Ніколаєнко: Вступна кампанія-2008 буде чесна і прозора


Днями Міністерством освіти і науки України був запропонований до громадського обговорення проект Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2008 році.

Розповісти, що очікує випускників 2008 року під час вступу до університетів ми попросили міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка.

— Станіславе Миколайовичу, які зміни внесено до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2008 році?

— Міністерство не ставить завдання докорінної зміни системи прийому до вищих навчальних закладів. Як і в попередні роки, основним акцентом у проекті Умов прийому на 2008 рік, а водночас і головним завданням міністерства, є забезпечити доступність і якість вищої освіти кожному, хто прагне знань.

Тому внесені зміни стосуються запровадження зовнішнього оцінювання, що є важливою складовою здійснення державної політики в галузі освіти. Принагідно зауважу — Міністерство освіти і науки України не планує зменшення держзамовлення, тобто кількість безплатних місць на стаціонарі буде не менше 60%.

— Так, протягом п’яти років в Україні проводиться експеримент із зовнішнього оцінювання знань випускників та прийому в університети за результатами незалежного тестування. Чи триватиме цей експеримент у 2008-му?

— У 2008 році буде здійснено перехід на прийом до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників, яке проводитиме Український центр оцінювання якості освіти у формі тестування.

На мій погляд, така вступна кампанія гарантуватиме чесні правила гри і рівні права при вступі на навчання до вищих навчальних закладів всім абітурієнтам, незалежно від матеріального стану їхніх батьків. Головна умова вступу — ґрунтовні знання.

У вищих навчальних закладах, які готують фахівців з мистецтва, культури, архітектури, фізичної культури, вступ до яких вимагає від абітурієнтів не тільки засвоєння шкільної програми, а й певних природних здібностей, проводитимуться вступні випробування у формі творчих конкурсів (малюнок, графіка, хореографія та ін.), або, наприклад, у формі спортивних змагань при вступі на фізичне виховання і спорт.

— З яких предметів університети прийматимуть сертифікати оцінювання знань?

— Міністерством освіти і науки затверджено перелік шкільних предметів, з яких у 2008 році буде проведено оцінювання знань випускників шкіл. Цей перелік складається з 11 предметів: українська мова і література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, економіка, правознавство. Експериментально за бажанням випускників буде проведено оцінювання знань з іноземних мов.

Саме з цих предметів і відбудеться конкурс для вступу на обраний абітурієнтом напрям (спеціальність).

Наприклад, при вступі на напрям підготовки — менеджмент до будь-якого вищого навчального закладу необхідно буде подати сертифікати з математики, основ економіки та української мови. Сертифікат з української мови подається обов’язково, незалежно від напряму (спеціальності), на який вступає абітурієнт.

— Яку мінімальну кількість балів повинен отримати випускник, щоб мати можливість вступити до університету?

— Умовами прийому до вищих навчальних закладів України встановлено, що оцінка (сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти) не повинна бути нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання у школі або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) за тестовою шкалою Центру оцінювання знань. Якщо оцінка нижча, абітурієнт не має права вступу до вищих навчальних закладів.

— У попередні роки вступники мали можливість подавати документи відразу до декількох вищих навчальних закладів. Як буде вирішено це питання 2008 року?

— У 2008 році ми обмежимо кількість вищих навчальних закладів лише до трьох. Це буде визначено окремим положенням про сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Оскільки бували випадки, коли зараховували абітурієнтів одразу в чотири—п’ять ВНЗ, виникала плутанина, в багатьох ВНЗ на початок навчального року був недобір на державне замовлення.

— Як забезпечуватимуть пільгові умови при вступі на навчання тим категоріям вступників, яким вони надані на законодавчому рівні (сироти, інваліди-чорнобильці тощо)?

— Враховуючи норми законів, які забезпечують соціальний захист певних верств населення, буде збережено право позаконкурсного вступу до вищого навчального закладу за умови подання сертифікатів з результатами не нижче 4 балів за 12-бальною системою оцінювання або не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою.

Хочу нагадати, що поза конкурсом зараховуються такі категорії вступників:

особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вуглевидобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надано таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.

Крім цього, за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальні комісії розглядають питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

— Хто має право на навчання без вступних випробувань?

— Без вступних випробувань зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за умови подання сертифікатів з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня (4 бали):

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти;

призери (особи, нагороджені дипломами І—ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками олімпіад. Але якщо кількість поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитися за особливими умовами (наприклад, за співбесідою).

— Як вступатимуть випускники шкіл, які закінчили навчання у попередні роки?

— Випускники шкіл (технікумів, ПТУ), які закінчили навчання у 2004—2008 роках, повинні пройти тестування і вступатимуть до університетів на підставі сертифікатів Центру оцінювання знань.

Для випускників 2003 та попередніх років передбачено право брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань або скористатися сертифікатами Центру. Це за їх власним вибором.

— Чи будуть надаватися пільги медалістам ?

— Як і в минулі роки, особливі умови їх зарахування визначаються правилами прийому вищого навчального закладу, що водночас не звільняє їх від участі у тестуванні.

— А як здійснюватиметься прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра?

— При вступі на ці рівні буде застосовуватися рейтингова система, що враховуватиме цілу низку показників (успішність студента, участь у науковій та громадській роботі тощо). Показники рейтингу, порядок вступу розробляє вищий навчальний заклад.

— Як бути з тими, хто навчається на підготовчих курсах?

— Для тих учнів, які навчаються на підготовчих курсах, з метою збереження профорієнтованих підходів буде виділена певна квота при вступі. Для технічних, природничо-математичних — до 60%. Але вступ — обов’язково за результатами зовнішнього оцінювання.

— Коли буде проведена вступна кампанія?

— Терміни прийому документів, проведення конкурсного відбору та зарахування залишилися без змін.

Прийом документів до національних вищих навчальних закладів — до 8 липня, до вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації — до 15 липня, до вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації — до 22 липня.

Зарахування буде проведено:

до національних вищих навчальних закладів не пізніше 1 серпня;

до вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації — не пізніше 5 серпня;

до вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації — не пізніше 10 серпня.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводитиметься до 5 серпня.

— Яка орієнтовна кількість осіб візьме участь у тестуванні?

— За попередніми розрахунками, ця кількість становитиме близько 530 тисяч осіб. Нагадаю, що на стаціонар на бюджетне навчання зможе вступити близько 150 тисяч випускників. До речі, 11-й клас закінчать майже 430 тисяч юнаків і дівчат.

Джерело: Молодіжна правда

Bookmark and Share