Бізнес сприяє подговці майбутніх шахтарів


Для студентів Національного Гірського Університету створені всі умови для здобуття освіти – чудовий викладацький склад, матеріальна база і здоровий психологічний мікроклімат. Взаємини керівників і студентів, ректорату і кафедр, завідуючих кафедрою і членів кафедри, викладача і студентів — одні із важливих аспектів психологічної атмосфери у вищому навчальному закладі. Тому впродовж 5 років при університеті працює психологічна служба, яка налагодила ефективну систему роботи (проводяться круглі столи, дискусії для студентів, консультації психологів у особових питаннях і проблемах психологічної сумісності в учбовому процесі). Головна функція психологічної служби – це поліпшення психологічного клімату у вузі, налагодження ефективного учбового процесу і турбота про психологічне здоров'я студентів і викладачів.

Але не тільки Національний Державний Університет підтримує студентів, прагнучи створити умови для повноцінного розвитку свого студентства. Вітчизняні бізнесові структури також розуміють власну відповідальність щодо виховання майбутніх висококваліфікованих фахівців. Яскравим прикладом такої підтримки служить підписання договору про партнерство Національного Гірського Університету з Компанією управлінського консультування UCG. Угодою передбачається відкриття нових напрямів роботи психологічної служби. Володимир Хупової, директор Компанії управлінського консультування UCG відзначив: «З гірничопромисловою від галуззю України ми стикаємося не вперше, і бачимо в ній колосальний ресурс для розвитку. Мова йде про розвитку людському і промислово-економічному. І нам хотілося б пройти цей шлях поряд. Саме тому, усвідомлюючи важливість всіх аспектів життєдіяльності цієї сфери, ми сьогодні звернули увагу на умови розвитку людського потенціалу».

Компанія управлінського консультування UCG планує також узяти на себе матеріальне забезпечення психологічної служби, і на першому етапі співпраці UCG передасть їй комп'ютерну техніку. Договір про партнерство НГУ і UCG був підписаний в рамках науково-практичної конференції «Сучасне світобачення», яка присвячена 45-летию кафедри філософії Національного Гірського Університету. В світі багато, на перший погляд абсолютно фантастичні теорії, зароджувалися саме в студентських лабораторіях, щоб потім, хай і через багато років, утілитися в життя. І дуже важливо, що хороші традиції меценатства повертаються і все більше бізнес- структур прагнуть підтримати студентів в період їх наукових фантазій і творчих пошуків.Bookmark and Share