„Молодіжний контроль” надав міністерству пропозиції. Слово за міністерством!


Були присутніми на зустрічі і представники молодіжних громадських організацій, що об’єднали свої зусилля в рамках “молодіжного контролю”.

Зокрема, перед учасниками зібрання – всеукраїнським молодіжним організаціям, що окремо зібралися на семінар з реалізації проектів за рахунок коштів конкурсу міністерства, виступив Василь Гацько, представник моніторингового комітету, керівник ВМГО „Демократичний Альянс”, який презентував пропозиції щодо першочергових дій міністерства. Дані пропозиції були напрацьовані моніторинговим комітетом під час моніторингу, що здійснює наразі комітет та містять пропозиції, щодо реформування загалом системи взаємодії відносин між міністерством та молодіжними громадськими організаціями. Подаємо повний текст:


Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм
«Молодіжний Контроль»

Прагнучи посилити процеси розвитку організованого молодіжного руху України, маючи намір вдосконалити роботу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у напрямку взаємодії з молодіжними громадськими організаціями та підвищити ефективність реалізації пріоритетів молодіжної політики, Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль» пропонує:

1. Змінити механізм формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорт шляхом внесення змін до Постанови КМУ від 25 липня 2002 р. N 1062 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї». Зокрема, «Молодіжний Контроль» пропонує позбавити Народних депутатів України та представників тих громадських організації, що прямо чи опосередковано беруть участь у конкурсі, права бути членами конкурсної комісії.

2. Підвищити якість реалізації програм, що отримують часткове фінансування від Мінсім'ямолодьспорт шляхом надання можливості брати участь у конкурсі місцевим громадським організаціям, які прагнуть реалізовувати заходи всеукраїнського рівня. Для цього внести зміни до вищезгаданої Постанови КМУ. Ця ініціатива, безперечно, посилить конкуренцію серед громадських організацій, підвищить якість їх проектів та активізує молодіжний громадський рух в регіонах країни.

3. Посилити контроль за реалізацією програм молодіжних громадських організацій шляхом здійснення моніторингу всіх без виключення заходів, що проходять за підтримки Мінсім'ямолодьспорт. Роботу по його здійсненню покласти на моніторингову групу, що має утворюватися з представників міністерства, державного інституту розвитку сім'ї та молоді, представників громадських організацій.

4. Повернутися до опрацювання ідеї роботи з молодіжними громадськими організаціями за принципом «єдиного вікна».

5. Здійснити реформування організаційної структури міністерства у такий спосіб, щоб його підрозділи змогли побудувати ефективні механізми співпраці з ймовірно більшою кількістю громадських організацій та проектів.

6. Передбачити відповідальність молодіжних громадських організацій за невикористання наданих коштів, або відмову від них у вигляді позбавлення можливості брати участь у конкурсі в наступному році.

7. Забезпечити неухильне дотримання молодіжними громадськими організаціями вимоги про завчасне повідомлення міністерства про проведення запланованих заходів. Внести пункт до договору, що укладається між міністерством та молодіжною громадською організацією, який уточнюватиме необхідність саме письмової форми повідомлення.

8. Враховуючи ймовірне збільшення коштів у наступному році, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї збільшити максимальний ліміт коштів для однієї організації до 500 тис. грн.

9. Ініціювати збільшення суми коштів передбачених на харчування учасників заходу з 25 грн. на добу до 50 грн. та здійснити перерахунок інших статей видатків за реальними цінами станом на кінець 2007-го року.

10. Міністерству ініціювати впровадження конкурсів державними адміністраціями всіх рівнів, що відповідають за реалізацію молодіжної політики, припинити практику розподілу коштів між громадськими організаціями у «ручному режимі» та запровадити конкурс проектів.

Засновники Моніторингового комітету урядових
молодіжних програм «Молодіжний Контроль»:
ВМГО «Демократичний Альянс»;
ВМГО «Молодий Рух»;
ВМГО «Спілка Української Молоді в Україні»;
ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив».


Bookmark and Share