Освіта для становлення молодих професіоналів, а студентське самоврядування – це природній громадянський процес


За мету було встановлено формування та розвиток умінь чіткого та системного проектування студентами, як представниками громадськості, конструктивних пропозицій щодо вирішення як загальнополітичних, так і специфічних проблем (вищої освіти зокрема та молоді взагалі) із відповідними відповідальними ролями. Реалізацію такої задачі пропонувалося побудувати через:
- визначення понять громадянської просвіти й активності, їх розвинення;
- залучення методики дебатів до процесів аналізу, проектування та прогнозування дій заради
вирішення встановлених проблем;
- розвиток навичок аналітичного пошуку, визначення підґрунтя та причин проблем,
планування заходів і встановлення їхніх наслідків.

У першій частині "міні-дебатів" їхній ведучий Дмитро Таран зосередився на ролі та функціях
дебатної методики в освіті зокрема та суспільстві взагалі. Також він нагадав присутнім
традиційні правила парламентських дебатів і, за проханням аудиторії, зробив короткий
порівняльний аналіз за формою проведення різних форматів - Карла Поппера,
американський, британський тощо. Зокрема, було зазначено на місці двох провідних кейсів
дебатів - філософського та політичного.

Надалі перша частина була присвячена "навчанню в розвиткові" - аудиторія з одного боку
отримувала теоретичні знання з формування політичного кейсу, з іншого - віднаходила
конкретні приклади, будувала план дій. Тема, що була запропонована для практичного
розібрання - "Цей Уряд забезпечить стипендії студентам на рівні прожиткового мінімуму".
Проблемою з боку "Уряду" було встановлено те, що реальний рівень стипендії не дозволяє
студентам самостійно та достатньо жити...

Артем Коновалов, керівник Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді:
"У 2000-2001 рр [у Харкові] на місячну стипендію можна було купити пільгову картку для
проїзду в метро й один постійний на трамвай або тролейбус... і все".

В ході обговорення тема та проблеми було проаналізовано окремі поняття "стипендія"
(академічна), "прожитковий мінімум" (різних категорій) і "мінімальна заплата", а також їхні
"взаємовідносини". Далі "урядовці" намагалися встановити причини проблеми, за які вони
назвали: інфляція, недостатні темпи зростання ВВП, проблема студентських пільг і
недосконалий Державний бюджет. Разом із тим, "Уряд" відкинув як такі, що прямо не
керуються виконавчою владою - рівень інфляції та ВВП. Дослідження причин
сконцентрувалося на пільгах і бюджеті.

Олександр Гордієнко, учасник дебатів: "Вже неодноразово підіймалася тема законних
начебто пільг молоді на культурний і спортивний розвиток - похід у театр, користування
фізкультурними об'єктами - але кожного дня ми бачимо їхню нереалізованість".
Учасники зійшлися на тому, що, по-перше, молодь мало знає про власні "права", по-друге,
частина таких гарантій не реалізовується за причин банальної відсутності коштів в місцевих
бюджетах на їхню реалізацію, а відповідальності за це фактично непередбачено.

Василиса Шейніна, учасниця дебатів: "Можливо, нехай місцева влада встановлює,
наприклад, "надбавки" студентам до стипендії як форму monetization пільг".
Щодо недосконалості бюджету молодь із одного боку "гарячкувала", кажучи про роздутість
статей на утримання апаратів владних органів, із іншого констатувала розмір % ВВП на
фінансування освіти та науки в України й країнах Європи.

За план дій "Уряд" установив:
- кампанія з інформування цільової аудиторії про законні пільги;
- посилення контролю за реалізацією пільг (звернення до прокуратури);
- ініціювання змін до законодавства з адміністративних і кримінальних правопорушень;
- внесення відповідних змін до бюджету.

Після розгляду позитивних і негативних наслідків таких дій "Уряду" аудиторія сформувала
позицію руйнування "урядового" плану з боку "Опозиції" за такою ж схемою, яку
використав і "Уряд":
- встановлення проблеми;
- віднаходження причин проблеми;
- дослідження причин;
- декларація дій;
- оголошення результатів;
- висновок.

Після перерви аудиторію було розділено на дві групи, яким було поставлено за задачу
окремо одне від одного розробити за 15 хв План ("Уряду") та альтернативний (неруйнівний) План ("Опозиції") на тему "Цей Уряд вважає що студентське самоврядування непотрібне!".
Тож, "Уряд" розробив і представив такий підхід (головні спікери: Олександр Гордієнко, Ольга
Панаріна):

- теза - "Освіта тільки для становлення професіоналів своєї справи!";
- проблема - "Студенти ніколи не вирішували проблеми освіти (застаріла матеріально-технічна база, недостатній зв'язок освіти, науки та виробництва, великий середній вік професорсько-викладацького складу, розмір стипендії та зарплатні, зміст освіти тощо)";
- план дій - "Ми будемо поступово збільшувати % фінансування освіти з 1,5 до 5 від ВВП
заради вирішення освітніх проблем";
- результати - "Студенти будуть мотивовані отримувати якісну та сучасну освіту, викладачі
не будуть корумповані за високих зарплат, а виробництво буде зацікавлене в справжніх
професіоналах".

Команда ж "Опозиції" представила альтерплан (головні спікери: Василиса Шейніна, Дмитро Прохоров):
- теза - "Студентське самоврядування - це природній громадянський процес!";
- проблема - "Студенти мають невід'ємні можливості захисту власних прав і інтересів, активності в вирішенні оточуючих проблем не тільки через формальні органи, а й через громадянську позицію, її пряме відстоювання (акти студентського самоврядування)";
- план дій - "Ми будемо інформувати студентів, проводити заходи з їх активізації, розвитку почуттів обов'язку та відповідальності";
- результати - "Студент як багатосторонній розвинутий, активний і відповідальний
громадянин, що самомотивований на якісну освіту зокрема та якісне життя взагалі".

На завершення Дмитро Таран і Артем Коновалов провели об'єктивний аналіз "планів" команді їхніх 7- хвилинних презентацій. Зокрема, з останнього вирішили частину наступної зустрічі, яка відбудеться 12 квітня, присвятити саме навичкам публічних виступів.

Кампанія підтримки студентського самоврядування реалізується Східноукраїнським фондом розвитку демократії, Громадським інформаційно-аналітичним Центром для молоді, Харківською обласною громадською молодіжною організацією "Зебра" та Студентським парламентом НТУ "ХПІ" за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні.

Контакти:
Артем Коновалов
керівник Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді
+380 97 9018902, icq 495146853
info@ciacy.org.ua
Дмитро Таран
голова Правління Харківської обласної громадської молодіжної організації "Зебра"
+380 97 9927080, icq 208846043
taran_da@ukr.net

Bookmark and Share