Інформація про супровід Міністерством освіти і науки виконання у 2007 році заходів Державної програми розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки


Хоча фінансування Програми розпочалося у 2004 році, на наукові заходи досі кошти не виділялися. І тільки у 2007 році Міністерство освіти і науки отримало бюджетні кошти і виступило державним замовником на виконання робіт за такими завданнями Програми:
• створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи та забезпечення вступу України до Євроворднет;
• проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології;
• підготовка та видання підручників та навчальних посібників з української мови для вищих навчальних закладів з урахуванням напрямів підготовки фахівців;
• створення системи моніторингу та проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя.

У ІІ кварталі МОН провело конкурс на виконання заходів Програми. Оголошення про конкурс та умови його проведення були попередньо опубліковані в газеті „Світ” та розміщені на сайті міністерства.
На конкурс було подано 17 робіт. Відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну експертизу” всі пропозиції, що надійшли на конкурс з формування Програми, передано до Українського державного центру науково-технічної та інноваційної експертизи (далі – Центр експертизи), який за результатами відкритих торгів визначено організацією, уповноваженою на проведення незалежної фахової експертизи поданих на конкурс запитів. На проведення експертизи поданих запитів було витрачено кошти в обсязі 13,5 тис. грн. (згідно з розписом Держбюджету). Кожний запит отримав по дві незалежних експертизи (у вигляді рейтингових таблиць).

Для наукового супроводу виконання програми МОН своїм наказом від 28.02.2007 №172 затвердило персональний склад науково-технічної ради. Очолює раду член-кореспондент Національної академії наук, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України Широков Володимир Анатолійович. Вчений секретар ради – доцент Київського національного лінгвістичного університету – Чумак Олена Григорівна. До складу ради увійшли також провідні вчені - представники академічної та вузівської науки.

21 травня 2007р. науково-технічна рада на своєму засіданні розглянула результати експертизи всіх запитів та визначила 13 переможців конкурсу. Серед них – авторські колективи таких установ та організацій, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Хмельницький національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міносвіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, Вінницький національний технічний університет Інститут магнетизму НАН та Міносвіти України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Державне підприємство “Український науковий центр розвитку інформаційних технологій” (УкрНЦ РГГ), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Черкаський державний технологічний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

На цьому ж засіданні науково-технічна рада підготувала пропозиції щодо обсягу фінансування кожного проекту, виходячи з граничного обсягу фінансування заходів Програми.

Відповідно до вимог ст.33 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» фінансування робіт за проектами, які стали переможцями відкритого конкурсу, може здійснюватися тільки після проведення тендерної процедури закупівлі послуг у переможців. З цією метою проведено засідання тендерного комітету МОН, на якому узгоджена вартість робіт за зазначеними проектами. Потенційні виконавці проектів підготували проекти договорів, за якими фінансуватимуться та виконуватимуться роботи за ними, а також відповідні техніко-економічні обґрунтування. Відповідно до ст. 14 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, МОН України звернулося до Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель при Антимонопольному комітету України з проханням надати висновок щодо можливості проведення процедури закупівлі у одного учасника послуг з виконання 13 науково-технічних робіт, що пройшли конкурсний відбір.

Відповідні висновки були отримані з Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель у липні 2007 року. Таким чином, процедура підготовки документів по кожному проекту заходів та отримання дозволу на закупівлю послуг у переможців відкритого конкурсу затримала початок виконання робіт щонайменше на 2 місяці.
МОН своїм наказом від 03 серпня 2007 року №722 затвердило обсяги фінансування кожного проекту та уклало 13 договорів на фінансування та виконання робіт за науково-технічними проектами, спрямованими на реалізацію заходів Програми.
Фінансування першого етапу робіт за договорами здійснювалося протягом серпня-вересня 2007 року, а другого – протягом жовтня-грудня 2007 року.
Всі роботи виконані у запланованому обсязі, відповідно до затверджених технічних завдань та календарних планів і повністю профінансовані. Загальний обсяг фінансування робіт за Програмою склав 1066,05 тис.грн. 21 грудня 2007 року у приміщенні МОН відбулося розширене засідання науково-технічної ради, на яке були запрошені керівники та відповідальні виконавці всіх 13 проектів. Вони поінформували про отримані результати.

Більш детальна інформація про результати виконання науково-технічних проектів наводиться у протоколі розширеного засідання науково-технічної ради.

Bookmark and Share