Монографія наставника і учнів


Ось чому передусім таким актуальним є монографічне дослідження «Регіон: соціально-економічні трансформації», яка недавно побачила світ у Всеукраїнському державному видавництві «Карпати». У такому авторському форматі дослідження здійснено, здається, вперше. Воно виконане доктором економічних наук, професором Ужгородського національного університету Михайлом Пітюличем та його трьома учнями, а тепер уже і колегами по кафедрі економічної теорії, молодими викладачами, кандидатами економічних наук Юрієм Кушніром, Євгенією Лавренюк та Олександром Молнаром. Відповідальний редактор монографії – член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор В.П.Мікловда.

Від проблем розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин, сучасного стану та тенденцій соціальної інфраструктури села, комплексного використання виробничо-ресурсного потенціалу лісу як основи конкурентоспроможності економіки регіону і до розвитку підприємницької активності та індивідуалізації форм трудової активності – ось спектр розглянутих науковцями питань. Головне ж, що на цій основі вони розробили достатньо обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності господарювання. Тепер на часі – реалізація цих рекомендацій.

Варто зазначити, що монографія адресована широкому колу фахівців, державним службовцям, представникам місцевих органів влади, студентам та викладачам.Bookmark and Share