«Тож яка і коли буде виплачена нова стипендія студентам України?»


На Пленумі ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, який відбувся 15 лютого 2008 року, міністру освіти І.О.Вакарчуку представники студентства гостро ставили питання щодо не узгодженого Проекту змін до «Порядку призначення і виплати стипендій» (http://studprofkom.ntu-kpi.kiev.ua/docs/show/?id=497), які міністерство подало на затвердження Кабінету Міністрів. На що Іван Олександрович пообіцяв врахувати ці зауваження.
22 лютого 2008 року за матеріалами пленуму до Міністерства освіти від ЦК нашої Профспілки було направлено відповідного листа.

«ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення” і просить врахувати наступні зауваження.
Проектом постанови передбачається зміна порядку встановлення розміру стипендії, зокрема її розмір не залежатиме від розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
Враховуючи норми ст. 2 Закону України “Про прожитковий мінімум”, ст. 9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, ст. 60 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України”, пропонуємо з п. 4 Змін, що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій (далі Змін) вилучити абзац п’ятий і шостий, а п. 9 викласти у редакції:
“9. У п. 11 цифри 20, 25, та 30 замінити цифрами 32, 64 та 85 відповідно”, що забезпечить в подальшому збереження співвідношення розміру стипендії до розміру прожиткового мінімуму.
Важливим механізмом соціального захисту та заохочення за успіхи у навчанні студентської молоді є використання вищими навчальними закладами не менш як 10% коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та преміювання. Тому пропонуємо п. 6 Змін вилучити.
Пунктом 11 Змін пропонується знизити розмір мінімальної стипендії для окремих категорій студентів на 10%, що суперечить ст. 60 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України” та самому визначенню “мінімальна стипендія”. ЦК Профспілки підтримує ідею диференціації розміру стипендії від успішності і пропонує для категорій студентів, зазначених у п. 11, мінімальну стипендію встановити в розмірі відповідно до зазначеного закону, а категоріям студентів, зазначеним у п. 10, збільшити її на 10%.
Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” для окремих категорій студентів виплачувалася стипендія, підвищена на 100%. Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачається, що розмір таких стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України. Враховуючи норми ст. 22 Конституції України та те, що Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України” діє до 31.12.08 пропонуємо п. 29 Змін, вилучити.
Недопустимим, на нашу думку, є вилучення абзацу п’ятого п. 8 “Порядку призначення і виплати стипендій”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004, щодо виплати стипендії раз на місяць, а за літній канікулярний період – повністю до його початку. Пропонуємо з п. 7 Змін абзац другий вилучити.
Пунктом 3 Змін звужується право окремих категорій студентів на одночасне отримання соціальної і академічної стипендії, що передбачено у діючому Порядку призначення і виплати стипендій. ЦК Профспілки пропонує останній абзац цього пункту викласти у редакції:
“Окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії”.
Пунктом 5 Змін звужується право студентів, які мають сім’ї з дітьми і один з членів сім’ї є не студентом денної форми навчання, на отримання соціальної стипендії. Пропонуємо у підпункті 5 цього пункту після слів “сім’ї з дітьми” поставити крапку з комою, а решту тексту вилучити.
Нормою п. 13 передбачається порушення співвідношення іменних та персональних стипендій до академічної стипендії на 10-20%. Пропонуємо зберегти діючі співвідношення, для чого цифру 130 у зазначеному пункті замінити на 150.
ЦК Профспілки пропонує пункти 5 та 8 після слів “дітьми-інвалідами” доповнити слова “інваліди з дитинства”, оскільки це різні категорії студентів».

Сподіваємось, що документ, на який зараз посилається прес-служба МОН містить наші пропозиції та зауваження (http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2008/26_02/2/). Студентство лише «наполегливо» чекає обіцяної стипендії у 300 грн. на місяць.
Bookmark and Share