Лесик більше не займатиметься "Чорним списком" Каськіва


ЗАЯВА керiвника вiддiлу безпеки та юридичного захисту Громадянської кампанiї "ПОРА", координатора проекту ГК "ПОРА" "Чорний Список" Лесика Володимира

Я, Лесик Володимир Володимирович засуджую дiї Владислава Каськiва та групи його прибiчникiв, спрямованi на узурпацiю бренду i керiвництва в Громадянськiй кампанiї "ПОРА".

З самого початку Громадянська кампанiя "ПОРА" була вiльною громадянською iнiцiативою, спрямованою на забезпечення демократичних i прозорих виборiв, утвердження демократiї в Українi. Багато активiстiв по всiй Українi брали участь в дiяльностi ГК "ПОРА", кожен з яких має право на участь в управлiннi кампанiєю.

Але пiсля завершення виборiв Президента України, В.Каськiв i група його прибiчникiв вчинили ряд дiй, спрямованих на розвал громадянської кампанiї та створення на її основi ряду кишенькових структур, спрямованих на обслуговування полiтичних iнтересiв Владислава Каськiва та його спiльникiв.

З iнiцiативи В.Каськiва без проведення з`їзду, без прийняття рiшень серед активiстiв ГК "ПОРА" на основi одного лише обговорення було оголошено про завершення дiяльностi Громадянської кампанiї "ПОРА". У зв`язку з цим 29 сiчня 2005 року було проведено урочисту церемонiю її розпуску.

Шляхом прийняття закритих рiшень i без широкого обговорення з активiстами "ПОРИ", нiбито iз "середовища Громадянської кампанiї" почали виникати рiзноманiтнi громадськi об`єднання - громадська органiзацiя "Нова ПОРА", громадська органiзацiя "Громадянська кампанiя "ПОРА", Полiтична Партiя "ПОРА". Установчi з`їзди цих органiзацiй не проводились, керiвники або обиралися в кулуарнiй атмосферi, або призначалися В.Каськiвим.

Я в межах свого впливу в ГК "ПОРА" до останнього моменту намагався виправити ситуацiю в Кампанiї, утвердити демократичнi принципи внутрiшньої органiзацiї, але мої намагання виявилися безуспiшними успiху. На превеликий жаль, громадянськi структури, утворенi на основi Громадянської кампанiї "ПОРА", якi мають боротися за демократiю в Українi i в свiтi, самi в своїй дiяльностi не мають нiчого спiльного з демократичним стандартами.

У зв`язку з цим я змушений заявити, що припиняю будь-яку свою дiяльнiсть "в середовищi Громадянської кампанiї "ПОРА" i не бажаю мати нiчого спiльного зi структурами, утвореними В.Каськiвим та його прибiчниками.

22 березня 2005 року

Володимир Лесик
Для контактiв: (044)2400597 (050)4620597 lesyk2004@ukr.net
www.maidan.org.ua

Bookmark and Share