17 грудня 2007 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський форуму лідерів органів студентського самоврядування


Учасники Форуму висловили стурбованість щодо стану виконання органами державної влади вимог законодавства в частині соціально-економічного становища студентів, недосконалості нормативної та правової бази, що негативно позначається на матеріальному становищі молодої сім’ї, здоров’ї, фізичному і духовному розвитку студентської молоді. Питання соціального захисту студентів вищих навчальних закладів в сьогоднішніх умовах набувають неабиякої гостроти та актуальності.

Студенти вищих навчальних закладів України, лідери органів студентського самоврядування, що брали участь у Всеукраїнському студентському форуму, обговорили проблеми, перспективи розв’язання найбільш важливих студентських проблем в Україні та вирішили:

З метою більш ефективного та системного захисту власних справ - створити Всеукраїнську мережу громадських уповноважених з прав студентів;

звернутися до Президента України з проханням:

- відновити діяльність Всеукраїнської студентської ради при Президентові України;

звернутися до Верховної Ради України з проханням:

- прийняти зміни до Закону України «Про вищу освіту» (щодо питань студентського самоврядування);

звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:

- за участі студентських організацій та органів студентського самоврядування вищих навчальн6их закладів України підготувати проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про соціальні стипендії» на заміну існуючої постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 «Питання стипендіального забезпечення» з метою надання реального права органам студентського самоврядування в питанні справедливого розподілу стипендій;

- за участі студентських організацій внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року №916 «Про затвердження порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти» в частині вдосконалення системи повернення наданих кредитів;

- привести Постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України» у відповідність до вимог Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (надання пільгового проїзду протягом року та включаючи автомобільний транспорт);

- запровадити практику попереднього обговорення та погодження зі студентськими громадськими організаціями та профспілковими організаціями проектів нормативних документів щодо соціально-економічних прав та гарантій студентської молоді на рівні Кабінету Міністрів України;

звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням:

- створити спільну робочу групу з метою підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту»;

- за участі органів студентського самоврядування, профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів та студентських громадських організацій розробити Типове положення «Про студентське містечко вищого навчального закладу», «Про студентський сімейний гуртожиток», Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках вищих навчальних закладах, Типову угоду на поселення студента у студентський гуртожиток, Порядок розрахунку вартості проживання в студентському гуртожитку, Санітарні норми проживання в гуртожитку, Типовий штатний розпис студентського гуртожитку;

- розглянути можливість рекомендувати вищим навчальним закладам України запровадити посади проректора зі студентських питань (помічника ректора зі студентських питань).


Оргкомітет Форуму

Для отримання більш детальної інформацію можна звертатися до Черних Андрія, к.т.: 490-96-28, 8 050 809 54 72, chernih_22@yahoo.com


Bookmark and Share