Сергій Ставрояні: Політики повинні рахуватися з думкою громадського сектору


- Сергію, розкажіть будь-ласка: чи вважаєте Ви, що недержавні громадські організації, зокрема, молодіжні, мають реальний вплив на події в Україні?

- Розвиток українського громадського сектору свідчить про відходження суспільства від тоталітарних настанов, розвиток демократії в державі. Неурядові громадські організації відіграють важливу творчу роль у процесі формування громадянського суспільства, захисту прав громадян, у вирішенні загальнодержавних задач, недержавні громадські організації мають потужний арсенал засобів впливу на державу, донесення до суспільства своєї позиції (в цих напрямках, зокрема, діє і наша молодіжна організація):
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі звертатися із зверненнями, заявами тощо);
- вносити пропозиції до органів влади і управління та інші.

Звичайно, до того, щоб казати, що наше суспільство є взірцем демократії, ще далеко. Однак не слід забувати, що за одним з законів діалектики в світі нема нічого абсолютно ідеального чи абсолютно поганого: так і тут ми можемо лише казати про більшу або меншу міру демократії, й працювати над тим, щоб її збільшити.

- Ви кажете про необхідність розбудови демократії. Хто ж саме має цим займатися? Політики, які служать Момоні? Журналісти, які служать політикам? Молодіжні лідери, які не мають досвіду? Пересічні громадяни? І що саме вони мають робити?

- Пам'ятаєте, як у В. Шекспіра було повалено кривавого тирана Макбета, який узурпував владу? Коли кожен, хто встав на захист вітчизни проти жорстокого тирана, узяв кущик чи деревце з Бірнамського лісу, й вирушив на Дунсінанський пагорб, де розташувався Макбет. Лише спільні зусилля громадян України дозволили зупинити масову фальсифікацію виборів у 2004 р., й лише спільними зусиллями ми зможемо зробити наше суспільство більш демократичним. Для цього кожна людина має усвідомити себе Людиною, зрозуміти, що життя, здоров'я, честь та гідність кожної людини - найвища цінність в державі; також кожен має поважати свою Батьківщину, і намагатися підвищувати авторитет України за кордоном.

Але як Макбета повалив Макдуф, так і суспільству необхідні яскраві лідери, які б могли надихнути людей, узяти на себе лідерські функції.

- І останнє запитання. В чому Ви вбачаєте специфіку молодіжних організацій? В чому полягають їх функції? Чому молодь поповнює такі організації?

- Згідно з чинним законодавством, молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Молодіжні громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності.

Проаналізуємо, які причини спонукають молодь створювати МГО, ставати їхніми членами. Вочевидь, вони є наступними:* Можливість вирішення важливих соціально-політичних проблем;
* Розширення кола спілкування;
* Реалізація своїх ідей та планів;
* Можливість бути корисним для суспільства;
* Набуття певного соціального статусу;
* Можливість закордонних поїздок тощо.Вочевидь, специфіку МГО підкреслюють наступні аспекти:* Сферами діяльності МГО є освіта, міжнародна діяльність, суспільно-політичні питання, які є важливими для всього суспільства;
* Так як членами МГО є молодь, МГО виражають бачення суспільно-політичних проблем представниками молодого покоління;
* Проблема фінансування є дуже важливою для МГО, тому що студенти, як правило, не мають стабільного джерела прибутків;
* Успішні лідери МГО нерідко стають визнаними суспільними лідерами, політиками, бізнесменами тощо.Таким чином, МГО віддзеркалюють плюралізм політичних, ідеологічних, духовних та інших думок в суспільстві.Bookmark and Share