З 1 січня в Україні набрали чинності 2 нових базових закони, а також 17 законів, що вносять зміни до чинного законодавства


Загалом, за словами Міністра, набули чинності 8 законів у соціальній сфері, 7 – у фінансово-економічній, 1 – в області прав людини та низка інших законодавчих актів, що були ухвалені українським парламентом з 1 січня 2006 року по 28 грудня 2007 року.

Серед базових законів, які набули чинності в перший день нового року Микола Оніщук назвав Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

При цьому дія Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.

Крім того, набув чинності Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України». Закон встановлює правові, економічні та організаційні засади формування і функціонування системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, регулює відносини у сфері технічного і технологічного обслуговування агропромислового комплексу, сприяє розвитку економічних умов для створення, випробування, виробництва, реалізації, використання і обслуговування технічних засобів для галузей агропромислового виробництва.

Рештою законів, що набрали сили в перший день нового року, за словами Міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву. Зокрема, нагадав Міністр, низка змін до законодавства була внесена в останні дні року внаслідок прийняття 28 грудня 2007 року Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Так, зокрема, серед законів у соціальній сфері з 1 січня 2008 року набули чинності:

Закон України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Законом передбачено, що особи, які у складі формувань народного ополчення брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни, відтепер віднесені до учасників бойових дій.

Закон України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Пункт 8 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" було викладено в новій редакції щодо надання права інвалідам війни на здійснення безплатного капремонту та поточного ремонту жилих будинків та квартир.

Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до окремих пунктів статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині врегулювання питання щодо безплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплати разової грошової допомоги ветеранам війни та прирівняним до них особам.

Також набрав сили Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Зазначеним Законом вносяться зміни, зокрема до закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо поліпшення умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» виключено із Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" статтю 3914 та із статті 7 Закону України «Про страхування» норми стосовно запровадження обов’язкового страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повинні були вступити в силу 1 січня 2008 року.

Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження». Зміни вносяться до ряду законів України, зокрема, до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» і стосуються контролю впливу ядерної установки та об'єктів переробки ядерних відходів на стан здоров'я населення, яке проживає в зоні спостереження, створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження; створення спеціальної соціальної інфраструктури в зонах спостереження.

Ще один Закон України, що набув чинності з 1 січня - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і деяких інших осіб», встановлює нові норми щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Цим Законом вносяться зміни та доповнення до низки законів, зокрема, до Закону України «Про міліцію» і стосуються виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну тощо.

Разом з цим, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до статті 22 Закону України «Про міліцію», згідно з якими пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Набрав сили Закон України «Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу". Зміни стосуються пенсійного забезпечення державних службовців, визнаних інвалідами I та II групи у період перебування на державній службі.

Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до статей 36 та 37 Закону України «Про державну службу». Відповідно до яких із статті 36 виключено норми надання земельної ділянки та безвідсоткового кредиту на строк до 20 років на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов. Також, у статті 37 цього Закону передбачено обмеження максимального розміру пенсії дванадцятьма мінімальними розмірами пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено також зміни до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо обмеження максимального розміру пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) дванадцятьма мінімальними розмірами пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Аналогічні зміни внесено до статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до статті 501 Закону України «Про прокуратуру» та статті 61 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо обмеження максимального розміру пенсії прокурорів і слідчих та колишніх членів Кабінету Міністрів України десятьма тисячами гривень на місяць. Також, вказаним Законом внесено зміни до статті 43 Закону України «Про статус суддів», згідно з якими максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.

Набув також чинності Закон України «Про внесення змін до статті 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Статтю Закону доповнено положеннями, що стосуються права на працю колишніх депутатів місцевих рад.

Вступив у силу Закону України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Відповідно до цього Закону право на пенсію за особливі заслуги перед Україною тепер мають ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження.

Також, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміну до вказаної статті Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», згідно з якою змінено механізм нарахування пенсії за особливі заслуги перед Україною матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Крім того, законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» законодавчо закріплено підвищення розмірів соціальних гарантій при народженні дитини. А саме, внесено зміни до статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», відповідно до яких допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень – на першу дитину, 25 000 гривень – на другу дитину, 50 000 гривень – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини – 4 840 гривень, третьої та наступної дитини – 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року - 515 гривень, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 545 гривень, з 1 грудня – 605 гривень на місяць.

В фінансово-економічній сфері з 1 січня 2008 року в Україні набули чинності наступні закони:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Розділом ІІ вказаного Закону внесено зміни до деяких законодавчих актів України. Так, внесено зміни до законів України з питань оподаткування, а саме:

- підвищено ставки акцизного збору на спирт етиловий, горілку і лікеро-горілчані напої, тютюнові вироби та пиво солодове шляхом внесення змін до Законів України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» та «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби»;

- внесено зміни до Закону України «Про податок на додану вартість». Змінами, зокрема, визначається

1) з метою скорочення вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів та своєчасного надходження податку до бюджету обмежено право платників податку на видачу податкового векселя при імпорті товарів за товарною підпозицією 270900 та товарними позиціями 2710, 2711 згідно з УКТ ЗЕД (нафти, нафтопродуктів та газу);

2) тимчасово до дня вступу України до Світової організації торгівлі зупиняється дія статті 81 цього Закону та впроваджується норма щодо порядку сплати податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, сума якого повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення;

3) продовжується на 2008 рік діюча у 2007 році норма щодо звільнення від оподаткування операцій з поставки металобрухту;

- удосконалено процедуру адміністрування шляхом приведення у відповідність до Закону України „Про нафту і газ” механізму справляння рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів територією України та рентної плати за транзитне транспортування природного газу та аміаку територією України;

- змінами до Закону України "Про плату за землю" передбачено, зокрема, збільшення у 5 разів ставок земельного податку для земель, грошову оцінку яких не встановлено.

Також, розділом ІІ вказаного Закону внесено зміни до деяких законодавчих актів України із соціальних питань про які зазначалось вище.

Крім того, набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Зазначеним Законом викладено в новій редакції підпункт "е" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито".

З 1 січня 2008 року набув також чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" передбачає зміни та доповнення, що стосуються термінів та порядку розрахунків в іноземній валюті. Так, зокрема термін розрахунків в іноземній валюті збільшено з 90 календарних днів до 180 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, а не індивідуальної ліцензії Національного банку України, як це було передбачено раніше.

Ще одним Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України", що набув чинності з 1 січня 2008 року, у новій редакції викладено Закон України "Про Митний тариф України".

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» з 1 січня 2008 року вносяться зміни, зокрема, до законів України «Про податок на додану вартість», "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про Єдиний митний тариф" і стосуються пільгового оподаткування заходів з енергозбереження.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження дитячих позашкільних навчальних закладів» з 1 січня вносить зміни до низки законів, зокрема, до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", згідно з якими не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків за його самостійним рішенням або за рішенням органу стягнення основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного навчального закладу, які належать платнику податків

У сфері захисту прав людини набув чинності:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх». Законом вносяться зміни та доповнення до Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України «Про міліцію» та "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", які стосуються захисту прав неповнолітніх.

Крім того, з 1 січня 2008 року набули чинності закони:

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину". Закон "Про ветеринарну медицину" викладено у новій редакції.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві». Зміни внесені до низки законів України, зокрема, до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",«Про інвестиційну діяльність", "Про основи містобудування", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і стосуються питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві.

Bookmark and Share