Від самоврядування до милосердя


У Київському національному торговельно-економічному університеті практика студентського самоврядування прижилася цілком органічно. Молодіжні ініціативи, які аж ніяк не здатні виникати з принуки, а лише добровільно — найкраще цьому підтвердження.
Зайве нагадувати, що від того, як проявлятимуть себе студенти в навчальному процесі, залежить доля країни. Адже вони — майбутні фахівці, які працюватимуть в усіх галузях виробництва, і саме нинішній молоді належить розбудовувати Україну в якісно нових умовах ринкової економіки. Розповісти читачам «УМ» про життя свого ВНЗ зголосилися самі студенти.

Студентське самоврядування в університеті — це не просто виконання указів Президента чи вказівок Міністерства освіти й науки України. Його функціонування регламентується і визначається Статутом університету, Положенням ради студентського самоврядування, іншими нормативними документами університету. Студенти нині не просто сліпо виконують накази ректора, а й самі беруть активну участь у заходах ректорату.

Головним завданням студентського самоврядування є постійна допомога ректоратові в удосконаленні навчально-виховного процесу, в залученні студентів до активної участі в науково-дослідній, культурно-спортивно-масовій роботі, трудовому вихованні, організації побуту, відпочинку в студентських гуртожитках тощо. Тобто реформа вищої школи, демократизація суспільних відносин у ній суттєво підвищили роль студентства, дали змогу масово залучити студентську молодь до управління справами ВНЗ. А це гарна ознака вузівської демократії, надання юнакам та дівчатам самостійності, підвищення їхньої відповідальності не лише за отримання власної освіти, а й небайдужість за свою альма-матер. Студентське самоврядування в університеті сприяє зростанню соціальної активності, творчої ініціативи, розвиває організаторські, управлінські та інші здібності, навички, які необхідні в подальшій практичній роботі за фахом.

Комплексна система студентського самоврядування в університеті має у навчально-виховному процесі безліч корисних функцій. Це і надання активної допомоги студентського активу деканам в організації роботи на факультетах, курсах, в академічних групах, серед студентів, які проживають у гуртожитках; і координація діяльності старост, наставників академічних груп, студентських профспілкових бюро, рад студентського самоврядування, інших факультетських громадських структур; і спільно з деканатами вжиття оперативних заходів громадського, дисциплінарного та виховного впливу на студентів, які порушують навчальну дисципліну, Правила внутрішнього розпорядку в КНТЕУ, культуру та етику поведінки, спілкування. Передбачена навіть участь у розподілі та призначенні стипендій. Але головне і чи не найважливіше те, що самоврядування формує чітку громадянську позицію, принципи соціальної орієнтації та поведінки.

На науково-дослідну діяльність студентське самоврядування в університеті так само справляє лише позитивний вплив: виховує самостійність у підходах до наукових досліджень, забезпечує участь студентів у виконанні держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, проведенні конкурсів, олімпіад, «круглих столів», участі в щорічних наукових конференціях студентів університету, разом із відділом наукової роботи, аспірантури та докторантури, залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Головними завданнями комплексної системи студентського самоврядування є організація роботи в університетських гуртожитках. Тепер студенти мають цілковите право як поселяти своїх колег у гуртожитки, так і самостійно вирішувати питання про виселення порушників «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках КНТЕУ» — нечупар чи й просто байдужих до життя університету студентів. Але не лише батогом, а й пряником активісти-самоврядувальники працюють з однокашниками. Щороку у ВНЗ проводяться огляди-конкурси на кращі гуртожитки і кімнати в них. І за підсумками минулорічного конкурсу заохочено майже 30 студентів. А ради студентського самоврядування розробляють типові ескізи кімнат для проживання студентів з використанням сучасних меблів та обладнання. При гуртожитках університету діє три ради студентського самоврядування. Це близько 60 студентів та понад 100 активістів, які працюють на громадських засадах. Ради обирають на поточний навчальний рік на загальних зборах або конференціях студентів, які проживають у гуртожитках. Залежно від кількості мешканців її склад визначається цими зібраннями. Студентська рада самоврядування обирає зі свого складу голову, двох заступників, технічного секретаря, розподіляє обов`язки між членами ради, які очолюють відповідні комісії, і серед них — житлово-побутову, культурно-масової роботи, фізкультурно-масової роботи, санітарно-гігієнічної роботи, естетичного оформлення гуртожитку, редколегії тощо.

До послуг студентів — навчально-виробничий комбінат (їдальня, бар, міні-маркет, побутово-пральний корпус, перукарня, крамниця, 4 буфети, спортивно-оздоровчий комплекс на два зали (ангари), стадіон, різноманітні спортивні майданчики, тренажерний зал тощо). В гуртожитках проводять тренування та змагання з боротьби дзюдо, шахово-шашкового клубу «Гамбіт», секції настільного тенісу, волейболу, міні-футболу, баскетболу, спортивного клубу «Турист». Студенти, які проживають в гуртожитках, мають змогу користуватися 276 комп`ютерами. Крім цього, у гуртожитках — 195 телевізорів, 523 холодильники, 222 магнітофони. Тобто все тут, як удома. Й ставлення до всіх цих зручних ознак цивілізації відповідне — не як до «казенного», а як до свого.

Практика і досвід університету переконливо доводять, що студентське середовище — унікальний молодіжний соціум, в якому зосереджені потужний творчий й інтелектуальний потенціал, енергія, прагнення до самоствердження та самореалізації особистостей. Ці прагнення підтримують ректорат та деканати факультетів, допомагають урізноманітнювати форми й суть студентського самоврядування, м`яко і вдумливо скеровують роботу, намагаються надавати якомога більше прав у розв`язанні проблем студентського життя. «Студенти хочуть бачити себе повноправними партнерами», — казав Віктор Ющенко на засіданні розширеної колегії Міністерства освіти і науки України. І саме як таких партнерів сприймають їх викладачі університету. Університетське самоврядування — не лише «красиве і корисне», а й доволі веселе заняття. У торговельно-економічному існує цілих шість команд КВК, у тому числі команда КВК університету «Торговий дім», яка є призером Всеукраїнського чемпіонату клубу веселих та кмітливих, ліги КВК силових структур, чемпіонату клубу серед команд вищих навчальних закладів, і 5 команд КВК факультетів. До того ж в університеті —12 дискусійних клубів, серед яких — «Таємниці людської психіки», «Менеджер», «Луки Пачолі», «Ревізор», «Правничий клуб», «Туристичний клуб», Польсько-український клуб «Полонія», спортклуб «Меркурій», «Підприємець» та ін.

У травні цього року планується на базі клубу КНТЕУ з «Брейн-рингу» проведення відкритого чемпіонату серед вищих навчальних закладів м.Києва.

Студентське самоврядування університету вивчає, узагальнює і впроваджує у своїй роботі кращий досвід аналогічних структур інших ВНЗ України. Зокрема, тісні стосунки налагоджені зi студентським самоврядуванням університету ім. Т.Г.Шевченка, технічного університету «Київський політехнічний інститут», економічного університету, авіаційного університету, Академії зовнішньої торгівлі, Києво-Могилянської академії, Східноукраїнського університету ім. В. Даля (м. Луганськ) та з іншими. Представники студентського активу університету беруть участь в організацій і проведенні спільних семінарів з обміну досвідом діяльності студентського самоврядування. 2 квітня 2005р. студентський актив університету разом із активістами студентства Чернівецького торговельно-економічного інституту провели практичний семінар-тренінг «Лідерство — шлях до успіху». На семінар були запрошені учні-активісти 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівців.

Поряд із цим самоврядування бере участь у студентських обмінах із зарубіжними навчальними закладами в рамках Болонського процесу. Скажімо, щорічні обміни студентами КНТЕУ з Краківським і Познанським економічними університетами передбачають активне спілкування з українським і польськими студентськими організаціями самоврядування. Так студенти, які проходили навчання у другій половині 2004 року в Краківському економічному університеті, мали безпосередні контакти з польською NZS (Незалежна організація студентів), яка виявила жвавий інтерес до подій в Україні. Саме в процесі цього спілкування і визрів проект під назвою «Тиждень з Україною». У рамках цього проекту 14 студентів, в тому числі члени керівництва самоврядування КНТЕУ, візьмуть участь у маніфестаціях, які пройдуть 18-23 квітня ц.р. в Кракові. Голові ради студентського самоврядування КНТЕУ запропоновано зробити доповідь на тему «Помаранчева революція в Україні в порівнянні з подіями 1989 р. у Польщі».

А студенти факультетів економіки, менеджменту і права та ресторанно-готельного і туристичного бізнесу відчули, що від них може багато чого залежати не лише у стінах свого університету. У березні цього року вони провели благодійну акцію «Подаруй дитині надію», протягом якої були зібрані речі, сувеніри та кошти для дітей будинку-інтернату в Бучі. 20 березня з дітьми була зустріч членів студентського самоврядування цих факультетів, під час якої дитячому будинку-інтернату були вручені зібрані речі й кошти. А 23 студенти факультету ресторанно-готельного і туристичного бізнесу у відповідь на героїчний вчинок Насті Овчар здали для її лікування 10 літрів крові. І це не перший випадок. Лише цього навчального року близько 130 студентів університету здали донорську кров для хворих людей. Донорські дні в університеті проводять щорічно.

У КНТЕУ студент справді є центральною постаттю. Саме тому ректорат зосереджує увагу на виховній, соціальній, дозвіллєвій, побутовій, організаційній, управлінській роботі зі студентською молоддю. Причому не нав`язує студенту власну волю, а створює можливості для вияву його самостійності, самоорганізації, творчої активності. Кожен студент має відчувати власну перспективу, зрозуміти та реалізувати своє «Я» — як індивідуальне, так і колективне.

Андрій МАГАЛЕЦЬКИЙ,
Михайло ПОЛЯКОВ.
Рада студентського самоврядування КНТЕУ.


КОМЕНТАР З ПРИВОДУ
«УМ» поцікавилась, чи справді розвиток студентського самоврядування скоротив жахливу колись прірву між викладачем і студентом.

Людмила Данилова, заступник декана ФЕМП з навчально-виховної роботи:
— Усі студентські ініціативи, пов`язані із самоврядуванням, скорочують дистанцію між викладацьким складом і студентами хоча б тому, що бачимося ми не лише на лекціях, чи, коли, не дай Бог, щось трапляється неприємне. Студенти у мене —на кожній перерві. Взяти хоча б допомогу наших студентів дитячому будинкові. Винятково їхня ініціатива! Стосовно ж роботи з людьми, то часом трапляється, що ми збираємось когось відрахувати, але студенти горою стають, і часто їм вдається переконати викладачів не робити цього.

"УМ"

Bookmark and Share