Пільговий проїзд студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації мовою документів


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1298/2007
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 18 вересня 2007 року № 891

Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 вересня 2007 року № 891 «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
28 грудня 2007 рокуУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 891/2007


Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541

Кабінет Міністрів України 5 квітня 1999 року видав постанову № 541, якою затвердив Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному І залізничному транспорті територією України (далі – Порядок), за яким пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня (пункт 3).

Таке обмеження строку дії пільгового проїзду не відповідає Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», за яким для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом гарантуються державою протягом року (стаття 9).

У зв'язку з цим положення пункту 3 Порядку не відповідає частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113 Конституції України, які зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію пункту 3 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

18 вересня 2007 року


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 18 вересня 2007 року № 891 «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541» згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію пункту 3 Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України».

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою Кабінету Міністрів України, опублікованою в «Офіційному віснику України» (1999 р., № 14, ст. 561).

Названою постановою Кабінет Міністрів України затвердив Порядок, за яким пільговий проїзд у зазначеному транспорті встановлюється для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів щороку з 28 серпня по 28 червня (пункт 3).

Таке обмеження строку дії пільгового проїзду не відповідає Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», за яким для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом гарантуються державою протягом року (стаття 9).

У зв'язку з цим положення пункту 3 Порядку не відповідає частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113 Конституції України, які зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності пункту 3 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Президент України Віктор ЮЩЕНКОКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1999 р. N 541

Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1192 ( 1192-2004-п ) від 08.09.2004
Указом Президента
N 891/2007 ( 891/2007 ) від 18.09.2007
Постановою КМ
N 1403 ( 1403-2007-п ) від 24.12.2007 }


На виконання Указу Президента України від 31 березня 1999 р.
N 309 ( 309/99 ) "Про заходи щодо впорядкування механізму надання
пільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок надання пільгового проїзду студентам
вищих навчальних закладів I -IV рівнів акредитації та учням
професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і
залізничному транспорті територією України, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки іншим
центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні заклади освіти, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям щороку під час формування проектів
відповідних бюджетів на наступні роки передбачати кошти на
витрати, пов'язані з наданням студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів пільгового проїзду пасажирським транспортом. ( Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1192 ( 1192-2004-п ) від 08.09.2004 )


( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1192 ( 1192-2004-п ) від 08.09.2004 )


Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити вирішення в установленому порядку всіх питань,
пов'язаних з наданням студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, пільгового проїзду
в приміському і міжміському автомобільному транспорті, а також
пільгового проїзду всіх студентів та учнів професійно-технічних
навчальних закладів у міському транспорті.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:

від 18 грудня 1998 р. N 2006 ( 2006-98-п) "Про пільговий
проїзд студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних навчальних закладів" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1881);

від 20 лютого 1999 р. N 229 ( 229-99-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р.
N 2006" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 284).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. N 541
ПОРЯДОК надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Указу Президента
України від 31 березня 1999 р. N 309 ( 309/99 ) "Про заходи щодо
впорядкування механізму надання пільгового проїзду окремим
категоріям студентів і учнів".

2. Пільговий проїзд у міському й приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті
територією України встановлюється в розмірі половини вартості
квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних
навчальних закладів, незалежно від форм власності. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1192 ( 1192-2004-п )
від 08.09.2004 )


{ Пункт 3 скасовано на підставі Постанови КМ N 1403
( 1403-2007-п ) від 24.12.2007 }


4. Кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у міському
транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах, у
приміському і міжміському автомобільному транспорті - у кошторисах
доходів і видатків навчальних закладів, у залізничному
транспорті - централізовано у державному бюджеті для Міносвіти.

5. Порядок використання асигнувань, передбачених у кошторисах
доходів і видатків навчальних закладів на пільговий проїзд
студентів та учнів у приміському і міжміському автомобільному
транспорті, визначається на відповідний календарний рік наказом
керівника навчального закладу за погодженням із студентським
(учнівським) профкомом у межах коштів, виділених на зазначену
мету.

Під час встановлення цього порядку виплат враховується
віддаленість місця проживання студента чи учня від навчального
закладу, його матеріальне становище тощо. Питання виплати коштів
вирішуються гласно з участю представників студентської
(учнівської) групи.

6. Для проїзду у поїздах приміського і міжміського сполучення
студенти та учні придбавають квитки за половину їх вартості у
загальних і плацкартних вагонах.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 24 грудня 2007 р. N 1403
Про скасування актів Кабінету Міністрів України, дію яких зупинено указами Президента України
(витяг)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Скасувати акти Кабінету Міністрів України, дію яких зупинено
указами Президента України, згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 36

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 р. N 1403
ПЕРЕЛІК актів Кабінету Міністрів України, дію яких зупинено указами Президента України, що скасовуються

1. Пункт 3 Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. N541 (541-99-п) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 561).

Bookmark and Share