Випущено перше число газети “Рідне слово”


У рамках новооформленого Українського видавництва “Рiдне словo” випущено перше число україномовної газети “Рiдне слово”. Це є єдина україномовна газета на просторах Сербїї котра увiйшла у iнституцiї системи тобто буде повнiстю профiнансовуватись з бюджету. Постiйне клопотання Української нацiональної ради та iнших громадських об`єднань української дiаспори у Сербiї результували позитивну реакцiю Виконавчої ради Автономного Краю Воєводина ї Українська нацiональна рада стала засновником Видавництва “Рiдне слово”, котре крiм газети має у планах випускати iншi перiодичнї видання, як журнали, календарї та твори художньої лiтератури.

На урочистiй презентацiї газети “Рiдне слово”, 11-го серпня у Виконавчiй радi Воєводини проект привiтав секретар Секретарiята по iнформацiях Мiлорад Джурич, завiдуючий у справах Посольства України Юрїй Лисенко, голова Української нацiональної ради Василь Дацишин, директор Видавництва Руське слово Володимир Паланчанин та член правлiння Бунєвацького iнформативного центра Мiрко Баїч. Про газету та її виняткове значення говорив публицист, перекладач та український друг магiстр Лука Хайдукович.
Головний та вiдповiдальний редактор Видавництва “Рiдне слово” Євген Кулеба наголосив що це видання стане великим поштовхом у активностях української громади, що від Нового року цей мiсячник стане двотижневиком, а плани є щоб газета стала українським тижневиком.

У газетi презентовано актуальнi теми загального суспiльства, а окремо увагу придiлено подiям та людям. Презентовано й роздуми про минуле, як добрий приклад новим поколiнням, є сюжети з релiгiї. Газета матиме роздiли на тему етнографiї, iсторiї, плануються окремi дитячий та лiтературний додатки.

Інфо служба Товариства “Просвіта”

Bookmark and Share