Концепція культурно-мистецької кампанії «Антиокупант»


Проблеми:
Сучасна українська культура, яка перебуває на світовому роздоріжжі між культурою східною та західною, отримала перед собою чимало серйозних викликів, які загрожують українському народові втратою своєї національної ідентичності. Втрата національних цінностей, деградація національної свідомості, примітивізація культури вже зараз змушує задуматися свідому українську молодь про потребу в цілеспрямованій діяльності, спрямованій на захист усього, що є рідним – Українським – як за змістом, так і поверхово.
Сучасна українська молодь, яка не знає національних героїв, не шанує історії та живе поза національними інтересами української нації, втрачає культурну тяглість і національну ідентичність. Зневіра у завтрашньому дні та відсутність мінімального патріотизму в масах значно погіршують українські перспективи.
Сучасна українська музика, яка перестає втрачати національний колорит, падає під навалою західних стандартів та попсових російських шаблонів, які не несуть в собі жодного життєстверджуючого і патріотичного змісту.
На даному етапі розвитку України можна виділити низку основних проблем:
Проблема відриву української молоді від традицій і національних культурних цінностей;
Денаціоналізація молоді шляхом інфомаційної блокади;
Низька популяризація українського мистецького продукту;
Проблема чужинської інформаційної експансії.
Цілі:
Піднести національну свідомість молоді шляхом пропагування незалежності Української Держави, свободи української нації та самобутності рідної культури через патріотичне, культурно-мистецьке виховання молоді, як передумову виховання освіченої Української Нації.
Завдання:
піднесення української національної ідеї в середовищі молоді та творчих колективів;
• пропагування серед молоді життєвої активності та здорового способу життя;
• просвітницька робота щодо діяльності національних героїв;
• допомога обдарованій молоді;
• утвердження бережливого ставлення до навколишнього середовища та екологічного виховання;
• знищення стереотипу «Малоросії» та другосортності української культури;
• пропаганда української мови, культури, цінностей та всього, що є рідним нашому народу.
Мотивація:
Образ «Нація» живе в душі та розумі людини. Нація складається з особистостей, що свідомі в своїй національній приналежності. Наскільки представлена у свідомості кожної конкретної особистості буде нація та її інтереси, настільки особистість дбатиме про свою націю та захищатиме її. На питання які саме системи переважно впливають на формування особистості відповідає наступна схема:
Суть нашої проблеми полягає в тому, що основні системи, відповідальні за формування особистості (інформаційна, освітня), підконтрольні ворогам української нації та використовуються ними для нищення її духовності й інтелекту.
Вирішити проблему можна тільки застосувавши технології відродження національної свідомості українських громадян та українців, що проживають в інших державах. Аби відновити духовність, цілісність та силу нашої нації, ми мусимо поставити системи формування особистості під свій контроль.
Практичному вирішенню поставленого завдання і слугує культурно-мистецька кампанія «Антиокупант».
Реалізація кампанії:
Культурно-мистецька кампанія «Антиокупант» включає в себе систематичне проведення заходів, спрямованих на викорінення чужорідної культури з провідних ланок відчизняного інформаційного простору і відродження українських культурних традицій, а також пропаганду українського сучасного мистецтва.
Заходи кампанії є різноманітними по своїй суті, починаючи від агітації та розповсюдження україномовних літературних та музичних творів, кінофільмів, агітаційно-пропагандивних аксесуарів, проведення літературних вечорів, арт-вечорів, та концертів різних рівнів, запровадження україномовних дискотек, фестивалів та конкурсів серед талановитої молоді.
Словник термінів:
Інформаційна війна – війна, спрямована на підкорення супротивника через вплив на його свідомість засобами масової інформації.
Інформаційна блокада – загарбання іноземцями вітчизняного інформаційного простору, за якого чужинський інформпродукт (фільми, пісні, книги, преса і т.д.) заповнює українську інформаційну мережу, витісняючи продукт національний.

Інформаційний відділ Житомирської організації
«Національний Альянс»Bookmark and Share