МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА – ЗРАЗОК ДЕРЖАВНІЙ


Київ, 11 березня 2008 року – ВМГО «Асоціація студентів-політологів України» спільно з Молодіжним Центром політики та інформації, провели опитування всеукраїнських громадських організацій на тему «Ефективність взаємодії молодіжних громадських організацій України із Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту»
Дослідження, яке охопило Автономну Республіку Крим, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Харківську та Чернівецьку області. Дане широкопланове дослідження продемонструвало те, що за останній час активізувалась робота обласних управлінь у справах молоді та спорту, що пов’язано з проведенням конкурсу проектів програм молодіжних організацій на 2008 рік як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях (Одеська, Запорізька, Луганська, Волинська області).

Були сформульовані питання:

- Ефективність діяльності міністерства та міністра, - політична заангажованість міністра,
- професіоналізм міністерства та міністра,- конфліктність.

Шкала оцінок

Оцінки, які були отримані в процесі дослідження характеризувалися багатовекторністю реакцій на сформульовані питання.

З позитивної сторони в усіх регіонах України відзначалися такі критерії, як ефективність діяльності та професіоналізм міністра Ю.Павленка та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту загалом. Це характеризує діяльність міністра та міністерства як якісно-професійне. Зазначалося, що ГО починають відігравати дійсно велику роль у державному житті, велику долю таких ГО займають Молодіжні організації, які виконують інтегративну функцію в суспільному житті держави.

З негативної сторони в східних регіонах України характеризували приналежність міністра до певної політичної сили, проте більша частина опитуваних зазначала, що дана приналежність, наразі, не відбивається на професійній діяльності.
Окрім цього, всі опитувані зазначили, що остерігаються втягнення молоді в політичну боротьбу ключових гравців політичної арени України. Що в свою чергу може призвести до порушення балансу в молодіжному середовищі, який був досягнутий останніми роками і спричинити протистояння в молодіжному середовищі.

Неоднозначною була оцінка конфліктності. Більша частина опитуваних вказувала на те, що дана характеристика не є оціночним фактором діяльності.
Висновки:

Не зважаючи на події в політичному житті українського суспільстві останніх місяців, молодіжні громадські організації (окрім підпартійних структур) перестають бути інструментом прихованої агітації політичних сил, перестають «добровільно-примусово» бути втягнутими у політичні баталії. Також частіше почали запрошуватись представники громадських організацій для розгляду державними установами молодіжних та освітніх питань.

Разом з тим залишається загроза втягнення і масового використання молоді у політичних акціях і процесах найбільшими політичними партіями України.
У звя’зку з вищезазначеним Асоціація студентів-політологів України звертається до Міністра Юрія Павленка не допустити та запобігти зіткненням в молодіжному середовищі та бути політично не заангажованим у своїй роботі використовуючи принципи трьох П:
- порядність,- професіоналізм,- патріотизм.

Прес-служба Асоціації студентів-політологівBookmark and Share