Проект Європейського Союзу «Громадянська Освіта – Україна» опублікує навчальний посібник для вчителя „Громадянська освіта: теорія і методика навчання” та посібник «Громадянська освіта: порадник учителя» на CD-Rom


Навчальний посібник для вчителя „Громадянська освіта: теорія і методика навчання”

Цей посібник було підготовлено Робочою групою з розроблення навчальних планів і програм у співпраці з національними і міжнародними експертами та іншими робочими груми, які також писали окремі розділи посібника. Процес розробки посібника розпочався з аналізу національних нормативних документів, на основі яких Робоча група розробила таблицю громадянських компетенцій, деталізуючи цільові знання, навики, ставлення і цінності, які мають отримати студенти. Потім Робоча група організувала ряд семінарів по кожному предмету для розробки проектів матеріалів для навчального посібника на основі існуючих програм викладання і таблиці компетенцій. На завершення відбулися семінари зворотного зв'язку для обговорення результатів апробації та з метою подальшого вдосконалення матеріалів.

Посібник «Громадянська освіта: порадник учителя»

Посібник був підготовлений як частина компоненту проекту з підготовки вчителів та іншими національними і міжнародними експертами з підготовки вчителів. Інші робочі групи проекту також зробили значний внесок у посібник в сфері їх експертизи. Процес розробки посібника включав проведення тренінгів для методистів інститутів підвищення кваліфікації вчителів та викладачів педагогічних університетів, апробацію в пілотних і не пілотних областях проекту, а також в інститутах підвищення кваліфікації та педагогічних університетах. Проводилися семінари зворотного зв’язку для обговорення результатів пілотування і удосконалення матеріалів.

За докладнішою інформацією про проект, будь-ласка, звертайтесь:

Девід Ройл, Міжнародний керівник команди, проект „Громадянська освіта – Україна”

тел.: (+380-44) 4665467; 2386389; 5685780; факс: (+380-44) 2308102

E-mail: David.Royle@ced.kiev.ua


Kyiv, 23 January 2008EU-FUNDED PROJECT .CIVIC EDUCATION UKRAINE. PUBLISHES A
TEACHER TRAINING GUIDE AND TEACHER.S RESOURCE MANUAL WITH CD-ROM
EU-funded project .Civic Education Ukraine. is publishing its two main outputs in
time for the project.s final conference on 8 February: the Teacher Training Guide
and Teacher.s Resource Manual. Both have been approved by the Ministry of Education
and Science of Ukraine, the Project.s Partner, as well as the supporting 72-hout
teacher training programme for both in-service and pre-service courses. They will be
accompanied by a CD ROM containing the text of both the Manual and the Guide and
additional resource materials. A series of four workshops will be held in February
to disseminate the materials, one in each of the project.s four pilot oblasts: Kyiv
City, Volyn, Vinnytsa and Kherson. Copies will be distributed to the project.s 110
pilot oblast schools, Ins!
titutes of In-service Teacher Training (ITTIs), ITTI and rayon methodologists.
pedagogical universities, libraries, teacher associations and other organisations
and institutions. The materials will also be placed on the project.s website:
www.civiced.org.ua.
Teacher.s Resource Manual
The Manual was developed by the project.s Curriculum Development working group in
collaboration with other national and international experts; other project working
groups made contributions to the Guide from their areas of expertise The development
process started with an analysis of national normative documents, based on which the
working group developed a table of civic competencies, detailing the target
knowledge, skills, attitudes and values that students should acquire. The working
group then arranged a series of workshops in each subject area to develop draft
materials for the Manual, based on existing programmes of st!
udy and the competencies table. A further series of feedback workshops
were held to discuss and improve the draft materials. Finally, a number of
independent academic reviewers were also used to evaluate the materials.
Teacher Training Guide
The Guide was developed as part of the project.s Teacher Training component by the
component working group and other national and international teacher development
experts. Other project working groups also made significant contributions to the
Guide from their areas of expertise. The development process included training
workshops for In-service Teacher Training Institute methodologists (ITTIs) and
pedagogical university lecturers, piloting in the project.s pilot oblasts as well as
in non-pilot oblasts in ITTIs and pedagogical universities. Feedback workshops were
held to discuss the results of piloting and improve the materials. Finally, a number
of independent academic reviewers were also used to evaluate the materials.
For further information on the project pl!
ease contact
David Royle, International Team Leader, Cambridge Education, Ukraine Civic Education
Project
Tel: (+380-44) 4665467; 2386389; 5685780; Fax: (+380-44) 2308102 E-mail:
David.Royle@ced.kiev.ua

10 Kruhlo-Universitetska St.
01024 Kyiv,Ukraine
Tel: +38 044 253 30 20
Fax: +38 044 253 45 47
Bookmark and Share