Які „молодіжні та студентські” рішення найближчим часом прийме Уряд Ю.Тимошенко?


На сьогоднішній день профільними міністерствами розроблені проекти рішень Уряду з вищезазначених молодіжних та студентських проблем. А саме:

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення»;

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної цільової соціальної програми «Студентський та учнівський гуртожиток»;

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» у 2008 році»;

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів»;

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»;

- Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004 – 2008 роки».

- Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Прядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України».

В цілому підтримуючі проекти рішень Уряду, слід зазначити наступне:

Щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення: як відомо, Міністерство освіти і науки запевнило, що у проекті Постанови не передбачено зменшення на 10% розміру звичайної академічної стипендії, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4,00-4,29 за п'ятибальною шкалою оцінювання, а також не зменшено фонд матеріальної допомоги студентам до 10% стипендіального фонду. Також слід зазначити, що всі студенти отримують „різницю” за січень-лютий 2008 року, т. як. Розмір стипендії з 1 січня 2008 року для учнів ПТУ - 150 грн., студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 200 грн., студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації - 300 грн.

Зазначена Постанова буде розглядатися на черговому засідання Кабінету Міністрів України 5 березня 2008 року.

Щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної цільової соціальної програми «Студентський та учнівський гуртожиток»: проект зазначеної Програми передбачає:

- проведення реконструкції 180 будівель гуртожитків вищих та професійно-технічних навчальних закладів за 2008-2010 роки (2008-70, 2009- 40, 2010 - 70). На ці цілі планується витратити 200 млн. грн. за рахунок Державного бюджету України;
- проведення капітального ремонту в 410 будівлях гуртожитків вищих та професійно-технічних навчальних закладів за 2008-2010 роки (2008-95, 2009- 145, 2010 - 170). На ці цілі планується витратити 220 млн. грн. за рахунок Державного бюджету України;
- проведення оновлення інженерного та побутового обладнання 720 гуртожитків за 2008-2010 роки (2008-250, 2009- 220, 2010 - 250). На ці цілі планується витратити 320 млн. грн. за рахунок Державного бюджету України;
- будівництво 4 нових гуртожитків в мм. Києві, Дніпропетровську, Харкові до 2010 року. На ці цілі планується витратити 40 млн. грн. за рахунок Державного бюджету України.

Щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» у 2008 році»: зазначена Постанова містить достатньо обмежений перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем: муляр, маляр, електрозварник, слюсар-ремонтник, фрезерувальник, токар та інженери за спеціальностями: металорізальні верстати та системи, інструментальне виробництво та обробка металів за спецтехнологіями.

Щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Прядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України»: реалізація зазначеної Постанови потребуватиме 102, 9 млн. грн., а в Державному бюджету України на 2008 рік передбачено лише 38,3 млн. грн. Враховуючи вищезазначене, необхідно буде вносити зміни до Державного бюджету України.

Щодо Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»: основі зміни стосуються збільшення терміну надання часткової компенсації з 5 років до 10 років. При орієнтовній кількості укладених угод про надання часткової компенсації з 2 000 молодих сімей у 2008 році додаткові витрати державного бюджету протягом 2013 – 2017 років становитимуть орієнтовно 56,6 млн. грн.

Безумовно прийняття вищезазначених рішень сприятиме більш ефективному розв’язанню молодіжних та студентських проблем.

Інформацію підготував: Черних Андрій, Координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України
chernih_22@yahoo.com
8 067 656 99 41


Bookmark and Share