Що необхідно зробити для системного розв’язання проблеми студентських гуртожитків?


Що за останній час вже було зроблено для розв’язання проблеми студентських гуртожитків вищих навчальних закладів з боку державної влади?

1. Доручення Прем’єр-міністра України (№4879/1 від 02.02.2004 року) керівникам центральним та регіональним органам державної влади щодо вирішення найбільш важливих студентських проблем, в тому числі по студентським гуртожиткам, а саме було доручено:
- МОН провести інвентаризацію студентських гуртожитків з метою цільового використання їх виключно для проживання студентів;
- МОН, Держбуду, Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо ремонту старих і будівництві нових гуртожитків.

2. Постанова Кабінету Міністрів України №818 від 10 червня 2006 року «Про затвердження порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів»

3. Обговорення питання щодо стану студентських гуртожитків на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України (24 травня 2006 року).

4. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України № 533/676 від 13.07.2006 року «Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво студентського містечка у м. Києві»

5. Лист Міністерства освіти і науки України керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (№1/9-557 від 05.09.06) щодо необхідності термінового проведення внутрішнього стану забезпечення студентів місцями в гуртожитку.

6. Розпорядження Міністерства освіти і науки України №171-р від 25.09.2006 року «Про першочергові заходи і вирішення проблем студентських гуртожитків»

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 667-р від 27.12.2006 року «Про затвердження Концепції державної програми «Студентський та учнівський гуртожиток на 2007-2010 роки»

8. Розпорядження Міністерства освіти і науки України №6-р від 16 січня 2007 року щодо затвердження складу робочої групи з розробки нормативних документів з питань діяльності студентських гуртожитків.

9. Постанова Кабінету Міністрів України №541 від 21 березня 2007 року «Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів»

10. Лист Міністерства освіти і науки України начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київській та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за № 1/10-224 від 18.04.2007 року щодо необхідності створення спільних комісій та проведення інвентаризації студентських гуртожитків ВНЗ та розробки заходів щодо забезпечення всіх іногородніх студентів місцями для проживання та ефективного використання житлового фонду, а саме студентських гуртожитків і поінформувати МОН до 20.05.07.

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 738-р від 11.09.2007 року «Про будівництво гуртожитку Національної академії наук і Національного медичного університету імені О.О. Богомольця».

12. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007 року «Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»

Така кількість рішень органів державної влади говорить про велику уваги до питань стану студентських гуртожитків, але очевидно й цього недостатньо, тому що:

- по-перше: нові студентські гуртожитки так і не будуються;
- по-друге: ремонт та реконструкція існуючих студентських гуртожитків здійснюється переважно лише за рахунок власних коштів вищих навчальних закладів та носить в більшості випадків «косметичний характер»;
- по-третє: в студентські гуртожитки поселяють людей, які ніяким чином не пов’язані з учбовим процесом, а саме працівників ЖЕКів, правоохоронних відомств та інших державних структур.
Цей перелік безумовно можна ще продовжувати…

Який може бути вихід із цієї ситуації та що необхідно зробити для системного розв’язання проблеми студентських гуртожитків в Україні? На мій погляд необхідно зробити наступне:

1. Проаналізувати виконання всіх рішень органів державної влади щодо питань студентських гуртожитків починаючи з 2004 року.

2. Розробити та затвердити Державну програму «Студентський та учнівський гуртожиток на 2008 – 2011 роки» з зазначенням термінів виконання, обсягів та джерел фінансування.

3. Визначити перелік студентських гуртожитків, ремонт або реконструкцію, яких необхідно провести в 2008 році за рахунок коштів державного бюджету (на ці цілі в 2008 році передбачено 92 млн. грн.)

4. Доручити керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації привести власні положення про студентський гуртожиток у відповідність до Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу (Наказ МОН України №1004 від 13.11.2007 року).

5. Створити єдиний реєстр студентських гуртожитків вищих навчальних закладів України.

6. Розробити Санітарні норми проживання в гуртожитку.

7. Доручити керівникам вищих навчальних закладів провести аналіз співвідношення вартості проживання – існуючим санітарним умовам в студентських гуртожитках та вжити відповідних заходів.

8. Заборонити керівникам вищих навчальних закладів поселяти в студентські гуртожитки осіб, які не мають жодного відношення до навчально-наукового процесу у вищому навчальному закладі.

Переконаний, що необхідно переходити від слів – до реальних кроків та системного розв’язання проблеми студентських гуртожитків.

Черних Андрій, Координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України, Член Ради ВМГО «Молодь за Литвина»


Bookmark and Share