Богдан Гаврилишин: Пласт - перспективи розвитку в Україні


Виховання почуття обов’язку щодо інших і згодом щодо цілого суспільства робить Пласт одним з важливих джерел справжньої еліти. Еліта — це люди, які не шукають для себе привілеїв, багатства, слави, а радше беруть на себе більше відповідальности та зобов’язань за долю інших людей, суспільства, країни, світу.

Хоча Пласт був дотепер малочисельною організацією, в минулому він виконував свою роль, виховуючи провідних людей, справжніх патріотів, які навіть жертвували своїм життям за незалежність України. Перебуваючи в діяспорі, вони зберігали своє релігійне та культурне життя, традиції, мову і впливали на позитивне ставлення до України своїх співгромадян в країнах проживання.

Україна відродилась в стані ідеологічного, духовного і морального спустошення і, за винятком одиниць, без справжньої еліти. Виклик для Пласту в Україні тому є ще більш гострий, але й можливості відновлювати і оздоровлювати наше суспільство, починаючи від наймолодших, і продовжувати до відродження справжньої еліти, широкі.

Виникла ще одна роль Пласту як «суспільної профілактики» для молоді, неохопленої Пластом. Після розпаду СССР та відкриття країни для Заходу в Україні почалась сильна матеріялізація цінностей та гедонізація життя. Багато молоді, знаходячись в ідеологічному, духовному і морально-етичному вакуумі, заповнює його тютюном, алкоголем, наркотиками і, як наслідок, опиняється у суспільному смітнику. Спроби їх лікувати і реабілітувати, нечасто вдалі, вимагають багато зусиль і коштів від суспільства. У цій ситуації кожен пластун своїм прикладом здорового стилю життя навіть підсвідомо впливає на декілька однолітків, відхиляючи їх від поганого впливу вулиці, хуліганства. Це є якраз безкоштовна «суспільна профілактика».

Пласт за два десятиліття свого відновлення в Україні має певні успіхи та зріс до приблизно 10 тисяч членів в усіх уладах від новаків до сеньйорів. Випадки виключення за недодержання Присяги чи за непластову поведінку є рідкісними. Небагато є і тих, що з власної волі залишають Пласт, але навіть і в таких випадках Пласт залишає в них багато доброго. Одначе цього замало. Нам треба мріяти, планувати і діяти так, щоб членство зросло, щоб якість виховної роботи підвищувалась, щоб збільшувався вплив Пласту на решту молоді, щоб готувати більше людей для нашої майбутньої національної еліти.

Конкретні завдання

• Створити стратегію розвитку і план реалізації для подвоєння членства за одне десятиліття і опісля — подвоєння кожного десятиліття протягом півстоліття. Мета — мати понад 300 000 членів за 50 років — є скромною в порівнянні з членством, пропорційним до населення в таких країнах, як США чи Індонезія.

• Розбудувати станицю в Києві принаймні до 2000 членів за наступних 5 років.

• Поширити Пласт в центральних, східних і південних областях через внутрішній розвиток і приєднання до Пласту локальних і регіональних скавтських рухів.

• Творити чи інтеґрувати існуючі етнічні групи скавтів, які складали б Пластову Присягу (вірність Богові, Україні і Пластовому Закону), але з повним правом вживати свою мову для внутрішнього спілкування, зберігати свою культурну спадщину і традиції. Зрозуміло, що спілкування з органами Пласту різного рівня буде українською мовою. Україна є багатоетнічною державою, тому краще не асимілювати, а інтеґрувати етнічні групи в суспільство, виховувати їх на добрих громадян України.

• Всім зрозуміло, що Пласту було б дуже корисно ввійти у Всесвітню Організацію Скавтських Рухів (ВОСР). Дотепер, через неправильне розуміння ситуації скавтських рухів в Україні, Пласту в членство ВОСР не приймали. Була навіть спроба прийняти СПОК в членство як єдину скавтську організацію України. Це була серйозна помилка, і рішення Світовий Комітет відкликав. Тепер є вже краще розуміння, що Пласт є всенаціональною організацією. ВОСР і Скавтське Бюро визнають, що Пласт є не тільки найбільш чисельною організацією, а й існує у всіх областях і використовує повністю скавтські методи виховання. Тому є бажання Світового Комітету, Бюро в Женеві і його представника в євро-азійському регіоні прийняти Скавтську організацію України в ВОСР. Щоб СПОК не залишився на марґінесі, вийшла пропозиція створити і прийняти Національну Організацію Скаутів України. Це дещо віртуальна організація з радою, яка складається з членів Пласту, СПОКу і Січі та деяких членів цих трьох організацій. Надіюсь, що світовий комітет це рішення прийме. Якщо так, то зрозуміло, що Пласт буде тою первинною організацією — базою подальшої повної інтеґрації в один скавтський рух, і в цей спосіб Пласт швидко пошириться в Україні. Якщо б це рішення не було прийняте, то Пласт і так мусить сильно поширюватися, особливо в центральних, східних і південних областях.

Зміни повноважень керівних органів Пласту

Крайовий Пластовий З’їзд (КПЗ) повинен залишатись найвищим органом Пласту. Головна його роль — це обговорювати і приймати довгострокову стратегію і зміни чи поправки до неї під час кожного з’їзду, приймати зміни в статуті, вибирати членів і голову КПР та КРК, приймати звіти діяльности КПР (в тому числі і Булавних), КПС та припиняти повноваження КПР.

Довгострокову стратегію треба готувати знизу, збираючи пропозиції від куренів, станиць, і згори — пропозиції від КПР та булав. КПС має координувати процес формування стратегії і готувати документи-пропозиції для прийняття на КПЗ’їздах.

КПЗ міг би відбуватись раз на 3 роки. Прийняття довгострокової стратегії і плану праці на наступні три роки повинно замінити прийняття резолюцій, щоб забезпечити тяглість та послідовність праці Пласту.

КПР треба обирати на 3 роки з тим, що кожного разу третина до половини членів відходила, а решта — переобиралася. Членство КПР, як і тепер, повинно обмежуватись дев’ятьма членами: голова, заступник, 4 булавних, юрист, спеціяліст зі зв’язків з громадськістю, урядом, закордонними пластовими рухами, міжнародним скавтським рухом.

Головна роль КПР — робити ключові для розвитку Пласту рішення між КПЗ, спрямовувати і контролювати працю КПС. Засідання КПР повинні відбуватись тільки поквартально, бо тепер є можливість спілкуватись через електронну пошту чи мобільні телефони. У термінових справах можна скликати спеціяльні засідання. Було б бажано проводити засідання в різних регіонах і запрошувати на короткі розмови станичних, деяких виховників, провідників куренів та голів осередків для кращого розуміння стану Пласту в різних осередках.

Багато питань, якими тепер займається КПР, можна було б передати в компетенцію булав, наприклад, перехід пластунів з одного уладу до другого, нагороди, догани, виключення з Пласту і т.д.

КРК повинна зберегти свої повноваження, проводити щорічно контроль роботи КПР, залагоджувати спірні питання, подавати звіт для КПЗ та припиняти повноваження КПР.

КПС — це справді виконавчий орган, який треба підсилити повноваженнями, розширенням складу кадрів, бюджетом, продовжити мандат на три роки з надією, що голова і принаймні деякі члени будуть працювати ще три роки для тяглости і послідовности праці. Голова КПС і члени, що займаються виховною роботою, повинні бути членами Пласту. Для адміністративної праці (бухгалтерія, фінанси) треба брати професійно компетентних людей, з надією, що як вони не є членами Пласту, то є принаймні його прихильниками. Було б добре мати декількох членів на половину ставки, щоб вони могли поєднувати працю в КПС з навчанням чи іншою працею, яка вела б до професійної кар’єри. Це полегшило би відбір кандидатів для праці в КПС.

Що потрібно для поширення Пласту?

Крім формування довгострокової стратегії, планів дій, зміни функцій керівних органів, потрібна підготовка виховників, домівок в Києві і в осередках, приміщень для щотижневих занять, теренів і будинків для таборування, збільшення бюджету і його передбачливости. Іншими словами, потрібні пластуни з виховними і організаційними знаннями, з великою посвятою, добра воля урядових органів різного рівня, активні і щедрі сеньйори, Пласт-Прият та громадяни-меценати.

Наступні кроки

• Про більшу підтримку уряду я вже мав позитивні зустрічі (про ґранти, домівки, приміщення) з двома віце-прем’єрами, міністрами сім’ї, молоді і спорту, міністром освіти і науки.

• Готується указ Президента з поправками про державну підтримку Пласту.

• Для поширення Пласту в Києві буде розіслана інформація для батьків різних земляцтв, особливо з західних областей, про те, чому і як записувати дітей в Пласт.

• Запланована добродійна вечеря для людей, які мають можливість допомогти в одержанні домівки і приміщень для тижневих занять в Києві і території для таборування в Київській області.

• Ще одна добродійна вечеря запланована пізніше для людей, які могли б надати кошти для «залізного фонду» Пласту, відсотки з якого йшли б на поширення Пласту, а також на стабілізацію бюджету.

Як приклад, згадаю, що зроблено конкретно в лютому 2008 року

Голова ГПБ В. Базарко зібрав 55 000 доларів США і переслав їх до Києва. За його згодою я передав 250 тис. гривень (50 тис. дол.) як завдаток на квартиру для членів КПС, яка належить Пласту в Німеччині. Ці гроші були передані для Пласту в Рівному для устаткування вже існуючої площі для таборування. Залишається заплатити за квартиру в Києві ще 70 тис. дол. Я це заплачу з власних грошей і за згодою Пласту Німеччини перешлю 50 тис. дол. до Німеччини, а 20 000 для Пласту в Україні, зокрема для видання пластової літератури і подібних речей.

На закінчення свого мандату як Голова КПР, пізнавши краще проблеми, можливості і потреби Пласту в Україні, я передаю ці декілька думок, пропозицій і маю намір на свої кошти створити «вічний фонд» для розвитку Пласту.

За вами, друзі і подруги, члени Пласту в Україні і в діяспорі, зробити свій вклад, щоб Пласт в Україні став потужною організацією, такою потрібною для майбутнього України.

Пластовий шлях, ч. 1 (154) 2008Bookmark and Share