Студенти критикують проект Програми Уряду


Зокрема, проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків" передбачає "– формування державного замовлення відповідно до потреб суспільства та забезпечення його фінансування з державного бюджету". На думку УАСС, таке формулювання не дає ніякої відповіді про те, яким саме чином визначатимуться ці "потреби суспільства" та, головне, - ніяких гарантій того, що прийняття молоді до вузів на безкоштовне навчання на практиці не скорочуватиметься.

Як вважають студенти, запроваджений ще на початку 90-их років минулого сторіччя механізм "державного замовлення на підготовку спеціалістів для державних потреб" відображає антигуманний підхід до людини як "виробничого ресурсу" та не відповідає положенню Конституції України про безкоштовність вищої освіти.

Тому УАСС пропонує викласти відповідний пункт у редакції

"– створення принципово нового механізму державної фінансової підтримки вищої освіти , в центрі якого перебуватиме особа, котра її здобуває;"

а також доповнити Програму новими пунктами наступного змісту:

"– забезпечення реальної рівності навчальних закладів усіх форм власності;"

та

"– підвищення доступності якісної вищої освіти для всіх категорій громадян, які прагнуть її здобувати."

Другою причиною стурбованості Асоціації є ВІДСУТНІСТЬ У ПРОЕКТІ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ НИЗКИ ПОЛОЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ УРОЧИСТО ПІДПИСАНИМ Ю.В.Тимошенко 01 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ В МІСТІ КИЄВІ "ЗОБОВ'ЯЗАННІ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ УКРАЇНИ", а саме:

1) здійснення "стипендіального прориву" – доведення розміру студентської стипендії до рівня прожиткового мінімуму;

2) здійснення "житлового прориву" – забезпечення будівництва нових сучасних студентських містечок, а також ремонт та благоустрій існуючих гуртожитків; забезпечення студентів достатньою кількістю місць у гуртожитках;

3) запровадження єдиної форми контракту на навчання у вищих навчальних закладах усіх форм власності та методики розрахунку його вартості;

4) внесення змін до чинного законодавства з метою надання студентському самоврядуванню реальних прав та відповідальності;

5) забезпечення можливості участі українських студентів у європейських програмах академічних обмінів та стажування закордоном для кращих випускників, тощо.

Крім того, низка положень проекту Програми Уряду, відображених у розділі, який стосується молодіжної політики, потребують уточнення та конкретизації. Зокрема:

пункт "– створити сучасну інформаційну базу для професійної орієнтації населення з метою забезпечення ринку праці висококваліфікованими кадрами робітничих професій;"

УАСС пропонує викласти в редакції "– створити сучасну національну систему професійної орієнтації, підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників з метою забезпечення ринку праці висококваліфікованими кадрами різних професійно-кваліфікаційних рівнів;"

пункт "– впровадити загальнонаціональну систему пільг для студентів, у тому числі пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського транспорту, протягом усього року;"

УАСС пропонує викласти в редакції "– впровадити загальнонаціональну систему пільг для студентів, у тому числі пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського транспорту, протягом усього року; сприяти розвитку системи міжнародних та національних дисконтних мереж, орієнтованих на студентську молодь;"

пункт "– забезпечити розвиток мережі установ культурно-просвітницького спрямування для сільської молоді";

УАСС пропонує викласти в редакції "– забезпечити розвиток мережі установ культурно-просвітницького та фізкультурно-спортивного спрямування для сільської молоді;"

пункт "– ухвалити нову Доктрину молодіжної політики;"

УАСС пропонує викласти в редакції "– ухвалити нову Доктрину молодіжної політики та Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2009-2015 роки;"

пункт "– розробити законопроект про молодіжне житлове будівництво та сформувати нормативно-правову базу з питань створення Фонду соціального житла для молоді."

УАСС пропонує викласти в редакції "– розробити законопроект про молодіжне житлове будівництво та нову Національну програму забезпечення молоді житлом."

Так само важливим УАСС вважає відображення у Програмі дій Уряду положення про завершення переходу до прийняття абітурієнтів у вузи на основі незалежного зовнішнього тестування, яке свого часу було одним із положень виборчої програми чинного Президента України.

Водночас, Українська асоціація студентського самоврядування, котра влітку 2007 року брала щонайактивнішу участь у розробці підписаного Вами "Зобов'язання перед студентами України", як організація, що представляє та захищає права й інтереси понад 2-мільйонної української громади студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів державної акредитації, заявляє про свою готовність до конструктивної співпраці з Урядом та закликає чинну владу терміново розпочати реальний соціальний діалог щодо відображення цих та інших важливих для студентства положень у Програмі та практичних діях нового Кабінету Міністрів України.

Додаткова інформація за тел. (044) 3605298, (067) 5487728

Bookmark and Share