Значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, які готуються за державним замовленням


Голова обласної державної адміністрації Юрій Чижмарь підписав розпорядження “Про проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2008-2009 роки”
Основною проблемою ринку праці, яка потребує вирішення, і цьому сприятиме виконання завдань програми зайнятості населення Тернопільської області на 2008-2009 роки, є зменшення рівня безробіття та зростання рівня зайнятості. Виконання завдань програми зайнятості населення області за попередні роки сприяло позитивним результатам у вирішенні цієї проблеми.
Основними напрямами діяльності, включеними до Програми, є:
- виконання завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць;
- працевлаштування незайнятих громадян за сприянням державної служби зайнятості, зокрема, на вільні та створені робочі місця;
- надання дотацій роботодавцям шляхом виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності. В 2008-2009 роках продовжуватиметься розвиток малого підприємництва. Кількість малих підприємств планується збільшити на 3 відсотки і довести до 4850 одиниць у 2008 році та 5000 – у 2009 році. Відповідно зростатиме і чисельність працюючих в бізнесових структурах. За рахунок малого підприємництва передбачається створити 8,7 тис. нових робочих місць у 2008 році та 9 тисяч – у 2009 році.
- залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних сезонних та громадських роботах;
- здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за сприянням держаної служби зайнятості.

Поряд з тим, існує ряд факторів, які негативно чи специфічно впливають на формування ринку праці. Серед них:
- тіньова зайнятість. Значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців уникає реєстрації трудових відносин;
- певна недосконалість законодавства про зайнятість, внаслідок чого значними є обсяги сільського безробіття. Серед безробітних частка жителів сільської місцевості складає 65,9 %;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, які готуються за державним замовленням. В результаті виникла невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці. Невирішеною залишається проблема прогнозу потреби ринків праці у спеціалістах. При цьому починає проявлятися дефіцит кваліфікованих працівників за робітничими професіями;
- недостатня мотивація до праці: середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки області, залишається найменшою серед усіх областей. За 2006 рік вона склала 727,27грн., тоді як в середньому по Україні – 1041грн. У 2007 році заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки області, склала 942,67грн., по Україні – 1351 грн.;
- комерційний туризм та нелегальна робота за кордоном. Згідно з наявними даними за кордоном працює понад 58 тисяч жителів Тернопільщини, тобто більше 9 % працездатного населення;
- неспівпадіння алгоритмів позитивного приросту економіки та стабілізації ринку праці, оскільки зростання обсягів виробництва та послуг часто супроводжується скороченням потреби у працівниках за рахунок застосування нових технологій та підвищення продуктивності праці. Зростають одночасно і вимоги до професійного рівня працівників.

Проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2008-2009 роки погоджено з Міністерством праці та соціальної політики України.
Тепер головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації має внести проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2008-2009 роки на розгляд чергової сесії обласної ради.

Контакт: Заруцький Юрій
(8-0352) 43-11-05, zmi@te.gov.ua
Bookmark and Share