Комітет з питань науки і освіти рекомендував ВР прийняти зміни до закону "Про вищу освіту"


Поданим законопроектом пропонується розширити повноваження та функції органів студентського самоврядування, зокрема, встановити квоту представництва студентів у колегіальних органах вищих навчальних закладів, уточнити питання щодо утворення та функціонування органів студентського самоврядування, конкретизувати сфери, форми та напрями їх діяльності.

По-перше, парламентарії пропонують надавати керівнику навчальної установи право на відрахування студента за згодою на це органу студентського самоврядування. Крім цього при участі органа студентського самоврядування повинні вирішуватися такі питання, як переведення студента на навчання за державним замовленням, навчання за контрактом; поселення або виселення студента з гуртожитку. Навіть призначення замдекана, відповідального за роботу зі студентами, повинне бути погоджене зі студентським самоврядуванням.

По-друге, законопроект передбачає, що виборні представники студентів, курсантів і аспірантів будуть входити до складу вченої ради вищого навчального закладу, їхня квота становить не менш 15% від загальної кількості складу ради.

Фінансування студентського самоврядування, відповідно до законопроекту, повинне забезпечуватися вченою радою ВНЗ й становити не менш 1% бюджету відповідного ВНЗ.

„Розроблений проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"(щодо питань студентського самоврядування)” визначає основні засади здійснення та державного захисту права участі студентів, аспіранті в студентському самоврядуванні”, - повідомив Суслов.


На думку лідера молодіжного руху Блоку Юлії Тимошенко, „реальна участь студентів і аспірантів в самоуправлінні академічної громади, роботі всього комплексу різноманітних колегіальних органів, котрі діють на рівні вищого навчального закладу та його структурних підрозділів, являтиме собою вагому гарантію забезпечення належної якості освітніх послуг, що надаються в тому числі за рахунок Державного бюджету України”.

„Це сприятиме підвищенню міжнародної конкурентоспроможності української системи вищої освіти, поліпшенню становища випускників вищої школи на ринку праці, більш швидкому соціальному становленню молодих громадян. Активне залучення студентів і аспірантів до роботи у самоврядуванні за місцем навчання сприятиме зростанню соціально-політичної стабільності у країні”, - зазначив Суслов.
Bookmark and Share