РЕЗОЛЮЦІЯ конференції “Формування здорового способу життя студентської молоді освітніми заходами”


Ми, учасники Всеукраїнської учбово-практичної конференції „Формування здорового способу життя студентської молоді освітніми заходами” (далі – Конференція), розглянувши значний обсяг питань щодо розвитку молодіжного руху України, визначили, що на сьогодні активно проводиться інформаційно-просвітницька робота серед студентської молоді. Але цей процес супроводжується низкою проблем:
1.Низька активність координуючих студентських органів на місцевому та регіональному рівнях не дає можливості студентській молоді гідно представляти свої інтереси, відстоювати власні права та активно брати участь у процесах прийняття рішень.
2.Недостатнє фінансування діяльності молодіжних організацій, що не дає можливості реалізовувати численні проекти, направлені на розвиток творчих здібностей студентської молоді.
3.Відсутність молодіжних центрів з висококваліфікованими спеціалістами, що не дозволяє розвивати творчі здібності студентів у ВУЗах.
4.Низький рівень соціальної інфраструктури гуртожитків, що перешкоджає всебічному особистісному розвитку студентів.
5.Нескоординована робота служб, зайнятих у сфері працевлаштування, призводить до низького рівня зайнятості студентської молоді у вільний від навчання час.
6.Недостатній розвиток діяльності молодіжних організацій у сфері впровадження програм щодо здорового способу життя молоді, формування безпечної поведінки та, як результат, – здорової нації.
7.Низький рівень інформованості студентів про програми міжнародного обміну та наукову співпрацю.
Зважаючи на вказані проблеми, а також:
• враховуючи спільне прагнення до подальшого розвитку українського суспільства;
• усвідомлюючи необхідність підвищення якості життя кожної молодої людини;
• наголошуючи на актуальності проблем винесених на обговорення підчас Конференції;
• зважаючи на результати роботи секцій Конференції;
• беручи до уваги готовність студентської молоді України працювати задля покращення власного добробуту,
та з метою сприяння більш ефективному розв’язанню соціальних проблем студентської молоді, забезпечення її активної участі у формуванні та реалізації державної програми з питань соціального становлення та розвитку молоді вважаємо, що:
1.Формування безпечної поведінки та здорового способу життя підлітків та молоді повинно бути визнаним як пріоритет в роботі всіх навчальних закладів незалежно від рівня акредитації та форми власності.
2.Усі види і форми позанавчальної роботи, такі як: студентське самоврядування, розвиток творчих здібностей молоді, створення умов для поліпшення навчально-виховної роботи серед студентів у гуртожитках, сприяння вторинній занятості молоді у вільний від навчання час та ін., – повинні проводитися з урахуванням, у першу чергу, забезпечення здорового способу життя молоді.
3.На державному рівні необхідна як розробка стратегії формування безпечної поведінки та здорового способу життя студентської молоді (за участю представників молодіжних студентських організацій), – так і забезпечення умов для втілення цієї стратегії в практику.
Для цього необхідно:
1) створити ради студентського самоврядування на місцевому та всеукраїнському рівнях;
2) забезпечити ВУЗи України висококваліфікованими спеціалістами з організації культурно-масових заходів, створити молодіжні центри задля подальшого розвитку творчих здібностей молоді;
3) створити матеріальну базу для розвитку творчих і навчальних здібностей студентів у гуртожитках;
4) створити бізнес-центри та проводити у ВУЗах ярмарки вакансій для студентів;
5) вивчати національні особливості спілкування представників різних країн шляхом проведення конференцій, тренінгових занять, круглих столів, засідань клубів міжнародної дружби серед студентів.

Ми, учасники Всеукраїнської учбово-практичної конференції „Формування здорового способу життя студентської молоді освітніми заходами”, впевненні у тому, що реалізація даних пропозицій буде сприяти здоров’ю та розвитку творчих здібностей молоді; сприяти розвитку активних форм зайнятості, підприємницької активності молоді України, сприяти їх взаємовигідній співпраці, становленню молодіжних громадських організацій як головного елемента розвитку соціального партнерства між державою і молоддю, реального способу самореалізації студентів, збереженню і удосконаленню духовних, культурних, національних традицій.

м. Харків 17-18 березня 2005 року

Bookmark and Share