Стипендіальне забезпечення студентів


У зв'язку з підвищенням рівня стипендій учням і студентам відповідно до видатків Державного бюджету на 2008 рік, а саме:
з 1 січня 2008 року

* учні ПТУ - 150 грн.,
* студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 200 грн.,
* студенти ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації - 300 грн.

необхідно розробити порядок щодо здійснення таких виплат.

У проекті порядку не передбачено зменшення на 10% розміру звичайної академічної стипендії, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4,00-4,29 за п'ятибальною шкалою оцінювання, а також не зменшено фонд матеріальної допомоги студентам до 10% стипендіального фонду, як це сказано у зверненнях студентської громадськості. Міністерство освіти і науки ще раз наголошує, що підстав для будь-яких тверджень щодо ущемлення студентів в стипендіальному забезпеченні немає.

Другий етап підвищення відбудеться з 1 жовтня 2008 року, згідно з яким

* учні ПТУ отримають 200 грн.,
* студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 400 грн.,
* студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації - 530 грн.,

що майже утричі більше від 2007 року.
Bookmark and Share