ДЕМОКРАТІЯ ПО-СТУДЕНТСЬКИ


Уперше в Україні студенти беруть безпосередню участь у законотворчій діяльності. Наприклад, вносячи зміни та рекомендації до профільних нормативних актів. Так, на Полтавщині студенти вищих навчальних закладів працюють над Законом України “Про вищу освіту” в розділах, які стосуються студентського самоврядування. Остаточні зміни та рекомендації, обговорені у студентських колективах, були винесені на круглий стіл 30 березня, проведеного Молодіжним парламентом Полтавщини, громадською організацією “Обласна студентська рада” та Полтавським обласним відділенням Комітету виборців України.
Протягом місяця на низці подібних круглих столів молодь говорила про необхідність суттєвих змін законодавства України, що стосується студентського самоврядування. Один із таких реформістських законопроектів було підготовлено до розгляду у Верховній Раді України тринадцятьма народними депутатами. Саме до нього і бажає включити свої напрацювання полтавське студентство. Так, нагальною потребою для органів студентських самоврядувань (які є формою самоорганізації студентів у навчальному закладі) вони вважають закріплення фінансової незалежності цих структур від адміністрацій навчальних закладів, адже часто студентські ради, парламенти та деканати саме через свою повну фінансову залежність є “кишеньковими” утвореннями. Також пропонується закріпити законодавчо обов’язок адміністрацій навчальних закладів забезпечувати студсамоврядування основними засобами: приміщенням для зборів, оргтехнікою для поточної роботи, телефоном та доступом до Інтернету.
Це дозволить студентським самоврядуванням певніше почуватися у стінах “альма-матер” і стати впливовим органом, який захищатиме інтереси студентства. Адже хтось мусить займатися питаннями прав студентів у навчанні під час сесії, щоб не допустити хабарництва, підтримувати дисципліну в гуртожитках, коли адміністрація діє лише “драконівськими” методами, виселяючи студента і винного, і невинного. У Польщі, наприклад, студентські самоврядування самостійно визначають розмір плати за навчання...
Студенти Полтавщини першими розпочали обговорення законопроекту, який покликаний задовольнити найголовніші їхні інтереси, і першими висловили свої пропозиції на круглих столах. Як виявилося, зауважень та рекомендацій у них накопичилося чимало. Тож можна з упевненістю стверджувати, що не менше їх виникне й у студентів інших регіонів України. Якщо закони про студентське життя допомагатимуть складати самі студенти – це і буде справжньою демократією.

Євген БРИЖ

к. тел. +38 0532 611-931
Україна, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім.127 тел. 61-19-31
р/р 26008324210001 в ПРУ КБ “Приватбанк”,
МФО 331401, ЗКПО 25976156
Полтавська обласна спілка молодіжних та дитячих громадських організацій, дорадчий орган з молодіжних питань Полтавської обласної ради "Молодіжний Парламент Полтавщини"

Bookmark and Share