Портал громадських органiзацiй Львова


Цiлi, якi ми перед собою ставимо:
• Iнформувати про громадськi iнiцiативи та проекти, що реалiзуються у м. Львовi;
• Сприяти громадським органiзацiям у висвiтлення їхньої дiяльностi
• Надавати своєчасну та актуальну iнформацiю про конкурси та гранти
• Спонукати мiсцеву владу до спiвпрацi з громадськими органiзацiями

На сайтi є окремий роздiл «ГО Львова» на якому розмiщена iнформацiя про iснуючi громадськi органiзацiї м. Львова з коротким описом дiяльностi, «iсторiями успiху» та контактними даними. Сторiнка передбачає можливiсть керувати iнформацiєю про власну органiзацiю, доповнювати, завантажувати логотип та залишати посилання на власний сайт.

Переконанi, що сформована база допоможе Вам у популяризацiї власної ГО, а також у пошуку партнерiв для реалiзацiї спiльних проектiв. У майбутньому заплановано перекласти дану сторiнку на англiйську мову. Таким чином буде створена «вiзитка» Вашої ГО для налагодження контактiв з партнерами, в тому числi iноземними.

У прикрiпленому файлi знаходиться факт – лист про Вашу органiзацiю взятий з книги «Громадськi органiзацiї Львова» виданої ГО «Пiдкова» у 2007 роцi. Будемо щиро вдячнi якщо ви переглянуте даний текст, оновите iнформацiю про Вашу ГО та надiшлете на нашу електронну адресу: info@ngo.lviv.ua. Також заохочуємо Вас самостiйно спробувати розмiстити iнформацiю про ГО на сайтi. Для цього необхiдно заповнити форму: http://ngo.lviv.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=addNew&Itemid=34 .

Якщо Вам зручнiше надiслати iнформацiю на електронну скриньку, то просимо додатково обрати 3 сфери найближчi до дiяльностi Вашої органiзацiї з наступного перелiку:
1. Громадянське суспiльство
2. Економiка
3. Культура
4. Медицина
5. Молодiжний рух
6. Освiта
7. Релiгiя
8. Соцiальний захист
9. Спорт
Дякуємо за спiвпрацю!


З повагою

Головний редактор «Порталу ГО Львова»
Костя КучерBookmark and Share