Демократичні цінності стали ближчими для лідерів громадських організацій України


Розробили програму та провели семінар представники Сумського обласного осередку Української Асоціації Європейських Студій – Анна Десятова, Оксана Балашова та Олег Гончаренко.

Семінар розпочався із з’ясування поняття „цінностей” та визначення власних цінностей кожного. Далі, в рамках дискусій та презентацій, учасники визначили, що демократична модель цінностей відповідає уявленням кожного і безпосередньо закладена у Конституції України.

Інші питання, що досліджувались в рамках семінару: формування стереотипів, дискримініція та її наслідки, виховання толерантності, права людини та необхідність їх усвідомлення, демократія.

Учасники звернули значну увагу щодо проявів та можливих наслідків дискримінації в суспільстві України, а отже, зробили спробу віднайти та запропонувати свої шляхи її подолання: визнання, відкритість, інтеграція з вразливими групами у суспільстві, більш чітке законодавче регулювання та інформування щодо проблеми.

Заключним блоком семінару стала модель побудови демократичного суспільства в Україні. Молодіжні лідери тісно зв’язали учасників демократичного процесу: громаду, уряд, НУО та ЗМІ. Виявляється, що не так важко розібратись, як вони повинні співпрацювати задля добробуту кожного. Тепер треба розпочати реалізовувати це у реальність.
На думку тренерів, проведення таких семінарів є ефективним методом інформування наших громадян про демократичні цінності загалом, та про толерантність зокрема. Завдячуючи застосуванню інтерактивних методик, в тому числі проведенню рольових ігор, учасники мають змогу максимально наблизитись до теми та сприйняти інформацію на емоційному рівні.
Bookmark and Share