії та місця мешкання


Українська асоціація студентського самоврядування висловлює рішучий протест проти антиконституційних протиправних дій міністра охорони здоров’я Миколи Поліщука, які полягають у підписанні ним Наказу Міністерства охорони здоров’я № 81 від 23 лютого 2005 року “Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів”, що позбавляє випускників вищих медичних навчальних закладі закріплених Конституцією та міжнародними договорами України прав на вибір професії та місця мешкання.

УАСС із прикрістю змушена констатувати, що на даний момент міністр Микола Поліщук використовує своє становище члена Уряду та ресурси очолюваного ним Міністерства з метою свідомого введення в оману української громадськості стосовно справжньої суті конфлікту між ним та студентами-медиками.

Самим міністром та прес-службою МОЗ наразі ведеться активна PR-кампанія, спрямована на те, щоб представити справу так, ніби основними моментами незгоди є небажання частини студентів працювати після закінчення вузу в сільській місцевості та надавати медичні послуги її мешканцям, а також питання тривалості інтернатури.

Так само з метою приховання дійсної суті конфлікту міністр Поліщук вдається до безпідставних інсинуацій, подаючи законну боротьбу студентів за свої права як виконання замовлення опозиційних до нинішнього Уряду та Президента політичних сил, до яких насправді переважна більшість протестуючих не має жодного відношення.

Водночас із цим міністр Поліщук не гребує тим, аби залякувати активістів студентського руху створенням їм штучних проблем на іспитах, принижувати їхню людську гідність прилюдно лаючи їх матом на публічних заходах і таке інше.

В зв’язку з цим УАСС вважає за свій обов’язок повідомити наступне:

1. Наказ Міністерства охорони здоров’я № 81 від 23 лютого 2005 року визначає, що з нинішнього року навчання в інтернатурі, тобто завершальна практично-орієнтована стадія здобуття вищої медичної освіти, здійснюватиметься лише з 16 з існуючих 54 медичних спеціальностей. Таким чином в Україні фактично встановлюється заборона на здобуття громадянами більшості професій у сфері медицини. До списку заборонених потрапили, зокрема, невралгія, венерологія, лікувальна фізкультура, дитяча стоматологія та багато інших спеціальностей.

2. Основна незгода між міністром Миколою Поліщуком та студентами, які вдаються до активних дій протесту проти його сваволі, полягає в тому, що вони вважають, що самі здатні зробити вибір стосовно того, які спеціальності їм вивчати та які професії здобувати.
Натомість міністр Поліщук неодноразово публічно заявляв, що згідно його переконань молоді медики повинні здобувати ті професії, які їм визначить міністерство, та працювати там, де це на його думку найбільш потрібно державі.

3. Заборона здобуття певних медичних професій, встановлена наказом МОЗ № 81, суперечить статті 43 Конституції України, де зазначається, що кожен має право на працю, яку він вільно обирає, і що держава гарантує громадянам можливість вибору професії та роду трудової діяльності. Водночас практикований МОЗ примусовий розподіл випускників вузів для проходження ними інтернатури “там, де це потрібно державі” (за словами міністра М.Поліщука) порушує приписи статті 33 Конституції, що гарантує громадянам вільний вибір місця їхнього проживання.

4. Своїми діями міністр Поліщук політично дискредитує діючий Уряд та Президента країни, який є гарантом охорони прав і свобод її громадян. Тому добровільна відставка М.Поліщука із займаної ним посади є оптимальним та найбільш гідним виходом із ситуації, що склалась.

5. УАСС надасть усю можливу підтримку студентам-медикам різних регіонів України, які з 22 квітня 2005 року розпочинають у місті Києві безстрокову радикальну акцію ненасильницького протесту з метою приведення положень Наказу МОЗ № 81 від 23 лютого 2005 року до відповідності Конституції України та відставки міністра М.Поліщука.
19 квітня 2005 року
Президент УАСС
Олексій Кляшторний

КОМЕНТАРІ СПЕЦІАЛІСТІВ:

Василь РУДЕНЬ
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки
й організації охорони здоров’я Львівського державного медичного університету
ім. Д. Галицького
Держава нині має потребу в лікарях у сільській місцевості на первинному рівні медичного забезпечення. Якщо ніхто з учорашніх студентів не поїде за скеруванням, то хто там працюватиме? Крім того, і це факт: усі випускники хочуть працювати за вузькою лікарською спеціалізацією. У медицині є два фахи: лікар-спеціаліст і лікар загальної практики/сімейний лікар. А реальна біда України в тому, що й досі не визначено, скільки і яких спеціалістів потребує держава. Після закінчення ВНЗ усі повинні, і я в цьому переконаний, виходити лікарями загальної практики/сімейними лікарями.
За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року населення в Україні зменшиться на 18 млн. осіб. Нині спостерігаємо кризу здоров’я, якій властивий процес старіння населення. В нашій державі – найбільший у Європі від’ємний приріст – 8. Якщо нація “вимирає”, необхідно вдаватися до радикальних змін.
Я за те, щоб був сімейний лікар. Однак проти таких “крутих” дій.

Юрій ДАШО
головний лікар Львівської
комунальної інфекційної клінічної лікарні,
головний інфекціоніст при обласному
управлінні охорони здоров’я
Шість років тому, коли молоді люди вступали в університет, вони мали змогу обирати спеціалізацію. І кожен із них готувався до тієї чи іншої лікарської роботи. Тому сьогодні кожен із цих студентів може обґрунтовано висловити претензії. Наказ міністра охорони здоров’я – юридично неправильний і незаконний.
А три роки інтернатури – це світовий досвід. Треба збільшувати термін проходження інтернатури, проте не відразу. Щодо скорочення переліку медичних спеціальностей, то я погоджуюся з міністром частково: їх треба зменшити, але не до 16, а до 30.
На мою думку, з першого курсу слід укладати угоду зі вступником державної форми навчання й попередити, що, вступаючи, “ти підеш на розподіл” за тими спеціальностями, яких на час твого закінчення потребуватиме міністерство. Якщо не захочеш – повернеш гроші за навчання.
Або при вступі відразу визначити, що, скажімо, 80% студентів-медиків стануть сімейними лікарями і лише 20% зможуть обрати собі спеціальність.

P.S.
18 квітня студенти Харківського державного медичного університету організували акцію протесту біля будівлі ВНЗ.
Акція студентів-медиків спрямована проти указу Міністерства охорони здоров`я України "Про затвердження Переліку спеціальностей і строках навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів".
Студенти, які брали участь в пікеті біля ВНЗ заявили, що "насильницька зміна умов одержання вищої медичної освіти зі заздалегідь обраної спеціальності, не враховуючи думки студентів і батьків, у тому числі тих, які платять великі гроші за навчання у вищій навчальній установі на контрактній основі, без обговорення затверджених змін з багатотисячним студентським співтовариством, грубо порушує свободу та права людини".
Студенти вже виїшали в Київ для участі в національних акціях протесту....

Підготовлено за матеріалами освітнього порталу, Львівської газети та УАСС

Bookmark and Share