Діяльність нового міністра освіти і науки України оцінюватимуть тепер і студенти. За «хвости» Станіславу Ніколаєнку світить «відрахування» виставка


Скільки представницьких зібрань за участі молоді відбувалося в цій залі Міністерства освіти і науки України! Зльоти і ділові конференції, симпозіуми і навіть прийоми в урядових апартаментах старої тепер уже влади, на кшталт загравання з юними... Але всі ті розмови, до яких часто готували молодь наставники, точилися довкола якоїсь аж надто загальної концепції розвитку освіти. Юні промовці інтерпретували Державну програму «Освіта» у все тих же, минулого сторіччя, застарілих рамках. На цьому ж обсмоктаному теоретиками стрижні культуротворчої домінанти виховання особистості нашаровувалася аналогічна концепція середньої спеціальної та вищої освіти... Безперервної. А для багатьох просто недоступної. Для тих, хто ширяв вокзалами, випрошуючи милостиню, хто не міг платити за навчання. Бо ж під які концепції, доктрини можна було підлаштовуватися, коли вдома... нічого їсти?

— Усі оті стратегічні документи, на що пішло скільки паперу, — сказав мені один із учасників діалогу студентських лідерів із міністром освіти і науки Станіславом Ніколаєнком, що відбувся нещодавно в Міністерстві, — усі концепції, на яких виховували цілі покоління, нас не зачепили.

Парадоксально, але він мав рацію: усі ті численні документи, які ніби нагромаджувалися на потім, як невикористані дитячі простирадла, з яких діти давно вже повиростали. Паперова віхола адресувалася викладачам. А учні, студенти скидалися на німу глину, з якої ліпили те, що потрібно олігархічним колам. Йдучи в найми до олігархів, молодь опинялася в завороженому колі проблем: дешева сировина, дешева робоча сила... А навіщо дешевій робочій силі великі знання? Олігархам вигідніше взяти більше низькооплачуваних виконавців, ніж дбати про їхню освіту, фахове зростання. Розвиток науки і техніки, впровадження у виробництво новітніх технологій, як і використання природних ресурсів, — усе це нікого не цікавило. Тож і вийшло так, що за рівнем людського розвитку Україна вийшла... аж на 50-те місце! Зате освітянські програми лягли в основу дисертацій — з`явилося чимало кандидатів, докторів наук.

Розмова у нового міністра освіти і науки зі студентськими лідерами вийшла доволі відверта. Можливо, тому, що молодь отримала можливість спілкуватися з міністром, не записуючись на прийом.

І не було нічого дивного, що просто під час проведення діалогу зателефонував Президент України Віктор Ющенко. Він знав, якою важливою справою займаємося ми, його друзі, тож і знайшов час привітати, побажати...

Нині 10 мільйонів людей, а це кожний четвертий — п`ятий громадянин України, пов`язані зі структурами і підрозділами освітянського міністерства. Для реалізації програми уряду необхідна допомога кожного з цих людей. Про це новий міністр говорив і на своїй першій прес-конференції, і на зустрічі з головами регіональних рад ректорів у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де обговорювали питання щодо подальшої модернізації вищої школи у зв`язку з намірами України приєднатися до Болонської конвенції. С. Ніколаєнка підтримали в педагогічних та студентських колах, його підтримала чисельна Громадська рада освітян і науковців України (ГРОНУ) — новостворена організація, яка, програмуючи плідну співпрацю з органами державної і законодавчої влади, громадськими організаціями та політичними партіями, дбає про майбутнє нації і держави. Визнаючи освіту за будь-яких соціально-економічних умов пріоритетним напрямом, ГРОНУ виступила за європейську інтеграцію, повернення до європейських політичних і культурних традицій.

Станіслав Миколайович говорив зі студентськими лідерами про конкурентоздатність випускників вузів, тісно пов`язуючи цю проблему з конкурентоздатністю нашої економіки, без чого, як було наголошено, не буде заможної України.

Серед невідкладних завдань студентського самоврядування — створення проекту сервісного кар`єрного центру у вищих навчальних закладах для надання практичної допомоги студентам у формуванні змісту майбутньої професійної діяльності, вибору місць практики та працевлаштування. Наголошувалося також на активізації студентської наукової та науково-дослідної роботи, участі у міжнародних молодіжних олімпіадах, конкурсах, конференціях, залученні до культурно-освітньої, виховної, спортивно-масової роботи, на діяльності студентських будівельних загонів, харчуваннi, побутi тощо.

У діалозі з міністром студенти вирішили, що студентське представництво у ВНЗ матиме серйозну вагу. Його участь (не менше 10 відсотків) обов`язкова при виборі керівників вищих навчальних закладів. Насамкінець студентські лідери вручили міністрові символічну заліковку — для оцінки його роботи. Серед уведених до неї навчальних дисциплін — демократизація, покращення якості та доступності освіти, входження в Болонський процес, працевлаштування студентів та випускників вузів, покращення умов проживання в гуртожитках, боротьба з хабарництвом та корупцією, розвиток студентського самоврядування.

Неуспішне складання заліків та екзаменів з перерахованих «дисциплін» передбачає відрахування міністра з посади.

Ніна МІЩЕНКО, "УМ"

P.S.
Сьогодні відкривається виставка „Сучасна освіта в Україні - 2005”
Міністерство освіти і науки України і Академія педагогічних наук України 23-26 березня 2005 року проводять Восьму Міжнародну виставку навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні - 2005” в експоцентрі „Олімпійський” на базі Республіканського вищого училища фізичної культури (м.Київ, вул. Матеюка, 4).

Bookmark and Share