НФОРМАЦІЯ


Суть звернення

Щодо надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків

Відповідь
Виплата цієї грошової винагороди здійснюється відповідно до Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обо''язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2000 р. N 898.
Цей Порядок поширюється на педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють в навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці.
Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом і може включати в себе додаткові критерії з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи.
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу чи методичної установи.

Суть звернення

Щодо вступу на навчання до вищого навчального закладу дітей з сімей загиблих шахтарів

Відповідь
В Україні створені умови, щоб молодь відповідно до Конституції мала можливість безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі. Держава фінансує підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з усіх напрямів підготовки і спеціальностей у державних вищих навчальних закладах шляхом розміщення державного замовлення. Основою конкурсу під час прийому на навчання визначені знання вступника та його спроможність навчатись у вищому навчальному закладі (успішно засвоювати програмний матеріал, а також своєчасно виконувати графік навчального процесу). Саме для виявлення рівня знань вступника та його спроможності успішно навчатись приймальні комісії проводять конкурсні вступні випробування. З 2005 року у якості вступних випробувань у вищих навчальних закладах зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти з застосуванням тестових технологій.
Щодо поза конкурсного зарахування на навчання за кошти державного бюджету дітей, чиї батьки загинули на вугледобувних підприємствах, підтверджуємо, що такі пільги вступникам надаються відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 N 524/99 "Про державну допомогу дітям, які навчаються за гірничими спеціальностями, і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах" при вступі до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за гірничими спеціальностями за кошти державного бюджету

Суть звернення

Щодо здобуття безоплатно другої вищої освіти.

Відповідь
Відповідно до ст.4 Закону України "Про вищу освіту" громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Якщо вже здобута повна вища освіта, то другу вищу освіту можна здобути виключно на контрактній основі.

Суть звернення

Щодо вступу на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста (магістра)

Відповідь
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра мають право вступати до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації для продовження навчання за програмами підготовки фахівців наступного освітньо-кваліфікаційного рівня за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає напряму підготовки раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.
Законом України "Про основи захищеності інвалідів в Україні", введеним в дію постановою Верховної Ради України від 21.03.91 N 876-12 передбачено, що за інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до ВНЗ. Під час навчання пенсія і стипендія інвалідам виплачується в повному розмірі.
З питаннями щодо особливих форм проведення вступних випробувань та участі у конкурсі, а також можливості продовження навчання за відповідною програмою, слід звертатися безпосередньо до приймальної комісії обраного для навчання ВНЗ, яка надасть рекомендації відповідно до затверджених на цей рік правил прийому.

Суть звернення

Щодо нормативів площі, що прибирається, на одну посаду прибиральниці

Відповідь
На даний час Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації опрацьовуються і погоджуються у відповідних міністерствах.
Кількість посад прибиральниць, що мають забезпечити утримання навчального закладу у належному стані, визначається керівником з розрахунку 550 кв. м. площі, що прибирається, на одну посаду.
Слід зазначити, що цей норматив застосовується лише для визначення кількості посад. Площа, яку має прибирати прибиральниця, встановлюється керівником в залежності від того, наскільки вона заставлена та інше.

Суть звернення

Щодо зарахування до педагогічного стажу для призначення пенсії за вислугу років періоду служби у армії

Відповідь
Пенсія за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам призначається при наявності спеціального стажу не менше 25 років. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 N 909. Зазначеною постановою КМУ не передбачено зарахування до педагогічного стажу для призначення пенсії за вислугу років періоду перебування на військовій службі.

Суть звернення

Прирівнення певного навчального закладу, який існував за часів СРСР до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Відповідь
До стажу наукової роботи, який дає право на призначення пенсії відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", може бути зарахований час роботи на певних посадах у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
Відповідно до статті 24 Закону України "Про вищу освіту" вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра. Рівню освіти, здобутої у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, відповідає освіта, здобута у вищих навчальних закладах колишнього СРСР (університет, інститут, академія). Особам, що завершували навчання у вищих навчальних закладах СРСР, видався диплом про вищу освіту.
Отже при розгляді питання щодо прирівнення певного навчального закладу, який існував за часів СРСР, до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, слід керуватися, зокрема, викладеними нормами.

Суть звернення

Щодо виходу на пенсію з посади наукового працівника та виплати грошової допомоги у розмірі шести окладів

Відповідь
Згідно з частиною 19 статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон) при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 N 257, не менше: для чоловіків -12,5 років, для жінок - 10 років.
Згідно з частиною 16 статті 24 Закону виходом на пенсію є день звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника задля (з метою) звернення за призначенням пенсії відповідно до цього Закону.
Таким чином, при звільненні з посади наукового (науково-педагогічного) працівника саме з метою звернення за призначенням пенсії відповідно до статті 24 Закону та за наявності необхідного спеціального стажу роботи, працівнику належить до виплати грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат.
Іншого чинним законодавством не передбачено.
Довідково. Відповідно до Закону України "Про оплату праці" та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам) є складовою заробітної плати.
Bookmark and Share