Вітаємо Павлову Анну із зарахуванням до аспірантури Національного інституту стратегічних досліджень


На сьогоднішній день поняття лідерства у громадській організації характеризується не лише суто особистісними якостями, а й професійними та науковими здобутками. Тому для нашої організації дуже важливо мати в своєму складі наукові кадри. Це підвищує авторитетність організації та виводить її на якісно новий рівень.

Павлова Анна успішно здала вступні випробування до аспірантури Національного Інституту стратегічних досліджень при Президенті України у відділ регіональної політики і зарахована на денну форму навчання з 1 листопада 2007 року за спеціальністю "економічна безпека держави". За наукового керівництва доктора наук з державного управління, професора Воротіна Валерія Євгеновича нею буде досліджуватися проблема тінізації економіки України.

Хочеться побажати їй успіхів на наполегливості у досягненні поставленої мети!Bookmark and Share