Проект по підтримці студентського самоврядування в Донецькій області триває


На цей раз це був 2-денний тренінг для лідерів органів студентського самоврядування Донецької області, присвячений темі „Законодавство та захист інтересів (адвокасі) для студентських самоврядувань”. Проект проходить завдяки підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та сприятиме розбудові студентського самоврядування в ВНЗ Донецької області з ціллю створення механізму для виховання майбутніх лідерів, надання студентам права голосу в їх навчальних закладах та подолання корупційних явищ.

Для цього заплановано проведення з вересня 2007 року по травень 2008 року цілої низки таких заходів як тренінги, дискусії та круглі столи. Також організатори проекту велику увагу приділяють сприянню практичного застосування студентами набутих навичок, що має призвести до створення та розбудови реально, активно та професійно функціонуючих органів студентського самоврядування.

В рамках тренінгу „Законодавство та захист інтересів (адвокасі) для студентських самоврядувань” за два дні було виявлено, мабуть, найбільшу кількість проблем студентського самоврядування в регіоні, адже учасники проекту вперше зустрілись на такий довгий час та для такого інтенсивного спілкування. З вечора п’ятниці до вечора неділі активісти студентських самоврядувань зі Слов’янського державного педагогічного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, Донецького національного технічного університету, Маріупольського державного гуманітарного університету, Донбаської державної академії будівництва та архітектури і Приазовського державного технічного університету змогли обговорити багато болючих тем.

Однією з основних тем першого дня тренінгу, присвяченого питанням існуючої законодавчої бази для студентських самоврядувань та перспектив її розвитку, стала взаємодія студентських самоврядувань... навіть, не з адміністрацією ВНЗ, а з існуючими вже протягом довгого часу профспілками. З одного боку, учасники майже одноголосно казали про необхідність чіткого розділення обов’язків та сфер діяльності цих двох органів, які в деяких університетах роблять одну й ту ж роботу, що неминуче призводить до конфліктів. З іншого боку, дуже чітко прозвучала теза про необхідність не боротьби з профспілками, але конструктивної співпраці з ними. Питання про формат такої співпраці викликало активну дискусію – хтось казав про необхідність інтегрування органів студентського самоврядування в уже існуючу структуру (в тому числі, фінансову) профспілок, що вже сталося в деяких ВНЗ Донецької області; хтось наполягав на розділенні цих двох структур з метою запобігання впливу адміністративного ресурсу (адже керівництво профспілок є робітникам ВНЗ). Дискусія час від часу набувала дуже емоціонального характеру, що є зрозумілим – для Донецького регіону на даному етапі початкового розвитку органів студентського самоврядування є реалією та частою ситуацією, коли студентські лідери одночасно „працюють” в студентському самоврядуванні та профспілках, що не може не призводити до конфліктних ситуацій. Не обійшлось навіть без філософських та стратегічних питань – які цінності студентства захищає студентське самоврядування, що є його первинним завданням, чи не є сам інститут профспілки вираженням відношення ВНЗ до студентства як до своїх робітників, а не до партнерів або замовників освітніх послуг? Звичайно, питання залишись відкритими, але сам факт підняття таких основоположних питань про цілі та призначення свідчить про нагальну необхідність припрацювання стратегії розвитку студентського самоврядування на всеукраїнському рівні за участі студентських лідерів, представників адміністрації та місцевих управлінь з питань освіти зі всіх регіонів України. Процес однозначно буде довгим, неоднозначним і болючим для „закостенілих” структур вищої школи, але, як показує моніторинг, проведений протягом проекту, студентство дозріло до такої стратегічної дискусії та має, що сказати в ній.

Другий день тренінгу був присвячений основам кампаній адвокасі, які можуть ініціювати та проводити органи студентського самоврядування на рівні своїх ВНЗ. Учасники проекту розробили власні кампанії, а також обмінялися думками про корупційні явища в вищий школі – що є їх причиною – студенти або викладачі -, як можна (та чи можна взагалі) вплинути на думку студентства про корупцію як щось природне і невід’ємне у вищій школі. Дискусія на цю тему, яка є на сьогоднішній день, на жаль, однією з центральних для ВНЗ всієї України, буде обов’язково продовжена організаторами проекту в рамках наступного тренінгу „Студентське самоврядування як один з механізмів подолання корупційних явищ в ВНЗ”, проведення якого заплановане на лютий 2008 року.

Тренінг відбувся завдяки партнерству зі Студентським парламентом факультету дошкільної освіти та практичної психології Слов’янського державного педагогічного університету, а також з Комітетом підтримки студентського самоврядування (м. Львів), голова якого Тетяна Яцків розповіла учасникам тренінгу про законодавчу базу для студентського самоврядування.

Донецька громадська організація „Альянс” продовжуватиме роботу по розвитку студентських самоврядувань в Донецькій області і запрошує представників студентського самоврядування всіх ВНЗ Донецької області до участі в наступних заходах проекту, а зацікавлені громадські організації та ініціативні групи – до партнерства.Bookmark and Share