Комсомольськ розпочав підготовку до «Міжнародних молодіжних муніципальних слухань-2008»


«Міжнародні молодіжні муніципальні слухання» проводяться в Комсомольську четвертий рік та є унікальним форумом молоді, на якому дійсно відбувається розгорнутий майстер-клас щодо участі молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівні.
Базовим документом «Міжнародних молодіжних муніципальних слухань» є «Переглянута європейська Хартія про участь молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівні», яка дає максимальне поле дії для проявів громадянської свідомості молоді як у селах та містечках, так і у великих мегаполісах України.
Учасники засідання координаційної ради – молодіжні лідери з різних регіонів України та члени молодіжних організацій та об’єднань м. Комсомольська.
Результати роботи координаційної ради будуть надані українській спільноті.

Т.Оробченко, координатор МММС.

Міжнародний проект
«ТИ – ЄВРОПЕЄЦЬ»

Тема: «Імплементація «Переглянутої європейської Хартії про участь молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівні»

2-5 липня 2008 року,
м. Комсомольськ Полтавської області

Базовим документом Міжнародних муніципальних молодіжних слухань (в подальшому Слухання) є Переглянута Європейська Хартія щодо участі молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”, прийнятий Радою Європи у 2003 році.
2-6 липня 2008 року в 4-ті Міжнародні молодіжні муніципальні слухання (план проведення Слухань додається) . Предметом обговорення є шляхи реалізації в Україні та європейських країнах базового документу Ради Європи щодо молодіжної політики „Переглянутої Європейської Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”.
СЛУХАННЯ є тим молодіжним зібранням, які мають за мету розглянути питання залучення молодих громадян в державотворчий процес та становленню громадського суспільства в Україні; створенню умов для самореалізації та залучення молоді до вирішення загальних соціальних та освітніх проблем, а також інтеграції української молоді до європейської спільноти.
Українська молодь, як найбільш ініціативна частина суспільства, має більш ефективно залучатися до процесів прийняття рішень та використовувати свої ресурси для реалізації молодіжної політики на місцевому та регіональному, опираючись на досвід молодіжних ініціатив європейських країн, враховуючи національний менталітет та досвід роботи в Україні.
СЛУХАННЯ передбачають створення надійного фундаменту співпраці української та європейської молоді в реалізації „Переглянутої європейської Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”.
Головна мета СЛУХАННЬ: надати експертну оцінку реалізації в Україні „Європейської Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”, визначити шляхи активізації участі молоді у процесах прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях.
Головна ідея СЛУХАННЬ: стимулювати громадську активність молоді у вирішенні нагальних проблем стосовно реалізації молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях, закласти ідею про те, що активна участь молоді в державотворчих процесах виховує відповідальність за прийняті рішення, викорінює споживче відношення до життя. Делегування молоді повноважень по ініціюванню, підготовці та активній участі в реалізації молодіжних проектів та програм повинно бути основою формування сучасної державної молодіжної політики.
Головна задача СЛУХАННЬ: стимулювання в суспільстві молодіжних ініціатив, проектів, програм, які сприятимуть розвитку молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях.
Задачі СЛУХАННЬ:

- створення умов на місцевому та регіональному рівнях для реалізації молодіжних ініціатив;
- заручитися підтримкою місцевих та регіональних влад щодо реалізації проектів та програм, представлених на СЛУХАННЯХ;
- спираючись на європейський досвід, провадити в дію ідеї здорового способу життя як основи самореалізації молоді;
- розширити інтеграційні процеси в молодіжному середовищі як запоруки побудови єдиного європейського дому.
Учасники СЛУХАННЬ: делегації регіонів України, країн Європи та США, до складу яких входять лідери та представники молодіжних громадських організацій, молоді політики, молоді представники малого та середнього бізнесу.
Очікувані результати:
- підвищення іміджу України серед країн Європи в частині реалізації молодіжної політики та участі молоді в процесі прийняття рішень;
- стимулювання інтеграційних процесів в загальноєвропейську культуру, базуючись на національних та регіональних традиціях;
- створення банку даних молодіжних проектів та ініціатив щодо реалізації молодіжної політики в Україні в регіонах відповідно до „Переглянутої Європейській Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”;
- активізація українського молодіжного руху в рамках „Європейській Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях”;


ОРГАНІЗАТОРИ СЛУХАНЬ:
1. Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.
2. Полтавська обласна державна адміністрація, управління у справах сім’ї та молоді.
3. Орган місцевого самоврядування м. Комсомольська Полтавської області.

ПАРТНЕРИ СЛУХАНЬ:

1. Програма розвитку ООН в Україні.
2. Корпус Миру США в Україні.
3. Бюро інформації Ради Європи в Україні.
4. Асоціація міст України.
5. Національний комітет з питань реалізації європейської кампанії «Всі різні-всі рівні», м. Київ.
6. ГО «Християнсько демократична молодь України», м. Київ.
7. Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, м. Кременчук Полтавської області.
8. ЧММГО «Псі-Поліс», м. Черкаси.
9. ГО «Молодіжний центр демократії», м. Комсомольськ.

І етап реалізації проекту «Ти – європеєць» - «Міжнародні молодіжні муніципальні слухання-2008».


Проведення «Міжнародних молодіжних муніципальних слухань – 2008» на тему „Участь молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівні” відбудуться в м. Комсомольську з 3 по 5 липня 2008 року.
Головними задачами І етапу є :
1.Надання експертної оцінки реалізації в Україні „Європейської Хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні;
2. Визначення шляхів активізації участі молоді у процесах прийняття рішень;
3. Узагальнення найкращих практик реалізації проектів та програм, спрямованих на вдосконалення молодіжної політики.
Реєстрація учасників відбудеться до 30 червня 2008 року.
Планується участь представників Росії, Білорусії, США, Польщі, Словацької республіки, Індонезії, Грузії, Литви, Вірменії, Молдавії, Придністров’я, Болгарії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

П Р О Г Р А М М А
«Міжнародних молодіжних муніципальних слухань-2008»
3-5 липня 2008 року

м. Комсомольськ Полтавської області Україна

2 липня 2008 року - робота команди модераторів та оргкомітету

1-й день -03 липня 2008 року
До 12.00 Заїзд та реєстрація учасників
(готель «Славутич» (вул. Набережна, 1)
12.00-13.00 Поселення учасників в готелі «Славутич» (вул. Набережна,1)
13.00-14.30 Обід
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1).
16.00-18.00 Святкове відкриття Муніципальних молодіжних слухань
Конференц-зал Палацу культури та творчості).
18.00-19.00 1-ше пленарне засідання Муніципальних молодіжних слухань
конференц-зал готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
19.00-20.00 Вечеря
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
20.00-23.00 Тренінг «Психологія лідерства»
23.00- і далі 1-й день after-party

2-й день – 4 липня 2008 року
8.00-8.30 Сніданок
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
8.30-9.00 Загальні збори з питань організації Муніципальних молодіжних слухань.
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
9.00-11.00 Робота в комітетах (захист особистих проектів учасників, напрацювання проекту комітету, підготовка вуличної акції, напрацювання моделі МММС-2008).
(на території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
11.00-11.30 Кава-пауза.
11.30-13.00 Робота в комітетах (захист особистих проектів учасників, напрацювання проекту комітету, підготовка вуличної акції, напрацювання моделі МММС-2008).
(на території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
13.00-14.00 Обід
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
14.00-16.00 Робота в комітетах.
(Аналіз особистих проектів учасників, завершення роботи над спільним проектом комітету).
16.00-18.00 Робота в комітетах (захист особистих проектів учасників, напрацювання проекту комітету, підготовка вуличної акції, напрацювання моделі МММС-2008).
(на території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
18.00-19.00 Презентація сценарію вуличних акцій в рамках європейської кампанії «Всі різні-всі рівні» від кожного комітету.
(територія готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
19.00-20.00 Вечеря
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
20.00 -21.00 Вулична акція в рамках європейської кампанії «Всі різні-всі рівні», проводиться спільно з дитячими організаціями м. Комсомольська
21.00-22.00 Робота в комітетах по підготовці моделі МММС-2008.
22.00-і далі 2-й день after-party


3-й день – 5 липня 2008 року

8.00-8.30 Сніданок
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
8.30-9.00 Загальні збори з питань організації Муніципальних молодіжних слухань.
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
9.00-9.30 Звіт про проведення вуличних акцій в рамках європейської кампанії «Всі різні-всі рівні» (фото, відео матеріали)
9.30-10.00 Презентація моделі «Міжнародних молодіжних муніципальних слухань-2008»
11.00-11.30 Кава-пауза.
11.30-12.30 Урочисте закриття «Міжнародних молодіжних муніципальних слухань-2007»
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
13.00-14.00 Обід
(їдальня готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1)
14.00 Від’їзд учасників слуханьРобота в комітетах буде вестися за наступними напрямками:
- комітет № 1 (модератор Кочурін Максим, м. Комсомольськ) «Участь молоді у процесі прийняття рішень на місцевому та регіональному рівні»
- комітет № 2 (Свєткова Вікторія, м. Київ) «Формування правової культури і профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі»
- комітет № 3 (модератор Мартинович Наталія, м. Комсомольськ) «Освіта молоді, її інтелектуальний і духовний розвиток, підтримка талановитої та обдарованої молоді».
- комітет № 4 (модератор Васильченко Олена, м. Комсомольськ) «Зайнятість молоді, розвиток підприємницької діяльності, малий бізнес».
комітет № 5 (модератор Васильченко Олена, м. Комсомольськ) «Молодіжна культура, відпочинок, дозвілля, оздоровлення молоді, розвиток фізичної культури і спорту».
комітет № 6 (модератор Горінов Павло, м. Одеса) «Проблеми екології та виховання екологічної культури молоді».
комітет № 7 (модератор Войнаровска Наталя, м. Київ ) «Становлення і підтримка молодої сім’ї, охорона материнства та дитинства».
комітет № 8 (модератор Мартинович Наталія, м. Комсомольськ) «Висвітлення в ЗМІ участі молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні»
комітет № 9 (модератор Малих Євгенія, м. Київ) «Студентське самоврядування - демократичний шлях вирішення проблем студентської молоді».


ІІ етап Реалізації промокампанії «Ти – європеєць». Автопробіг по Сумській, Чернігівській та Житомирській областях :


Згідно прийнятої Резолюції на «Міжнародних молодіжних муніципальних слуханнях-2007» та складу затвердженої координаційної ради з числа молодіжних регіональних лідерів в період з серпня по грудень 2007 року провести інформаційно - просвітницьку кампанію в регіонах:
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ (27-29 СЕРПНЯ 2008 РОКУ) ЗА МАРШРУТОМ ПОЛТАВА - КОМСОМОЛЬСЬК – ОХТИРКА – ЛЕБЕДИН - РОМНИ – КОМСОМОЛЬСЬК –ПОЛТАВА;
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (10-12 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ) ЗА МАРШРУТОМ ПОЛТАВА - КОМСОМОЛЬСЬК – БАХМАЧ – НІЖИН - ПРИЛУКИ – КОМСОМОЛЬСЬК –ПОЛТАВА;
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ (26-27 ЖОВТНЯ 2008 РОКУ) ЗА МАРШРОТОМ ПОЛТАВА - КОМСОМОЛЬСЬК – КОРОСТЕНЬ – НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ - БЕРДИЧІВ – КОМСОМОЛЬСЬК – ПОЛТАВА;

Начальник відділу
у справах сім’ї та молоді Оробченко Т.В.


Bookmark and Share