До уваги представників засобів масової інформації!


Основним завданнями, які ставить у роботі інформаційно-аналітичний відділ Львівського державного університету фізичної культури, є:
 пошук із зовнішніх джерел та опрацювання інформації, необхідної для діяльності університету;
 аналітичне опрацювання інформаційних матеріалів;
 підготовка та реалізація спільно з підрозділами університету зустрічей, семінарів, конференцій, прес-конференцій та брифінгів;
 обробка та оперативне поширення інформації про діяльність університету, його підрозділів, працівників та студентів.

Відповідно до вищезазначених завдань інформаційно-аналітичний відділ ЛДУФК налагоджує контакти зі спортивними журналістами та відділами львівських та всеукраїнських ЗМІ для надання їм оперативної інформації про діяльність ЛДУФК, спортивні досягнення студентів та науково-професійну роботу професорсько-викладацького складу.

Для подальшого поширення інформації про ЛДУФК у ЗМІ та тісної співпраці з журналістами просимо надіслати на електронну адресу інформаційно-аналітичного відділу ЛДУФК контактну інформацію (тел./факс, моб. тел. спортивного відділу/редакції/журналістів, електронні скриньки журналістів) та побажання щодо тематики інформації, яку хочете отримувати.

Юрій Крвавич, начальник інформаційно-аналітичного відділу ЛДУФК.
Моб. тел. 8-067-314-52-35
e-mail: krvavych_jurij@ukr.net
Віра Гой, провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу ЛДУФК.
Моб. тел. 8 097 993 41 50
e-mail: vira_hoi@yahoo.com

E-mail інформаційно-аналітичного відділу: iavldufk@ukr.net

„Спортивний клуб ЛДУФК „СКІФ””

Спортивний клуб „СКІФ” добре відомий в Україні з часу свого заснування – 1956 року. За понад півстолітню історію членами клубу було понад 20 тисяч фахівців, а понад 200 випускників володіють титулами чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів і першостей світу та Європи.
Наприкінці 2007 року клуб реорганізовано у Громадську організацію „Спортивний клуб ЛДУФК „СКІФ”” (англійською – NGO “Sport Club LDUFK “SKIF”). Зараз „СК ЛУДФК „СКІФ”” налічує 1953 особи, які займаються 52 видами спорту. З них членами збірних команд Львівської області є 223 осіб, а 87 осіб входить до складу кандидатів та членів збірних команд України.
Пріоритетними для клубу видами спорту є вільна боротьба, фехтування, стрільба з лука, важка атлетика, гімнастика, біатлон, кульова стрільба.
З-поміж юних та уже відомих українських спортсменів, які зараз є членами Спортивного клубу, є фехтувальниці Яна Шемякіна та Ольга Задорожна, гвинтівочники Юлія Коростильова та Дмитро Чумаченко, біатлоністи Віталій Кільчицький, Віталій Кожушко. Яна Шемякіна та Юлія Коростильова нагороджені державними відзнаками – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю „За працю і звитягу” відповідно. Прикметно, що свого часу членами клубу були всесвітньовідомі українські гімнасти Віктор Чукарін та Богдан Макуц, легкоатлет Ігор Тер-Аванесян, гвинтівочниця Леся Леськів, шахіст Василь Іванчук, боксер Андрій Котельник та інші легенди українського та світового спорту.
Головними завданнями, які ставить перед собою клуб, є:
• створення та забезпечення належних умов, організація та проведення змагань для підготовки висококваліфікованих фахівців українського спорту;
• сприяння виконанню державних програм у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, а також освітянських програм;
• популяризація здорового способу життєдіяльності людини через пропаганду гармонійного духовного та фізичного виховання у суспільстві;
• розвиток зв'язків та співробітництво із спортивними організаціями українських та зарубіжних навчальних закладів, установ, підприємств та громадських організацій.
Станом на 2007 рік „Спортивний клуб ЛУДФК „СКІФ”” займає третє місце в Україні за спортивними досягненнями його членів.
Членство у Спортивному клубі є добровільним: індивідуальним та колективним. Членом Спортивного клубу може стати особа, якій виповнилося 14 років і яка висловила бажання бути членом Спортивного клубу. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян.
Питання щодо прийняття та вибуття членів Спортивного клубу вирішує правління Спортивного клубу.
Головою Правління (Президентом) клубу є голова КРК Львівського відділення Національного Олімпійського Комітету України Олег Пелехатий
„Спортивний клуб ЛДУФК „СКІФ” знаходиться за адресою: м. Львів-79014, вул. Черемшини, 17, Комплексно-спортивна база Львівського державного університету фізичної культури.

Інформаційно-аналітичний відділ ЛДУФК

Юрій Крвавич, начальник інформаційно-аналітичного відділу ЛДУФК.
Моб. тел. 8-067-314-52-35
e-mail: krvavych_jurij@ukr.net, iavldufk@ukr.net
Віра Гой, провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу ЛДУФК.
Моб. тел. 8 097 993 41 50
e-mail: vira_hoi@yahoo.com


Львівський державний університет фізичної культури

Львівський державний інститут фізичної культури заснований у 1946 році і є єдиним вищим навчальним закладом такого профілю IV-го рівня акредитації на Західній Україні.
Сьогодні в університеті працює 164 викладачі (з них 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук, 11 докторів наук і професорів, 80 кандитатів наук і доцентів, 13 заслужених тренерів). На п´яти факультетах (спорту, фізичного виховання, здоров´я людини і туризму та факультеті заочного, дистанційного та післядипломного навчання, також до структури ЛДУФК як факультет включено Івано-франківський коледж фізичного виховання) навчається понад 1800 студентів. Університет здійснює підготовку кадрів за напрямом професійного спрямування "Фізичне виховання і спорт" зі спеціальностей: "Фізичне виховання", "Олімпійський та професійний спорт", "Фізична реабілітація". У розпорядженні студентів ЛДУФК 3 навчальних корпуси, 2 комп`ютерні класи, бібліотека, гуртожитки. Є спортивний комплекс: стадіон, манеж, спеціалізовані зали з гімнастики, важкої атлетики, боротьби, фехтування, відкриті майданчики для спортивних ігор.
За роки існування в університеті підготовано понад 12000 фахівців. З-поміж випускників ВНЗ 104 чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських Ігор, 27 заслужених майстрів спорту, понад 130 майстрів спорту міжнародного класу, 121 заслужений тренер, 5 заслужених працівників фізичної культури та спорту. Серед найбільш відомих його випускників – В.Чукарін, Є.Череповський, В.Станкович, І.Тер-Ованесян, М.Сливінський, П.Ледньов, І.Бремель, Б.Макуц, С.Марцинків, В.Іванчук, В.Береза, А.Гусін, Ю.Харківська.
На базі Львівського державного університету фізичної культури створено Галицький навчально-методичний комплекс закладів фізкультурної освіти, до складу якого входять Львівське вище училище фізичної культури та Івано-Франківський коледж фізичної культури. Навчання у закладах-членах комплексу проводиться за узгодженими програмами, що дозволяє випускникам училища та коледжу поступати на навчання за скороченою 2-річною програмою. Запроваджена ступенева система підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", “магістр”.
Львівський державний університет фізичної культури є одним з провідних наукових центрів регіону і галузі фізичної культури. Широковідомими є імена науковців інституту: історика Валентина Мороза, політолога Олега Гриніва, математика Ігоря Огірка, теоретика спорту Михайла Линця, засновника боксерської наукової школи, відомого спелеолога Мирона Савчина та ін.
На базі ЛДУФК діють комплексні наукові групи збірних команд України з санного спорту і бобслею, кульової стрільби, стрільби з лука, боксу та автомобільного спорту.
В останні роки наукові пошуки зорієнтовані на підготовку нового покоління підручників та посібників, а також на активні дослідження:
• історичної спадщини вітчизняного спорту та тіловиховання;
• методів і засобів фізичного виховання та фізичної підготовки різних груп населення;
• української спортивної термінології;
• математичного моделювання в спорті
У галузі розбудови програми підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації, яка здійснюється за міжнародними стандартами, університет співпрацює з університетами Квінз, МакМастер, Манітоба (Канада) за українсько-канадською програмою “Партнери в охороні здоров`я”. ЛДУФК виступає партнером у спільному українсько-голландському проекті RESPO, який має своєю метою розвиток рекреаційного спорту серед інвалідів. Підписана угода про співпрацю у галузі підготовки спеціалістів фізкультурного профілю з Вроцлавською академією фізичного виховання (Польща). Налагоджуються стосунки з Інститутом фізичного виховання у Чен-Джу (Китай). Університет є членом Європейської мережі закладів фізичного виховання.
Ректор Львівського державного університету фізичної культури – проф. Приступа Євген Никодимович.
Проректор з перспективи розвитку та зовнішніх зв’язків ЛДУФК – Левків Володимир Іванович
Адреса: м. Львів, 79000, вул. Костюшка, 11.
Телефон (0322) 72-75-61. Факс (0322) 72-70-42.

Інформаційно-аналітичний відділ ЛДУФК
Електронна пошта: iavldufk@ukr.net

Bookmark and Share