Голова Комітету В.І. Полохало підкреслив, що поданий законопроект є актуальним


Голова Комітету В.І. Полохало підкреслив, що поданий законопроект є актуальним, оскільки ефективне функціонування самоврядування студентів і аспірантів є важливим не лише для соціального становлення і розвитку окремих молодих громадян як особистостей, а й для зміцнення системи демократії в країні в цілому.
Діюча стаття 38 Закону України “Про вищу освіту” не передбачає реального механізму здійснення органами студентського самоврядування покладених на них завдань, не закріплює за ними конкретних юридичних прав і джерел фінансування їх діяльності. Таким чином, метою законопроекту є закріплення організаційного, правового та фінансового механізму участі студентів і аспірантів у житті вищих навчальних закладів так їхніх структурних підрозділів.
Законопроект також пропонує встановити квоту в 15% в складі Вченої ради вузу, що слугуватиме в свою чергу врахуванню інтересів студентства під час прийняття рішень в навчальному закладі, хоч з цією нормою погодились не всі члени Комітету.
Зміни до Закону України “Про вищу освіту”(щодо питань студентського самоврядування) сприятимуть підвищенню міжнародної конкурентоспроможності української системи вищої освіти, поліпшенню становища випускників вищої школи на ринку праці, соціальному становленню молодих громадян. Активне залучення студентів і аспірантів до роботи у самоврядуванні за місцем навчання сприятиме зростанню соціально-політичної стабільності у країні.
Слід наголосити, що прийняття та реалізація даного Закону не потребують виділення додаткових коштів із Державного бюджету України. Законопроект передбачає фінансування студентського самоврядування за рахунок внутрішнього перерозподілу та ефективного використання наявних фондів коштів у межах існуючої доходної бази вищих навчальних закладів усіх форм власності.

Контактна особа:
Бродзянська Анастасія
2553173
80663229143
Bookmark and Share