Студентському самоврядуванню ВОЛЮ і РОЗВИТОК !


В ВУЗах навчальний рік почнеться з уроку про Студентське самоврядування. Вже є бачення студентського самоврядування очима Міністерства освіти і науки. До вашої уваги пропонується аналіз різних документів Міністерства.
У сучасних умовах реалізація молодіжної політики неможлива без плідної співпраці з органами студентського самоврядування – визначає директор Науково-методичного центру вищої освіти МОН України К. Левківський у „Основних напрямах виховної роботи у вищих навчальних закладах”.
В листі міністерства № 4.1-20/2366 від 04.07.05 „Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік” відмічається, що „Активної підтримки потребує всебічний розвиток студентського самоврядування відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та вимог приєднання України до Болонського процесу”.
В цьому ж листі міститься наступні цікаві пункти:
- Реалізація стратегії формування студента як особистості, здатної до самореалізації, можлива лише при активному залученні органів студентського самоврядування до управління якістю навчального процесу та якістю вищої освіти.
- Керівникам вищих навчальних закладів необхідно залучати органи студентського самоврядування до аналізу навчально-виховного процесу, якості вищої освіти, організації культурного дозвілля, створення комфортних умов для навчання та проживання, вирішення питань працевлаштування випускників, участі в соціологічних дослідженнях та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій керівництву закладу.
- Адміністрація має враховувати пропозиції органів студентського самоврядування при корегуванні стратегії розвитку вищого навчального закладу.
- Ширше залучати студентську молодь до управління вищим навчальним закладом.
- Ввести до складу вчених рад до 10 відсотків студентів та до складу конференцій трудових колективів – від 10 до 15 відсотків.
В наказі № 323 від 27 травня 2005р. „Про підготовку та організований початок 2005/2006 навчального року” в п. 6.11. Міністерство рекомендує тему першого уроку у вищих навчальних закладах – “Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи” .
Більш того Міністерство розробило методичні рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції: "Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої школи".
Ці рекомендації розробили заступник Міністра М.Ф. Степко, директор департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаш, директор Науково-методичного центру вищої освіти К.М. Лемківський та інші співробітники Міністерства.
Ці матеріали рекомендовано Вченою радою Науково-методичного центру вищої освіти (протокол №6 від 23.06.05) та розіслані ректорам ВУЗів листом № 1/9-396 від 29 липня 2005 р. Ми з Вами можемо почитати ці матеріали на сайті міністерства http://www.mon.gov.ua/laws/list_1_9_396.doc

Експерт зі студентського самоврядування,
Координатор Спілки ініціативної молоді
Артем Михайлюк

Bookmark and Share