Який розмір стипендій встановив Уряд Ю.Тимошенко для студентів?


Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання стипендіального забезпечення” передбачає:

1. Установити з 2008 року:

1) мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі — учні) з 1 січня — 150 гривень на місяць, з 1 вересня — 200 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, з 1 січня — 200 гривень на місяць, з 1 вересня — 400 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, з 1 січня — 300 гривень на місяць, з 1 вересня—530 гривень на місяць;

2) соціальну стипендію з 1 січня у розмірі:

- для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 500 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 1060 гривень на місяць;

3) академічну стипендію Президента України з 1 січня у розмірі:

- для учнів — 600 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 800 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 1000 гривень на місяць;

4) іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України, з 1 січня у розмірі:

- для учнів — 500 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 700 гривень на місяць;

- для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 850 гривень на місяць.

Це основні Положення вищезазначеної Постанови.

Для ознайомлення зі змінами, що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендії та Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи необхідно зайти на офіційний сайт Кабінету Міністрів України –
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?npdList_stind=81

Черних Андрій, Координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України


Bookmark and Share