Аналіз сучасного стану студентських гуртожитків вищих навчальних закладів України. Частина 1


Таким чином, близько 10 відсотків студентів залишаються не забезпеченими місцями у гуртожитках.

Зазначений показник забезпечення студентів гуртожитками характерний для останніх 10 років.

Загальна площа гуртожитків вищих навчальних закладів становить близько 8,1 млн. кв. метрів. На одного студента припадає близько 4 кв. метрів, тоді як за нормою повинно бути не менш як 6 кв. метрів. При цьому слід зазначити, що два відсотки загальної площі становить площа, яка здається в оренду.

На 1 січня 2005 р. з 3010 будівель гуртожитків вищих навчальних закладів тільки 95 будівель (близько 3 відсотків) повністю відповідають сучасним вимогам, а з 960 будівель гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів - 42 (близько 4 відсотків).

На даний час потребують проведення капітального ремонту 70 гуртожитків вищих навчальних закладів загальною площею 203823 кв. метрів на 26600 місць і 80 гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів загальною площею 217990 кв. метрів на 18400 місць, реконструкції - 50 гуртожитків вищих навчальних закладів загальною площею 145550 кв. метрів на 12500 місць і 30 гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів загальною площею 87330 кв. метрів на 7500 місць.

Внаслідок цього існуючі гуртожитки є вкрай перенаселеними, санітарні нормативи забезпеченості молодих людей, які у них мешкають, житловою площею місцями загального використання систематично порушуються, самі гуртожитки перебувають переважно перебувають у вкрай занедбаному, а нерідко й аварійному стані, оскільки їхній капітальний ремонт у належний час не проводився.

Водночас, слід зазначити, що в окремих вищих навчальних закладах, за умов наявності проблем з поселенням у гуртожитки студентів даного вищого навчального закладу, мають місце факти нецільового використання житлових та не житлових приміщень гуртожитків за рахунок їх передачі в оренду іншим державним і недержавним структурам, поселення у гуртожитки студентів приватних навчальних закладів, поселення сторонніх осіб, створення, за рахунок ущільнення житлової площі для студентів, навчальних аудиторій, апартаментів готельного типу тощо. Ігнорується, також вимога щодо першочергового поселення у гуртожитки студентів першого курсу. До процесу поселення у гуртожитки не залучаються органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів.

В 2006 році Кабінетом Міністрів України була затверджена Концепція Державної програми „Студентський та учнівський гуртожиток на 2007-2010 роки” (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 667-р від 27.12.2006 р.) Але самої Державної програми з термінами виконання, обсягів та джерел фінансування немає…

В той же час на початку 2007 року Міністерством освіти і науки України (на підставі звернень вищих навчальних закладів) був створений перелік вищих навчальних закладів, гуртожитки яких потребують термінового проведення капітальних ремонтів або інших робіт з метою приведення будівель до встановлених санітарних норм та створення умов для проживання студентської молоді.

Що це за перелік?

1. АР Крим:
- Симферопольський юридичний технікум Національної юридичної академії, вид робіт – капітальний ремонт, кошторисна вартість робіт – 700 тис. грн.;
- Керченський політехнічний технікум, капітальний ремонт та ремонт покрівлі, 400 тис. грн.

2. Донецька область:
- Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, капітальний ремонт, 400 тис. грн.;
- Донецький державний інститут штучного інтелекту, капітальний ремонт гуртожитку №3, 500 тис. грн.;
- Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, капітальний ремонт, 400 тис. грн.;
- Донецький національний університет, реконструкція двох аварійних гуртожитків, реконструкція двох аварійних гуртожитків, 2 500 тис. грн.;
- Донецький державний університет управління, капітальний ремонт двох гуртожитків, 3 000 тис. грн.;
- Амросіївський індустріальний технікум, капітальний ремонт, 400 тис. грн.;
- Слов’янський хіміко-металургійний технікум, капітальний ремонт, 500 тис. грн.

3. Запорізька область:
- Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету, капітальний ремонт, 450 тис. грн.;
- Запорізький авіаційний коледж, капітальний ремонт, 450 тис. грн.

4. Дніпропетровська область:
- Криворізький автотранспортний технікум Криворізького технічного університету, капітальний ремонт, 1 200 тис. грн.;
- Криворізький автотранспортний технікум, капітальний ремонт, 600 тис. грн.;
- Тернівський технікум Криворізького технічного університету, капітальний ремонт, 500 тис. грн.;
- Криворізький технічний університет, капітальний ремонт, 10 000 тис. грн.

5. Миколаївська область:
- Національний університет кораблебудування, капітальний ремонт гуртожитку №1, 1 000 тис. грн.;

6. Рівненська область:
- Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування, капітальний ремонт, 300 тис. грн.

7. Полтавська область:
- Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”, капітальний ремонт, 750 тис. грн.

8. Житомирська область:
- Житомирський комерційний технікум, капітальний ремонт, 200 тис. грн.;
- Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, ремонт гуртожитку , 300 тис. грн.

9. м. Київ
- Національний університет харчових технологій, ремонт гуртожитків: № 1-5,7, 5 500 тис. грн.;
- Київський національний лінгвістичний університет, реконструкція гуртожитку, 3 000 тис. грн.

10. Одеська область:
- Південноукраїнський державний педагогічний університет, капітальний ремонт, 2 000 тис. грн.
11. Тернопільська область:
- Тернопільський державний технічний університет, реконструкція аварійного гуртожитку, 2 000 тис. грн.

12. Полтавська область:
- Полтавський державний педагогічний університет, реконструкція та капітальний ремонт систем опалення будівель гуртожитку, 3 000 тис. грн.;
- Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, проведення реконструкції, 400 тис. грн.;
- Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”, капітальний ремонт, 700 тис. грн.

13. Харківська область:
- Харківський державний університет харчування та торгівлі, реконструкція та капітальний ремонт гуртожитків №1-2, 1 400 тис. грн.;
- Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, капітальний ремонт гуртожитків №№ 1,3,5,11,13, 3 000 тис. грн.;
- Харківський текстильний технікум, реконструкція першого та другого поверхів гуртожитку, 400 тис. грн.;
- Харківський національний університет радіоелектроніки, ремонт, 200 тис. грн.
14. м. Севастополь:
- Севастопольський національний технічний університет, ремонт покрівлі та реконструкція гуртожитку №3, 250 тис. грн.

15. Хмельницька область:
- Хмельницький торговельно-економічний коледж, капітальний ремонт, 550 тис. грн.;
- Кам’янець-Подільський індустріальний технікум, ремонт покрівлі гуртожитку №2, 550 тис. грн.

16. Чернівецька область:
- Чернівецький державний комерційний технікум, встановлення пожежної сигналізації, 100 тис. грн.

17. Херсонська область:
- Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського національного екологічного університету, реконструкція частини навчального корпусу під студентський гуртожиток, 400 тис. грн.

18. Івано-Франківська область:
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, реконструкція частини навчально-науково-виробничого центру під студентський гуртожиток, 2 000 тис. грн.
Якщо підрахувати загальний обсяг необхідних коштів на термінове проведення капітальних ремонтів або інших робіт з метою приведення будівель до встановлених санітарних норм та створення умов для проживання студентської молоді, то ми отримаємо суму – 50 млн. грн. Слід зазначити, що в Державному бюджеті України на 2007 рік на ці цілі передбачалося лише 25 млн. за рахунок Спеціального фонду.

Більш ніж переконаний, що і цих коштів з Державного бюджету України вузи не отримали, а натомість виконували (безумовно не всі вищі навчальні заклади) ремонтні роботи за рахунок власних надходжень.

В Державному бюджеті України на 2008 рік на реконструкцію та ремонт гуртожитків передбачено 40 млн. грн. за рахунок Загального фонду та 52 млн. грн. за рахунок Спеціального фонду, тобто сумарно 92 млн. грн. Але питання щодо ефективного використання зазначених коштів залишається….

В наступній частині статті мова піде про детальний аналіз кожного окремого студентського гуртожитку вищого навчального закладу України із зазначенням наступної інформації:

1. Назва вузу.
2. Фактична адреса гуртожитку.
3. Рік побудови гуртожитку.
4. Рік проведення капітального ремонту (якщо такий проводився).
5. Вартість проживання для студентів.
6. Житлова площа на одного студента (кв. метрів).
7. Рівень забезпеченості іногородніх студентів місцями (%).
8. Кількість сторонніх осіб, що проживають в гуртожитку (кількість).
9. Потреба в додаткових місцях (кількість).
10. Площа, що передана в оренду (кв. метрів).


Черних Андрій, Координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України, член Ради ВМГО „Молодь за Литвина”
chernih_22@yahoo.com
8 067 656 99 41Bookmark and Share